Üdvözöljük!

Álláshirdetés- iskolai takarító

2016 március 10. –
Álláshirdetés

Csömör Nagyközség Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Csömöri Mátyás Király Általános Iskola takarítói munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

A foglalkoztatás jellege: rész munkaidő, heti 20 óra

A munkavégzés helye:                   2141 Csömör, Major u. 7-9

Az állás betöltésének ideje:            2016. április 18.

 

A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok:

A Csömöri Mátyás Király Általános Iskolában takarítási feladatok ellátása, az oktatási-nevelési feladatokhoz megfelelő, rendezett környezet biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

–          büntetlen előélet,

–          legalább alapfokú iskolai végzettség,

–          4 hónapos próbaidő kikötése,

Előny:

–          hasonló munkakörben eltöltött 1 – 3 év szakmai tapasztalat

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 31.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 10.

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

  • fényképes szakmai önéletrajz,
  • iskolai bizonyítvány másolata,
  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  • nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

Pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatot Csömör Nagyközség Önkormányzata (2141 Csömör, Szabadság út 5.) Fábri István polgármesternek címezve.

A borítékra kérjük ráírni: 4 órás takarítói munkakör

Megszakítás