Üdvözöljük!

Az intézmény története

2010 július 21. –
Önkormányzati, települési hírek

A Keresztény Családsegítő Szolgálat Alapítvány 1992 február 17-én alakult meg, Mónus Dániel nyugalmazott baptista lelkész vezetésével. Az Önkormányzat ellátási szerződést kötött az alapítvánnyal, akik az idősek házi gondozását, szenvedélybetegek felkarolását vállalták.

Az új ellátás bevezetésében, elfogadtatásában jelentős szerepet vállalt dr. Szilágyi István háziorvos. Az alapítvány székhelye a Rákóczi u 4. sz alatt, az egészségház alagsorában volt A dolgozók közhasznú foglalkoztatott státuszban, ekkor még szakképzettség hiányában látták el feladataikat. Nagy szeretettel és odaadásal gondozták, segítették a rászoruló időseket.

 

1994 január 20-án nyitotta meg kapuit az” Idősek Otthona” a Kossuth u.71 sz. alatt, ahol az elesett, idős emberek napközbeni ellátását, foglalkoztatását biztosították.

Az első tagok voltak:

Tapolcsányi Boldizsárné, Balogh Lajosné, Roland Péterné, Lesták Istvánné, Déri Józsefné, Szántai István, Ármos Sándorné, Majer Jánosné, Tóth József, Bendes Gyuláné.

Az 1993. évi szociális törvény megszületését követően egyre több szociális jellegű feladat ellátása vált sürgetővé, így az Önkormányzat úgy döntött: saját intézmény alapításával látja el a törvényben szabályozott feladatokat.

 

1997 január 9-én megalapította a Házi Segítségnyújtó és Családsegítő Szolgálatot, vezetőként Hegyesiné Nagy Ibolyát jelölte ki. Az új intézmény vette át a Keresztény Családsegítő Szolgálat munkáját, amely egyre szélesebb rétegekhez jutott el, mind több feladat ellátását vállalva, a törvényi előírások szerint.

 

1998 július 1-én újabb szociális ellátást nyújtó szolgálatot alapított önkormányzatunk, a gyermekvédelmi törvény életbelépése kapcsán. A Gyermekjóléti Szolgálat a Házi Segítségnyújtó és Családsegítő Szolgálat részeként működött.

Időközben építkezés indult: az Idősek Otthona épületének folytatásaként korszerű, új intézmény létrehozásáról döntött a Képviselőtestület, a szociális ellátás valamennyi formáját egy intézmény és egy vezetés alá vonva. Az épület átadására 2001-ben került sor.

Megszakítás