Üdvözöljük!

Álláspályázat

2013 május 10. –
Álláshirdetés

Csömör Nagyközség Polgármesteri Hivatala a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Építésügyi Szolgáltatási Pont építésügyi ügyintézői munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony
időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye: Pest
megye, 2141 Csömör, Szabadság út 5.

 

A munkakörhöz tartozó főbb
tevékenységi körök:

Információszolgáltatás az állampolgárok
részére az építésügyi hatósági ügyintézésük elősegítése érdekében, az
építésügyi feladatok intézéséhez az állampolgári kérelmek átvételének és
továbbításának, hiánypótlás befogadásának, nyilatkozatok felvételének és
továbbításának, digitalizálásának és feltöltésének biztosítása az építésügyi
hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerbe
(a továbbiakban: ÉTDR), kérelmek papír alapon vagy elektronikus adathordozón
való fogadása, szükség szerinti szkennelése és az ÉTDR-be történő feltöltésének
biztosítása, az építésügyi hatósági eljárás illetékének és az építésügyi
igazgatási szolgáltatási díjak befizetésének lehetővé tétele, továbbá
települési önkormányzati egyéb műszaki, üzemeltetési feladatok. Valamint egyéb
igazgatási feladatok ellátása, az IIR (Integrált Igazgatási Rendszer) kezelése.

 

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az
illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati
tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Főiskolai vagy egyetemi szintű építészmérnöki,
  építőmérnöki (szerkezetépítő, magasépítő üzemmérnöki) szakképzettség,
  főiskolai szintű településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • A határozatlan időtartamú jogviszony 6 hónap
  próbaidő kikötésével
 • „B" kategóriás jogosítvány

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Kivitelezésben szerzett tapasztalat
 • Közigazgatási szakvizsga
 • Építésügyi vizsga megléte
 • Beruházások előkészítésében, lebonyolításában való
  jártasság vagy gyakorlat
 • Építéshatósági területen szerzett, legalább 1‒3
  éves szakmai tapasztalat

 

A pályázat részeként
benyújtandó iratok, igazolások:

 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Szakmai önéletrajz
 • Végzettséget igazoló dokumentumok másolatai
 • Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati
  anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggő
  kezeléséhez hozzájárul
 • Nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 85. §-ban
  meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor nem áll
  fenn.

 

A munkakör betöltésének ideje: 2013. június 17.

A pályázat benyújtásának
határideje: 2013. május 20.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2013. május 31. 

A pályázati kiírással
kapcsolatosan további információt Juhos Dávid műszaki osztályvezető nyújt a
06-28/544-030-as telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának
módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Csömör Nagyközség
  Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2141 Csömör, Szabadság
  út 5.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
  azonosítószámot: 2160/2013, valamint a munkakör megnevezését: Építésügyi
  Szolgáltatási Pont.

 

A munkáltatóval
kapcsolatban további információt a www.csomor.hu honlapon szerezhet.

 

Megszakítás