Üdvözöljük!

Álláshirdetés

2013 március 18. –
Álláshirdetés

A Szociális Alapszolgáltatási Központ szociális asszisztenst keres 8 órás munkakörbe.

Szociális Alapszolgáltatási Központ – Csömör

 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

 

Szociális
Alapszolgáltatási Központ

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

szociális asszisztens

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony
időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

 

A munkavégzés helye: Pest
megye, 2141 Csömör, Kossuth utca 71.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a
vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Aktív részvétel projektek
kidolgozásában, lebonyolításában. Pályázat figyelés, ezzel kapcsolatos adminisztrációs
feladatok. Aktív közreműködés programok szervezésében és lebonyolításában.
Családgondozók tevékenységének előkészítése, segítése. Eseménynapló vezetése a
szociális munkással egyeztetve. Gondozási dokumentáció előírás szerinti
vezetése. Az ellátottakkal kapcsolatos ügyintézés.

 

Illetmény és juttatások: Az
illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

°
Középfokú képesítés, szociális asszisztens

 • Szociális területen
  szerzett gyakorlat – 1 év alatti szakmai tapasztalat
 • Felhasználói szintű internetes
  alkalmazások.

 

Előnyt jelentő kompetenciák: önálló,
precíz, elkötelezett, megbízható, kreatív személyiség, aki tud csapatban
dolgozni.

 

A
pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

° Végzettséget igazoló okiratok másolata

 • Szakmai
  önéletrajz
 • Adatkezelési
  nyilatkozat az elbírálásban részt vevők általi megismerhetőségre és
  kezelhetőségre.

 

A munkakör betölthetőségének
időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának
határideje:
2013. április 7.

 

A pályázatok benyújtásának
módja:

Postai úton, a pályázatnak a Szociális
Alapszolgáltatási Központ – Csömör címére történő megküldésével (2141 Csömör,
Kossuth utca 71. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: SZI1/511-1/2012 , valamint a munkakör megnevezését: szociális
asszisztens.

Elektronikus úton Hegyesiné Nagy
Ibolya részére a szak.csomor@gmail.com e-mail címen keresztül.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Első körben a beérkező pályázatokat formai szempontból tekinti át a
bíráló bizottság, majd a formailag megfelelő pályázatok benyújtóit második
körben szóban hallgatja meg. A meghallgatás időpontjáról az értesítést
elektronikus úton küldi meg a bizottság.

 

A pályázat elbírálásának
határideje:
2013. április 19.

 

A pályázati kiírás további
közzétételének helye, ideje:

Csömör nagyközség honlapja – 2013. március 18.

Csömöri Hírmondó
– 2013. április 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási
időpontja:
2013. március 18.

 

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI).
A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat
tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

Önkormányzati, települési hírek

Nemzeti Összetartozás Napja

Az önkormányzat az elmúlt évek hagyományaihoz híven 2023.  június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján 15.30

Bővebben
Megszakítás