Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló a június 16-i rendkívüli képviselő-testületi ülésről

2011 július 08. –
Önkormányzati, települési hírek

Beszámoló Csömör Nagyközség
Önkormányzata Képviselő-testületének

2011. június 16-án megtartott
rendkívüli üléséről

 

A
képviselő-testület 8 fő részvételével, 1 képviselő igazolt hiányázásával,
határozatképesen tartotta meg rendkívüli testületi ülését.

 

1.)  Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb
önkormányzati eseményeiről és intézkedéseiről

Fábri István polgármester beszámolt az
előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb önkormányzati
eseményeiről, intézkedéseiről. 

 

2.) Kiegészítés az éves
rendőrségi beszámolóhoz

Bozsó Zoltán rendőr dandártábornok, a
Gödöllői Rendőrkapitányság vezetője kiegészítette az éves rendőrségi
beszámolót, amelyet a képviselő-testület 2011. június 2-i ülésén feltételekkel
fogadott el. Pásztor Sándor, az
Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke a beszámolót követően megköszönte a
gyors és részletes tájékoztatást, valamint elmondta, azért volt szükség ezekre
a kiegészítésekre, mert a jelenlegi közbiztonsági koncepciót teljesen
átdolgozzák.

A
képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta a rendőrség éves beszámolóját.

 

3.) Gubek György, a Csömör
Ifjúságáért Közalapítvány lemondott elnökének felszólalása

Gubek György, a Csömör Ifjúságáért
Közalapítvány volt elnöke elmondta: azért kért szót, mert a Csömöri Hírmondó
áprilisi és májusi számában megjelent cikkek valótlanságot tartalmaznak és
kifogásolta, hogy az újságcikkek egyoldalúan, az ő megkérdezése, véleményének
megjelentetése nélkül láttak napvilágot. Sérelmezte azt az állítást, mely
szerint évi 2,5-3,5 millió forint elosztása szabálytalanul történt, holott a
400-500 gyermek részére kifizetett legmagasabb támogatás éves szinten soha nem
volt több, mint 1,5 millió. Kifogásolta továbbá azt is, hogy az áprilisi írás
összemossa az alapítványt a végelszámolás alatt álló Csömöri Sport Kft.-vel. Gubek György a pályázati pénzek
pályázati kiírás nélkül való kiosztására vonatkozóan kiemelte: „egy jól működő
szervezetnek nem kell reklám”. Hozzátette, hogy a kifizetések módját illetően a
nagy cégek is hasonlóan járnak el, ezért úgy gondolja, a módszer így nem lehet
törvénysértő. Ezenkívül független könyvvizsgáló megvizsgálta az alapítvány
pénzügyeit és nem talált szabálytalanságokat. Felhívta a képviselők figyelmét
arra, hogy az önkormányzat feladata, hogy egy ilyen alapítvány működjön, hiszen
többek között a gyerekek nyári táborozását biztosították és ezt a jelenlegi
önkormányzatnak is fel kell vállalnia.

Fábri István polgármester a felszólalást
követően kifejtette: ha szabálytalanságra, törvénytelenségre derül fény, az
önkormányzatnak kötelessége megszüntetni ezeket. Az Ifjúsági Alapítvány
esetében egyértelműen szabálytalanságokról beszélhetünk, hiszen kötelező lett
volna pályáztatni, ezt a lehetőséget bárki számára elérhetővé tenni. Attól,
hogy hasonló alapon működő klubokra hivatkoznak az Alapítvány volt
tisztségviselői, még az alapítványnál történő pénzmozgások nem lesznek szabályosak.

 

4.) Mátyás Király Általános Iskola – Intézményvezetői álláshelyre
benyújtott pályázat elbírálása

Tormay-Lesták Mária, az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság elnöke elmondta, az
általános iskola intézményvezetőjének megbízása 2011. július 31-én lejár, a
vezetői álláshelyre ezért pályázatot írtak ki. A pályázati kiírásra két pályázó
jelentkezett, de   egyikük menet közben
visszavonta a pályázatát. Ezt követően Bátovszky
János
kiemelte pályázatának fontos részeit, illetve az elmúlt 5 év fejlesztéseit,
átalakításait.

Tormay-Lesták Mária beszámolt arról, hogy mind a munkaközösségek, mind külső
tanügyigazgatási szakértő részéről kritikai észrevételként fogalmazódott meg,
hogy hiányzik a pedagógiai terv, valamint, hogy a pályázati anyag nagyrészt az
elmúlt 5 évre épül. A bizottság támogatja Bátovszky
János
kinevezését az intézményvezetői pozícióra úgy, hogy kérik a
vezetői-szakmai program elkészítését szeptemberre. A képviselő asszony
mindamellett elmondta, hogy az igazgató támogatottsága a jelenlegi
munkaközösségek részéről 73-78%-os.

Fábri István polgármester gratulált ahhoz, hogy az iskolai oktatás minősége az
országos mérések szerint javult az utóbbi években. Legalább ennyire fontosnak
tartotta ugyanakkor, hogy a gyerekek szeressenek a csömöri iskolába járni,
ezért még humánusabb, gyerekközpontúbb iskola kialakítását kérte az
igazgatótól.

A képviselői kérdéseket követően a testület 8
igen szavazattal, egyhangúlag támogatta Bátovszky
János
igazgatói kinevezését.

 

5.) Krammer Teréz Zeneiskola – Intézményvezetői álláshelyre benyújtott
pályázatok meghallgatása

Tormay-Lesták Mária, az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság elnöke ismertette: a
zeneiskola intézményvezetőjének megbízása 2011. július 31-én lejár, a vezetői
álláshelyre ezért pályázatot írtak ki. A pályázati kiírásra két pályázat
érkezett be, de a jogszabályi rendelkezés szerint csak pedagógus szakvizsgával
lehet kinevezni intézményvezetőt, amellyel csak egyik pályázó rendelkezik.
Mindkét pályázó vállalta az eljárás teljes lefolytatását, így két pályázót
hallgatott meg a képviselő-testület.

Elsőként Sramkó
János
ismertette elképzeléseit a korszerű zeneiskolai fejlesztésről,
nevelésről, illetve fogalmazta meg kritikáját a jelenlegi oktatás
színvonaláról. Szerinte a csömöri zeneiskola nem eléggé minőségközpontú és nem
eléggé fogékony a gyerekeket jobban érdeklő könnyű zenei oktatásra.

Ráduly Ildikó
pályázati anyagával kapcsolatban elmondta, tudatosan megformált, szakmailag
megalapozott koncepció mentén dolgozik, amely folyamatos fejlődést tesz lehetővé.
Nagy hangsúlyt fektetnek a széles körű zenei tananyag oktatására, és egyre több
diákjuk ér el szép eredményeket a különböző versenyeken. Az elkövetkező években
is ezt az irányt szeretnék folytatni, lehetőleg minél több területen
fejlesztéseket végrehajtva.

Fábri István polgármester örült annak, hogy egyre több települési eseményen
vesznek részt a zeneiskola diákjai. Kérte, hogy ezt a folyamatot erősítsék,
minél inkább legyen szerves része a zeneiskola a falu kulturális-közösségi
életének. Ahhoz is szívesen ad támogatást az Önkormányzat, hogy neves
tanárokat, előadókat hívjanak meg, akár alkalmi jelleggel, az intézménybe.

A képviselői kérdések után, a testület 8 igen
szavazattal, egyhangúlag Ráduly Ildikó
kinevezését támogatta a zeneiskolai igazgatói állására.

 

6.) A Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. 2011. évi
költségvetése

Fábri István
polgármester elmondta, a korábbi két évvel ellentétben, ám hasonlóan az azt
megelőző időszakhoz, a mostani költségvetés szakosztályokra bontva tartalmazza
az önkormányzati támogatást. Látható, hogy a finanszírozás tekintetében
előrelépésre lesz szükség, szponzorációs megállapodásokkal és új bevételi
források megteremtésével. A sportcsarnok működtetésére, alkalmazotti bérekre
szánt összeg nem változik; az egyes szakosztályok támogatásánál pedig az
eredmények, valamint a szakosztályvezetőkkel történt egyeztetés alapján
született döntés a finanszírozásról. A javaslatba két új elem került be: az
asztalitenisz, mint új szakosztály létrehozása és támogatása, kizárólag csömöri
sportolók részére, valamint a tömegsport rendezvények szervezésére elkülönített
összeg. Fábri István kiemelte, a költségvetési rendelet azt tartalmazza,
hogy mennyivel támogatja az Önkormányzat a csapatokat, de a tényleges pénzügyi
ráfordítás ennél jóval jelentősebb összeg, hiszen ezekben a tételekben nincs
benne a teljes teremhasználat rezsije és az ott dolgozók bérköltsége.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal,
egyhangúlag döntött a költségvetési rendelet elfogadásáról.

 

7.) Ingatlanvásárlási szándék a 412/40. hrsz. területre

Biró Attila
alpolgármester beszámolt arról, hogy 9 éve, az előző önkormányzati ciklusban
jogsértő módon történt meg egy ingatlancsere az önkormányzat és egy helyi lakos
között. Egy képviselő-testületi határozat alapján, szerződés nélkül eladtak egy
út minősítésű földterületet, amely viszont a törzsvagyonhoz tartozik, nem
kerülhet ki az önkormányzat tulajdonából. A lakos a kialkudott összeget
kifizette, de a mai napig nem vezették át az ingatlanát a földhivatalnál.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal,
egyhangúlag támogatta az előterjesztést, amely az ügy gyors rendezését írta
elő.

 

8.) Ingatlanvásárlási kérelem az 1955/13. hrsz. területre

Eigler Tamás képviselő,
a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozási Bizottság elnöke tájékoztatta a
testületet arról, hogy a Majorszegi dűlő településrészen ingatlanvásárlási
kérelmet nyújtott be egy vállalkozás parkolók kialakítására. A korábbi ülésen a
testület vázrajz készítését kérte, ezzel kiegészítve készült most el az előterjesztés.
Jelezte továbbá, hogy a megállapodás ellenére 5 parkolóhely helyett 8
kialakítása szerepel a vázrajzon. A javaslat szerint a terület eladását nem, a
bérbeadást viszont támogatja a bizottság, azzal a kikötéssel, hogy 5
parkolóhely kialakítását engedélyezi.

A képviselő-testület 6 igen, 1 nem, 1 tartózkodás
mellett támogatta a bérbeadást úgy, hogy határozatot csak a kiegészítésekkel
együtt fogad el.

 

9.) A „Csömör” név használata egyesület nevében

Boross Jenő képviselő
elmondta, a Budaörsi Sérülteket Segítő Egyesület bővítette tevékenységi körét,
széleskörű szolgáltatást (házi jelzőrendszer kialakítása, 24 órás
telefonszolgálat, prevenciók) szeretnének nyújtani Csömörön is, ezért áttették
székhelyüket településünkre. A telephely módosítással egyidejűleg megváltoztatták
nevüket, felvennék a „csömöri” nevet is, ehhez viszont a Pest Megyei Cégbíróság
az önkormányzat beleegyező nyilatkozatát kéri.

A képviselők 5 igen, 3 tartózkodás mellett
engedélyezték a „Csömör” név felvételét az egyesületnek.

 

10.) Képviselők bejelentései

Tormay-Lesták Mária képviselő a mobilóvodáról kért tájékoztatást. Dr. Katona Péter jegyző elmondta, a tervdokumentáció leadását
követően, amelynek végső határideje július 10-e, 1-2 héten belül rendelkezésre
állnak majd az engedélyek, azt követően azonnal indulhat az építkezés.

Biró Attila
alpolgármester elmondta, több megkeresés érkezett a patakmeder kapcsán a magas
vízállás, eliszaposodás miatt. A gondot az okozza, hogy a problémát hosszú
távon nem szabad csak kotrással kezelni, patakmeder építésére lenne szükség –
ennek költsége azonban idén nem áll rendelkezésre. Pásztor Sándor képviselő a téma felvetése kapcsán jelezte, a Jókai
utcától a horgásztó irányába jelentős patakmeder károsodást okozott az elmúlt
időszak viharos időjárása.

Pásztor Sándor
képviselő ismét az Erkel Ferenc utcai fánküzem, valamint a szintén az utcában
található családi napközi működéséről kért tájékoztatást. Tormay-Lesták Mária elmondta, a családi napközinek van engedélye,
szabályosan működik. Fábri István polgármester
jelezte, a fánküzemben nincs termelés, de készülődnek az újraindítására.
Ezenkívül Pásztor Sándor kérte a
testületet, hogy kötetlen formában tartsanak önértékelést az elmúlt időszak
tevékenységét figyelembe véve.

Kósa István képviselő
jelezte, a Szőlő és Rozmaring utca sarkán lévő ikerház építésénél tönkretették
az útburkolatot. Dr. Katona Péter
elmondta, felmérik az Önkormányzatnak okozott kárt és felszólítják a
kivitelezőt a rendezésre.

Boross Jenő képviselő
beszámolt arról, hogy a Széchenyi utcában számos helyen életveszélyes a járda. Biró Attila elmondta, sajnos, nem csak
ott, a Községgondnoksággal több helyen is problémát észleltek. Fábri István polgármester kérte, mérjék
fel a javítási költségeket, a Községgondnokság vezetőjével pedig egyeztessenek
a munkák ütemezéséről.

 

11.) Az MSZ Házépítő Kft. bírósági keresete

A képviselő-testület zárt ülést rendelt el az MSZ Házépítő Kft. bírósági keresete ügyében. A kivitelező cég a 2010 nyarán lezárult faluközpont fejlesztése költség elszámolása kapcsán került vitába még az előző vezetéssel, és a már kifizetett 17 millió Ft-os pótmunka után további 15 millió Ft-os pótmunkát is el kíván számolni.  Mint Fábri István polgármester a zárt ülés indoklásában elmondta, a júniusban sorra került első bírósági tárgyaláson új, eddig nem ismert, az önkormányzati választás előtti hetekben az előző polgármester által aláírt dokumentumot hozott nyilvánosságra a felperes. 

Megszakítás