Üdvözöljük!

Álláshirdetés adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére

2017 január 16. –
Álláshirdetés

A Csömöri Polgármesteri Hivatal a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2141 Csömör, Szabadság út 5.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az adóalanyokkal kapcsolatos önkormányzati adóhatósági feladatok ellátása a helyi iparűzési adó, késedelmi pótlék, bírság, államigazgatási eljárási illeték tekintetében.

Illetmény és juttatások: A “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény alapján

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés,
 • Adóügyi területen szerzett, legalább 1-3 éves szakmai tapasztalat
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány vagy annak megkéréséről szóló igazolás a büntetlen előélet igazolására,
 • valamint annak igazolása, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köztisztviselői jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtási határideje: 2017. március 16.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. április 03.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Katona Péter jegyző nyújt, a 06-28/544-042-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Csömöri Polgármesteri Hivatal címére, Dr. Katona Péter jegyzőnek történő megküldésével (2141 Csömör, Szabadság út 5.) Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csomor.hu honlapon szerezhet.

Megszakítás