Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beruházási ügyintézőt keresnek

2018 április 24. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömöri Polgármesteri Hivatal a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Csömör Nagyközség Polgármesteri Hivatal beruházási ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony         

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2141 Csömör, Szabadság út 5.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Beruházások projekt szintű előkészítése és bonyolítása. Önkormányzati épületek, utak építésével, működésével, fenntartásával, felújításával és átalakításával kapcsolatos műszaki feladatok, közutak és közterületek használatával, valamint az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok ellátása.

 

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a ” Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki, építőmérnöki (szerkezetépítő, magasépítő üzemmérnöki) szakképzettség,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • közigazgatási szakvizsga, annak hiányában kötelezettségvállalás, hogy a szakvizsgát a kinevezéstől számított 1 éven belül le kell tenni,
 • a határozatlan időtartamú jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • szakmai önéletrajz a Kttv. 5. sz. melléklet szerinti adattartalommal,
 • legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84.-85 §-ban meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor nem áll fenn,
 • közigazgatási szakvizsga bizonyítvány, vagy kötelezettségvállalás,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • beruházások előkészítésében, lebonyolításában való jártasság, vagy gyakorlat, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. 05. 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Katona Péter jegyző nyújt, a 06-28/544-042 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •      Postai úton, a pályázatnak a Csömöri Polgármesteri Hivatal címére, Dr. Katona Péter jegyzőnek történő megküldésével (2141 Csömör, Szabadság út 5.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3100/2018, valamint a munkakör megnevezését: beruházási ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. 06 15.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csomor.hu honlapon szerezhet.

 

 

Megszakítás