Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott rendkívüli üléséről

2012 június 14. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület teljes létszámban, kilenc fő részvételével tartotta meg ülését. 

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb önkormányzati eseményeiről és intézkedéseiről

Fábri István polgármester beszámolt az előző, 2012. május 10-én tartott képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb települési eseményeiről, önkormányzati intézkedéseiről. 

(A beszámoló teljes szövege honlapunkon a Polgármesteri beszámolók menüpontban olvasható).

2.) Az Önkormányzat és a rendőrség együttműködésének fejlesztése

Fábri István polgármester emlékeztette a képviselőket, hogy korábban több szankció életbe léptetését helyezte kilátásba a testület, amennyiben a rendőrség a Csömör által, az adófizetők pénzéből vásárolt gépjárművet határidőre nem állítja szolgálatba járőrautóként a településünkön. Felmerült továbbá, hogy a rendőrség együttműködési készsége az egyes önkormányzati intézményekkel nem megfelelő és a gyermekvédelmi jelzőrendszerben sem vesznek részt. Az adományozott autó visszavételének kilátásba helyezése óta megtörtént a gépjármű felszerelése, így már járőrautóként szolgálatot teljesít Csömörön. Pásztor Sándor képviselő, az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke is megerősítette, hogy valóban problémák voltak a rendőrségi együttműködéssel.

A testületi ülésen részt vett Bozsó Zoltán rendőr dandártábornok, Gödöllő rendőrfőkapitánya, Mondok Zoltán rendőr zászlós, Kistarcsa őrsparancsnoka, valamint a két csömöri körzeti megbízott, Orbán Győző és Papp Zoltán. Bozsó Zoltán beszámolt arról, hogy a gépjármű járőri munkába állítására és felszerelésére a bürokratikus ügyintézés miatt kellett várni, továbbá kommunikációs problémákat látott. A parancsnok egyúttal összefogásra szólította fel a lakosságot és a testületet, hogy – bár a bevásárlóközpontok területén elkövetett szabálysértéseket figyelmen kívül hagyva viszonylag alacsony a bűnesetek száma a településen –, még megnyugtatóbb legyen a közbiztonság. A beszámolóban elhangzott az is, hogy a gyermekvédelmi jelzőrendszerrel kapcsolatban elindultak az egyeztetések, és előrelépés várható az ügyben. Fábri István úgy vélte, hogy a nézeteltérések tisztázása után van esély arra, hogy egyértelműen pozitív irányba változzon az együttműködés.

3.) A Nefelejcs Művészeti Óvoda Alapító Okiratának módosítása – német és szlovák nemzetiségi nevelés

Tormay-Lesták Mária képviselő, az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság elnöke tájékoztatta a Képviselő-testületet a helyi óvodai nemzetiségi nevelés tervezett elindításával kapcsolatos előkészületekről. A szlovák képzés előkészítése az erős hagyományápoló tevékenységre alapozva jóval korábban elkezdődött, az idegen nyelv tanulás iránti igény miatt viszont a német iránti szülői érdeklődés hamar felerősödött. A Nefelejcs Művészeti Óvodában májusig összesen 23 szülő kérte gyermeke felvételét a német, míg 17 szülő a szlovák csoportba. Több németes szülő a testületi ülésen is részt vett. 

Lukács Lászlóné, a Nefelejcs Művészeti Óvoda vezetője elmondta, hogy a nemzetiségi nevelés – amely a nyelvtanítás mellett a nemzeti identitástudat kialakítására és a hagyományőrzésre is nagy hangsúlyt fektetne – elindítása az alkalmas óvodapedagógusok hiánya miatt nem könnyű feladat, de a szülői igényeknek való megfelelés is nehézséget okoz. Az egyik szülő beszámolt arról, hogy a kérdés kapcsán háromfelé szakadt a szülők tábora: vannak, akik támogatják, vannak, akik ellenzik, hogy ebbe a csoportba kerüljön a gyermekük (az elképzelések szerint egy meglévő csoportból alakították volna ki a nemzetiségi csoportot – a szerk.), míg a harmadik csoport egyáltalán nem szeretné, hogy nemzetiségi csoportokat indítsanak az óvodában. Lukács Lászlóné a felvetésre elmondta, minden bizonnyal az okozta az elutasítást, hogy néhány szülő nem akarta, hogy gyermekük óvónője másik csoporthoz kerüljön. A pedagógus azonban június közepétől távozik, így ez már nem lehet probléma az érintett csoportnál. Egy másik szülő kiemelte, hogy kevesen értesültek a nemzetiségi csoportok indításának lehetőségéről.

Fábri István polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy a szülők a kisebbségi önkormányzatokkal karöltve kezdeményezték a nemzetiségi nevelés elindítását, amit a települési önkormányzat támogat, és reméli, hogy ha sikeres lesz a kezdeményezés, azzal az óvoda kiemelkedhet a térségi intézmények közül.

A képviselő-testület nyolc igen szavazattal, egy tartózkodás mellett úgy döntött, hogy hozzájárul a német és szlovák nemzetiségi nevelés óvodai alapító okiratba foglalásához. amivel elvi hozzájárulását adta az óvodai nemzetiségi nevelés őszi elindításához.

4.) A Mátyás Király Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása – német és szlovák nemzetiségi oktatás

Tormay-Lesták Mária képviselő, az Oktatási, Sport- és Kulturális bizottság elnöke ismertette, hogy a Csömöri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat először csak az óvodában, míg a Csömöri Német Nemzetiségi Önkormányzat mind az óvodában, mind az iskolában szeretne német csoportot indítani. A jövőbeni törvényi változások miatt ugyanakkor mindkét nyelvi képzés számára érdemes biztosítani az elvi lehetőséget. A német pedagóguskérdés nem megoldott, hiszen még nincs meg a megfelelően kvalifikált tanító az intézményben. Bátovszky János iskolaigazgató elmondta, hogy a német csoport indításához szükséges 20-22 fő helyett egyelőre 16 szülő kérte gyermeke felvételét. Dunavölgyi Illésné, a Csömöri Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke szerint a megfelelő létszám biztosítása megoldható. Fábri István polgármester rávilágított, hogy az iskola esetében komplexebb a helyzet, ugyanakkor akceptálni kell az igényt annak ellenére, hogy a képzés elindítása és hosszú távú megvalósítása nincs megfelelően előkészítve. Az oktatás állami kézbe kerülése miatt azonban lehet, hogy az utolsó lehetőség előtt áll a település, ezért a szakmai feltételek teljesülése esetén javasolja a német osztály elindítását az iskolában. 

A képviselők hét igen, két tartózkodás mellett úgy határoztak, hogy hozzájárulnak a német és szlovák nemzetiségi oktatás alapító okiratba foglalásához, és elfogadják a Mátyás Király Általános Iskola alapító okiratának módosítását. Ezzel a döntéssel, a megfelelő szakmai háttér biztosítása mellett, elvileg ősztől elindulhat a német nemzetiségi oktatás Csömörön.

5.) Közterületi fejlesztési átcsoportosítás a Széchenyi úti csapadékvíz-elvezető árok és gépkocsibeállók, illetve a Gorkij fasori kézilabdapálya javítására és játszótér építésére

A Krammer Teréz Zeneiskola belső felújítási munkálatai – a jól sikerült tárgyalásoknak köszönhetően – az eredeti tervekhez képest 2 190 000 forinttal kevesebb kiadást jelentettek. Fábri István polgármester javasolta, hogy ezt az összeget csoportosítsák át a Széchenyi úton folytatott felújítások kiterjesztésére és a Hunyadi utca – Gorkij fasor sarkán lévő utcai játszótér építésére, illetve a kézilabdapálya felújítására. A Széchenyi úton szükség lenne több megrongálódott autóbeálló rendbetételére, illetve egy hetven méteres szakaszon a teljesen hiányzó, betemetett esővíz elvezető árkot kellene kitisztítani és szilárd burkolattal ellátni. 

A lakosság által csak „Kispályának” nevezett, Gorkij fasori kézilabdapályán lévő aszfaltburkolat balesetveszélyes, felújítása elkerülhetetlen. A kedvelt, sok fiatalt vonzó pályán a sportolási lehetőségek bővítésére egy újabb kosárlabdapalánk, valamint egy asztalitenisz-asztal elhelyezése is megoldható lenne. 

A képviselő-testület kilenc igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a felújítási munkák elindítását.

6.) Egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása, önkormányzati rendeletek szabálysértési fordulatainak hatályon kívül helyezése

Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető elmondta, hogy a 2012. április 15-én hatályba lépett Szabálysértési törvény rendelkezése szerint felül kell vizsgálni a vonatkozó helyi önkormányzati rendeleteket, és hatályon kívül kell helyezni a szabálysértési tényállásokat. Egy másik törvény kimondja, hogy az önkormányzatok meghatározhatnak egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokat, melyeket helyi szinten szankcionálhatnak és 50 000 forintig terjedő helyszíni bírságot, illetve 150 000 forintig terjedő közigazgatási bírságot vethetnek ki. Az önkormányzati rendelet-tervezetbe több új tétel is bekerült a korábbi rendelkezések mellett, többek között az, hogy műszaki állapota miatt közlekedésre nem alkalmas járművet tíz napnál hosszabb ideig tilos tárolni közterületen, illetve hogy a közterületi zöldterületeken a virágokat leszedni, a fák, bokrok ágait, gallyait letörni, csonkítani, a fákra hirdetést, transzparenst kifüggeszteni tilos. 

Biró Attila alpolgármester javasolta kivenni a rendeletből azt a részt, hogy a közutak síkosság-mentesítését tilos sóval végezni. Az alpolgármester javasolta továbbá, hogy tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki a saját ingatlanja előtt a járdát nem síkosság-mentesíti.

A képviselő-testület az alpolgármester mindkét javaslatát egyhangúlag, a teljes rendeletet nyolc igen szavazattal, egy tartózkodás mellett elfogadta.

7.) A Gloria Victis Közhasznú Alapítvány és Csömör Nagyközség Önkormányzata között létrejött megállapodás alapján előirányzat átcsoportosítása

Fábri István polgármester elmondta, hogy az előző önkormányzati vezetés megállapodott a Gloria Victis Közhasznú Alapítvánnyal, hogy a komoly pénzügyi gondokkal küzdő alapítványtól, a hitelkötelezettségeik fedezése céljából az emlékművet 8 millió forintért, részletfizetéssel megvásárolja. Az előző ciklusban ugyanakkor pénzt nem utalt át az önkormányzat, erre csak a civil vezetésű önkormányzat ideje alatt került sor, eddig 2 millió forintos összegben. A 2012. évi költségvetés szűkössége miatt egyelőre nem volt betervezve újabb összeg erre a célra. Az alapítvány képviselője felkereste az önkormányzatot, és félmillió forint mielőbbi kifizetését kérte. 

A képviselők hat igen szavazattal, három tartózkodás mellett úgy határoztak, hogy 500 000 forintot átcsoportosítanak a fejlesztési céltartalékból a Gloria Victis Közhasznú Alapítványnak. 

8.) A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek felülvizsgálata a rendelkezésre álló humán erőforrásokra tekintettel

Fábri István polgármester elmondta, jelenleg sok a vezetői poszt a polgármesteri hivatalban. Hozzátette, a pénzügyi, az igazgatási és a műszaki osztályvezető posztra továbbra is szükség van, a megtakarítások miatt azonban azt javasolta, hogy csökkentsék egy fővel a vezetői létszámot. Egyúttal kérte megvizsgálni a létszámcsökkentés lehetőségét a szervezeti egységek vezető beosztású tisztségviselői esetében.

A képviselő-testület kilenc igen szavazattal elfogadta az osztályvezetői létszámcsökkentést.

 

9.) Képviselők bejelentései

Pásztor Sándor képviselő elmondta, hogy a Rákóczi úti épület mellett, ahol orvosi rendelő, körzeti megbízotti és polgárőr iroda van, szükség lenne egy négy férőhelyes belső parkolóra. A képviselő tájékoztatta a testületet arról, hogy megvásároltak egy fiatal, keveset használt Lada Niva típusú autót mezőőri szolgálatra, a korábban leselejtezett helyett. 

Fábri István polgármester bejelentette, hogy a patakmedernél fekvő Kistarcsai úti ingatlan tulajdonosai folyamatosan keresik azzal, hogy eladnák az önkormányzatnak az ingatlanukat, a helyzetet azonban nehezíti, hogy az ingatlant két, egymással folyamatosan vitában álló tulajdonos birtokolja. Korábban a másik tulajdonos is eladási ajánlattal kereste meg az önkormányzatot, azonban mindkét részről a hivatalos értékbecslést jóval meghaladó eladási árajánlat érkezett, ami egyelőre nehezíti a megegyezést.

Megszakítás