Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Bátovszki györgy polgármester levele a csömöri polgárok nevében,

2009 december 07. –
Önkormányzati, települési hírek

Reményik Kálmán NIF Zrt. elnök-vezérigazgató részére az M0 érintett szakaszával kapcsolatban

 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Reményik Kálmán Úr  

                                                                     Ügyiratszám: 490-20/2009

Elnök-vezérigazgató                                                                        

 

                                                                     Ügyintéző: Maruszki Gábor

részére                                                                                 

 

1 1 3 4

Budapest

Váci út 45/B.

 

Tárgy: Lakossági kérelem az MO autóút Csömöri szakasza kapcsán

 

Tisztelt Reményik Kálmán Elnök- Vezérigazgató Úr!

 

Önkormányzatunk által képviselt település, Csömör Nagyközség lakossága nevében nagy örömmel és megelégedettséggel fogadtuk egy évvel ezelőtt az MO autóút keleti szakaszának átadását, használatbavételi lehetővé tételét. Nem ünneprontásnak szánjuk tehát most előterjesztett széleskörű és önkormányzatunk által is támogatott

l a k o s s á g i   k é r e l m e t,

hogy a szóban forgó autóút használata révén nem várt mértékben megnövekedett zajszint csökkentése érdekében a szükséges lépéseket, intézkedéseket megtenni szíveskedjenek. A felmerült probléma megoldásában szakértelemmel nem rendelkezvén, de abból a célból, hogy a zajszint csökkentésére irányadó óhajunk megvalósítására irányuló intézkedéseket valamilyen formában mégis képesek legyünk megjelölni, az EnviroPlus Környezetvédelmi Szaktanácsadó és Tervező Kft-hez fordultunk. Ennek eredményeként készült el és került a birtokunkba az a vizsgálati jelentés, amelynek egy eredeti példányát ezennel beterjesztjük.

Ilyen előzmények után merjük megfogalmazni azon intézkedések mibenlétét, amelyek foganatosítása esetén a szóban forgó zajártalom megszűnik vagy megszűnhet. A vizsgálati jelentés szerint is a kívánt zajcsökkentés több, egymással párhuzamosan, tehát együttesen ható intézkedések kivitelezésének megvalósításával érhető el. Éppen ezért fölöslegesen fárasztanánk Önöket ugyanezeknek jelen megkeresésünkben való megismétlésével. Mégis, mi magunk is úgy véljük, hogy az autóút burkolatának cseréje és a javasolt sebességkorlátozás bevezetése hozná meg a gyökeres és kedvező változást a jelenleg tapasztalható zajártalom tekintetében.

Nem szeretnénk telhetetlennek tűnni, ezért ha és amennyiben az előző két feltétel megteremtése mellett és ellenére a vizsgálati jelentésben egyéb zajcsökkentő intézkedés megtételére találnának módot és lehetőséget, vagyha ilyen módszer ismeretével Önök is bírnak, úgy kérjük, hogy ezek megvalósítását is tegyék lehetővé. Nem szeretnénk ehhez az egyébként elsősorban egészségügyi vonatkozású problémához gazdasági vonatkozású érvet is indokolatlanul csatolni, de nem hallgathatjuk el azt a közismert tényt, hogy a zajártalom az ennek hatása alá kerülő ingatlanok értékét is csökkenti. Ez a megállapítás egyébként nem tőlünk laikusoktól, hanem a most beterjesztett vizsgálati jelentésből olvasható ki, amely utal az ezen a téren kialakított és elvárt Uniós gyakorlatra is.

 

Összegezve tehát a vitathatatlanul és számításokkal valamint mérésekkel alátámasztott zajszintnövekedést ami az érintett terület lakosai számára egészségkárosodást okoz vagy okozhat, de mindenképpen jelentős mértékben csökkenti a lakosság komfort-érzetét, s számukra kimutatható anyagi veszteséget is eredményez a már említett értékcsökkenés következtében.

 

Különösképpen súlyosnak kell minősítenünk a beállott változást, – függetlenül a zajszint felső, megengedett értékhatárától – hogy az érintett vidék lakosai számára az egyébként békés, nyugodt környezetükben hirtelen és ehhez képest nagy mérvű romlást okozott.

Mindezt kérjük mérlegelni, bízva abban, hogy méltánylást érdemlő igényünk megértésre talál.

 

A teljesség kedvéért említjük meg, hogy legjobb tudomásunk szerint a mienkhez hasonló beadvánnyal fordult Önökhöz Budapest Főváros XVI. kerületének Önkormányzata is, ami abból a szempontból bír kiemelkedő jelentőséggel, hogy az érintett lakosság lélekszáma igen tetemesnek minősül.

 

 

Csömör, 2009. szeptember 16.

 

Szívélyes üdvözlettel

 

 

Csömör Nagyközség Önkormányzata

 

 

Bátovszki György

polgármester

 

 

 

Melléklet:

EnviroPlus Kft. vizsgálati jelentésének egy eredeti példánya.

 

(Nagyításért kattintson a kiválasztott képre.)

 

M0 nélkül nappal M0 nélkül éjjel Jelenleg nappal Jelenleg éjjel Különbség M0 előtt és ma - nappal Különbség M0 előtt és ma - éjjel Konfliktus jelenleg - nappal Konfliktus jelenleg - éjjel Új falak Árpádföld térsége - éjjel Új falak Akácos u térsége - éjjel Burkolat csere hatása . nappal Burkolat csere hatása . éjjel

Megszakítás