Üdvözöljük!

Álláshirdetés – szociális gondozó és ápoló

2016 január 18. –
Álláshirdetés

A Szociális Alapszolgáltatási Központ – Csömör a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Csömör közigazgatási területén házi segítségnyújtás, szociális gondozó és ápoló munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2141 Csömör, Kossuth Lajos utca 71.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

idős illetve egészségkárosodott személyekkel végzett szociális segítői és személyi gondozási feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                     

Pályázati feltételek:

§ Középiskola/gimnázium, szocális gondozó és ápolói végzettség,

§ szociális területen, idősgondozásban szerzett tapasztalat. – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§ büntetlen előélet, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

§ Kiváló szintű kommunikációs készség, empátia, szociális érzékenység

§ Kiváló szintű alkalmazkodó képesség, fizikai és mentális teherbírás,

§ Jó szintű állóképesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ fényképes önéletrajz, iskolai végzettségek másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, kézzel írt motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Postai úton, a pályázatnak a Szociális Alapszolgáltatási Központ – Csömör címére történő megküldésével (2141 Csömör, Kossuth Lajos utca 71.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI1/511-1/2012, valamint a munkakör megnevezését: Szociális gondozó és ápoló.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Értesítés után személyes meghallgatás

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§ Csömör Község honlapja

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csomor.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. január 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Megszakítás