Üdvözöljük!

Április 15-éig lehet jelezni a bölcsődei ellátásra való igényt

2022 február 02. –
Önkormányzati, települési hírek

A Gyvt. 94. § (3a) bekezdése kimondja, hogy ha a bölcsődei ellátásra az adott településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település – jogszabályban meghatározottak szerint megállapított – 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, a (3) bekezdés a) pontja alá nem tartozó települési önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról.

A települési önkormányzatnak évi igényfelmérési kötelezettsége van a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 34. §-a alapján az alábbiak szerint:

  • minden év március 1-jéig a helyben szokásos módon felhívást tesz közzé arról, hogy a szülő vagy más törvényes képviselő, az adott év április 15-éig jelezheti a települési önkormányzat felé a bölcsődei ellátás biztosítása irányuló igényét.

Mindezek alapján Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csömörön állandó lakcímmel rendelkező (61 fő) bölcsődés korú gyermek elhelyezésére a 2021/2022. nevelési évre az alábbi intézményekkel kötött ellátási szerződést:

  1. a Csikóhal Úszósport Alapítvány Maugli Alapítványi Családi Bölcsődével (2141 Csömör, Petőfi Sándor u. 29.) 7 főre
  2. a Pöttöm Fészek Nonprofit Kft Pöttöm Fészek Családi Napközivel (2141 Csömör, Erkel Ferenc u. 19.) 6 főre,
  3. a Pöttöm Fészek Nonprofit Kft, Pöttöm Kuckó Napközbeni Gyermekfelügyelettel (2141 Csömör, Erkel Ferenc u. 19) 5 főre,
  4. a Varázs-Csillag Szociális és Oktatási Nonprofit Kft. Mesevár Bölcsődével (2141 Csömör, Panoráma u. 9-11.) 18 főre,
  5. az Épülő Generáció Családi Bölcsőde Hálózattal (1164 Budapest, Magtár u. 68.) 18 főre
  6. Kópék Bölcsődéje Nonprofit Kft. Kópék Családi Bölcsődével (2141 Csömör, Holló u. 3.) 7 főre.

Az Önkormányzat az igények felmérését követően dönt a bölcsődei ellátási szolgáltatás formájáról, az ellátandók köréről, hogy ezen ellátást önállóan, társulásban, vagy ellátási szerződés útján biztosítja.

Kérem a tisztelt csömöri lakcímmel rendelkező szülőket, hogy az igények megismerése, felmérése érdekében, a 2022. szeptember 1-jén induló nevelési év során jelentkező bölcsődei ellátás iránti igényüket és a kiválasztott intézmény befogadó nyilatkozatát 2022. április 15. napjáig a Csömöri Polgármesteri Hivatal címére levélben, vagy az igazgatasioszt@csomor.hu e-mail címre szíveskedjenek megküldeni.

Az igéynbejelnetéshez szükséges  adatlap a lenti linkről, a “Bölcsődei igény- jelentkezési lap” dokumentumból tölthető le.

 

 

Megszakítás