Üdvözöljük!

Általános tudnivalók az 2016. október 2-án megtartandó országos népszavazásról

2016 szeptember 29. –
Önkormányzati, települési hírek

Az október 2-ai népszavazásról az alábbiakban olvashatnak:

Milyen kérdésről kell dönteni a népszavazáson?

 • A választópolgárok az alábbi kérdésről dönthetnek: „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”

 

Mikor érvényes és eredményes az országos népszavazás?

 • Az országos népszavazás érvényes, ha az összes választópolgár, azaz
 • a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok és
 • a magyarországi lakcímmel nem rendelkező „külhoni” regisztrált választópolgárok

több mint fele érvényesen szavazott.

 • Az országos népszavazás eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott, azaz nincs szavazategyenlőség.
 • A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma napi frissítéssel itt található: http://www.valasztas.hu/hu/ovi/735/735_16.html

 

Ki szavazhat az országos népszavazáson?

     Az országos népszavazáson az szavazhat, aki

 • magyar állampolgár,
 • nagykorú, azaz
  • 18. életévét betöltötte, vagy
  • 18. életévének betöltése előtt házasságkötéssel nagykorúvá vált és
 • a bíróság nem zárta ki a választójogból.

 

Milyen feltételekkel tudok szavazni a szavazás napján?

 • Szavazni a szavazás napján, 2016. október 2-án (vasárnap) 6 órától 19 óráig lehet.
 • A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel.
 • A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok a névjegyzékbe   

      automatikusan felkerülnek.

 • A választópolgárnak igazolnia kell

 személyazonosságát

 • magyar személyazonosító igazolvánnyal (régi típusú, könyvecske formájú magyar személyazonosító igazolvány vagy magyar ideiglenes személyazonosító igazolvány is elfogadható),
 • magyar útlevéllel (magyar ideiglenes útlevél is elfogadható),
 • magyar vezetői engedéllyel (jogosítvánnyal) vagy
 • fogvatartottak mozgóurnával való szavazásakor nyilvántartási adatlappal

és

lakcímét

 • lakcímkártyával (a lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervény vagy a régi, könyvecske alakú személyazonosító igazolvány is elfogadható, ha tartalmazza a lakcímet),
 • fogvatartottak mozgóurnával való szavazásakor nyilvántartási adatlappal

              vagy személyi azonosítóját

 • lakcímkártyával,
 • hatósági bizonyítvánnyal vagy
 • személyazonosító jelről szóló igazolással.

 

 • Fontos, hogy az egyes okmányok igénylése során kapott átvételi elismervény (A4-es nyomtatott lap) nem alkalmas a személyazonosság igazolására!
 • A választópolgár a fentiek után megkapja a lebélyegzett szavazólapot és a borítékot, melyek átvételét aláírással igazolja.
 • Szavazni az „Igen” vagy a „Nem” melletti körbe írt, két egymás metsző vonallal (pl. X vagy +) lehet.
 • A szavazást követően a szavazólap a borítékba helyezhető. Ezt követően a szavazólapot a szavazóurnába kell helyezni.

 

Mi történik, ha a szavazás napján 19 óra után még mindig sorban állok? Nem tudok szavazni?

 • A törvény értelmében a 19 órakor sorban álló választópolgárok még szavazhatnak.
 • 19 óra után már nem lehet beállni a sorba.

 

Fogyatékossággal élek, milyen segítséget kaphatok?

 • A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében:
  • Braille-írással készült értesítő megküldése,
  • könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése,
  • Braille-írással ellátott szavazósablon igénybe vétele a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során,
  • akadálymentes szavazóhelyiség igénybe vétele.
 • A fenti segítség iránti kérelem a választópolgár magyarországi lakcíme szerinti helyi választási irodának (azaz a település jegyzőjének) nyújtható be személyesen, levélben vagy itt. A kérelem levélben történő benyújtásához a formanyomtatvány letölthető innen.
 • Az akadálymentes szavazóhelyiség igénybevételére irányuló kérelmet legkésőbb 2016. szeptember 30-án (pénteken) 16 óráig lehet benyújtani a helyi választási irodának.
 • A Braille-írásos sablon iránti kérelmet legkésőbb szeptember 23-án 16 óráig lehet benyújtani a helyi választási irodának.
 • Ha Ön már kérelmezte a fent megjelölt segítségek valamelyikét (pl. a 2014-es választások alkalmával), az a mostani népszavazásra is érvényes.
 • A fenti segítségen túlmenően a választópolgár a választás kitűzése után mozgóurnát kérhet.
 • A szavazólap kitöltésében segítheti az Ön által választott segítő, vagy ha ilyen személy nincs jelen, akkor a szavazatszámláló bizottság két tagja.

 

Ki igényelhet mozgóurnát, és hogyan?

 • Az a választópolgár, aki nem tud a szavazóhelyiségben megjelenni, mivel
  • egészségi állapota nem teszi ezt lehetővé vagy
  • fogva tartják (pl. előzetes letartóztatás, szabadságvesztés), és nem engedik ki szavazni,

mozgóurnát igényelhet. Más indokkal (pl. kényelmi szempontok miatt) nem lehet mozgóurnát kérni.

 • Mozgóurnával való szavazás esetén a szavazatszámláló bizottság két tagja a szavazás napján felkeresi a választópolgárt az általa megadott címen (pl. kórházban).
 • Mozgóurnát legkésőbb 2016. szeptember 30-án (pénteken) 16 óráig a választópolgár lakcíme szerinti helyi választási irodától, a szavazás napján (október 2-án, vasárnap) 15 óráig pedig a szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni meghatalmazott útján, levélben vagy itt. A kérelem meghatalmazottal vagy levélben történő benyújtásához a formanyomtatvány letölthető innen.
 • Ha a választópolgár a szavazás napján a lakóhelyétől eltérő településen – vagy ugyanazon a településen, de másik szavazókör területén – tartózkodik, erre a címre is igényelhet mozgóurnát. Ebben az esetben először át kell jelentkeznie a tartózkodási helye szerinti településre. Az átjelentkezést követően lehet mozgóurnát kérni.
 • Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazóhelyiségben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával!

 

Hogyan szavazhatok, ha a szavazás napján nem leszek otthon?

 • Ha a szavazás napján Magyarországon, azonban a lakóhelyétől eltérő településen – vagy ugyanazon a településen, de a lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén – tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat.
 • Az átjelentkezés iránti kérelmet a magyarországi lakcíme szerinti helyi választási irodának (a település jegyzőjének) legkésőbb 2016. szeptember 30-án (pénteken) 16 óráig nyújthatja be személyesen, levélben vagy itt. A kérelem levélben történő benyújtásához a formanyomtatvány letölthető innen. Személyes ügyintézés esetén a bejelentett, lakcímkártyán szereplő tartózkodási hely szerinti helyi választási irodában is benyújtható a kérelem.
 • A helyi választási iroda vezetője felveszi az érintett település kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, és törli a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékéből. Így kizárólag abban a szavazókörben adhatja le szavazatát, ahova átjelentkezett.

 

A hajléktalanok hogyan szavazhatnak?

 • Amennyiben a hajléktalan települési szintű lakcímmel rendelkezik, az adott település kijelölt szavazókörében adhatja le a szavazatát. A települések kijelölt szavazóköreiről itt tájékozódhat.
 • Amennyiben a hajléktalan települési szintű lakcímmel sem rendelkezik, akkor – bármely helyi választási irodától vagy a Nemzeti Választási Irodától – kérnie kell a regisztrációját a névjegyzékbe. Ebben az esetben levélben lehet szavazni.

 

Kiadják-e a pártoknak a személyes adataimat?

 • A népszavazási kezdeményezés szervezője, továbbá az Országgyűlésben képviselőcsoporttal rendelkező pártok a választópolgárok megkeresése céljából térítés ellenében megkaphatják a választópolgárok nevét és lakcímét.
 • A választópolgárnak lehetősége van arra, hogy megtiltsa adatainak kampánycélú kiadását. Az adatkiadás megtiltása iránti kérelmet a választópolgár a magyarországi lakcíme szerinti helyi választási irodának nyújthatja be személyesen, levélben vagy itt. A kérelem levélben történő benyújtásához a formanyomtatvány letölthető innen.
 • Aki korábban (például a 2014-es választásokat megelőzően) már kérte az adatletiltást, annak a kérelme visszavonásig érvényes, most nem kell új kérelmet beadnia.

 

 

 

 

 

Megszakítás