Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 9-én megtartott rendkívüli üléséről

2012 szeptember 07. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület hét fő részvételével, határozatképesen tartotta meg rendkívüli ülését. 

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb önkormányzati eseményeiről és intézkedéseiről

Fábri István polgármester beszámolt az előző, 2012. július 5-i képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb települési eseményeiről, önkormányzati intézkedéseiről. 

(A beszámoló teljes szövege honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható).

2.) Színházi társulat támogatási kérelme

Az Éless-Szín hazai viszonylatban a legnevesebb színészekkel – a teljesség igénye nélkül a Kossuth-díjas Koncz Gáborral, vagy a Jászai Mari-díjas Esztergályos Cecíliával – dolgozó társulata csatlakozna a Petőfi Sándor Művelődési Házhoz úgy, hogy a társulat ide tenné a székhelyét. Az ügyvezető, dr. Éless Béla több együttműködési lehetőséget is felvázolt a képviselő-testületnek.  Az ülésen részt vevő Szeltner László művelődési ház  igazgató jó kezdeményezésnek tartja a színház településünkre költözését.

A képviselők támogathatónak tartották a társulat segítését azzal, hogy a község jelenlegi anyagi lehetőségei nem adottak egy nagyszabású kiadáshoz. Fábri István polgármester felvetette azt a lehetőséget, hogy idén ősszel csupán négy előadást tart meg a színház, míg a jövőbeni együttműködéshez mecénások segítségét kéri. 

A képviselő-testület öt igen szavazattal, két tartózkodás mellett úgy döntött, hogy ez év végéig négy előadásra vonatkozóan 1 375 000 forint támogatást nyújt az Éless-Szín Közhasznú Nonprofit Kft. számára a fejlesztési tartalék terhére.

3.) Major út 7–9. szám alatti szolgálati lakás felújítása

Fábri István polgármester elmondta, hogy az önkormányzat és a református egyház közötti ingatlancsere ügyében az egyeztetések jelenleg afelé haladnak, hogy ha az egyik lakó kiköltözik, a másik lakóval együtt a gyülekezet átvenné a Laky-villát. A két lakó közül az egyik kiköltözne, de csak akkor, ha a Major út 7–9. szám alatti, rossz állapotban lévő, üresen álló önkormányzati tulajdonban lévő lakást felújítanák. Az előzetes költségkalkuláció szerint a részleges felújítás nagyjából 3 millió forintba kerülne, amit a fűtési szezon kezdetéig be kellene fejezni. 

A képviselő-testület hat igen szavazattal, egy nem ellenében úgy határozott, hogy biztosítja a 3 millió forintot a felújításra, egyúttal megbízza a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottságot, hogy a beérkező árajánlatok alapján, tárgyalásos úton válassza ki a kivitelezőt.

4.) Gyermek- és szociális étkeztetésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítására szolgáltató kiválasztása

Dr. Katona Péter jegyző emlékeztette a képviselőket, hogy az új államháztartási törvény változásai miatt új közbeszerzést kell kiírni a gyermek- és szociális étkeztetésre vonatkozóan. Az eljárást külső szakértő cég bevonásával folytatja le az önkormányzat, és három árajánlatot beadó cég közül választhatja ki a testület a legmegfelelőbbet. 

A képviselő-testület hét igen szavazattal egyhangúlag úgy döntött, hogy az ALTA-INVEST Consulting Kft.-t bízza meg a gyermek- és szociális étkezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolításával.

5.) Útépítés közbeszerzési eljárásának előkészítése

Biró Attila alpolgármester elmondta, a testület korábban döntött arról, hogy útépítésre, kerékpárutak kivitelezésére, valamint a Béke tér rendezésére vonatkozóan közbeszerzési eljárást indít. Az eljárás lefolytatása külső szakértő cég bevonásával jöhet létre, amelyre beérkeztek az árajánlatok.

Juhos Dávid műszaki osztályvezető jelezte, meg kell határozni az útépítés műszaki tartalmát, amely csupán az útépítésre, a csapadékvíz-elvezetésre, és a gépkocsi behajtók építésére vonatkozik. 

A képviselő-testület hét igen szavazattal úgy határozott, hogy az útépítéshez szükséges közbeszerzési feladatok ellátásával az ALTA-INVEST Consulting Kft.-t bízza meg.

A képviselő-testület hét igen szavazattal eldöntötte, hogy az útépítés ajánlati felhívása az úttest, a csapadékvíz-elvezetés és a gépkocsi behajtók megépítését tartalmazza.

6.) Egyedi sporttámogatási kérelmek

Két csömöri illetőségű sportoló kért támogatást az önkormányzattól. Az ötödik osztályos Szabó Bence a BVSC igazolt asztalitenisz-versenyzője, előkelő helyet foglal el az országos ranglistán, és képviselheti Magyarországot a franciaországi Mini Európa-bajnokságon. Szülei a kiutazási költségekre kértek támogatást az önkormányzattól. Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti Bizottság elnökének javaslatára 100 000 forint hozzájárulást szavaztak meg a képviselők az ifjú sportolónak. A másik kérelmet Szedő István fogathajtó nyújtotta be, aki különböző versenyeken Szedő-Team  Csömör néven ér el szép eredményeket. Az önkormányzattól 2013-tól évi 100 000 forint támogatást kért a versenyeken való részvételi költségek egy részének finanszírozására. Támogatásáról a későbbiekben döntenek a képviselők.

 

7.) Képviselők bejelentései

Pásztor Sándor képviselő megjegyezte, hogy a rendőrségi körzeti megbízottak irodájában még mindig nincs internet, pedig munkájukhoz elengedhetetlen lenne. A képviselő elmondta azt is, hogy a Petőfi utcában áldatlan állapotok uralkodnak az uszoda környékén, az azon a területen terjengő szagok, illetve a parkolási anomáliák miatt. 

Dr. Szarka Zsuzsanna lakossági érdeklődésre hivatkozva az OTP Bank automatáját hiányolta a községből, illetve arról érdeklődött, hogy a csömöri orvosok internetelérése lehet-e ingyenes.

Megszakítás