Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 11-én megtartott rendkívüli üléséről

2012 október 30. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 9 fő részvételével tartotta meg ülését. 

1.) Emlékezés Borsi Árpádra, Csömör Nagyközség Önkormányzata Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottságának tagjára

Megemlékezéssel és néma tiszteletadással kezdődött a rendkívüli képviselő-testületi ülés. Fábri István polgármester emlékező szavai után mécsest gyújtott, majd a képviselő-testület egyperces néma csenddel tisztelgett a nemrég tragikus tűzbalesetben elhunyt Borsi Árpád, az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság külső tagjának emléke előtt. A megemlékezésen részt vettek a Csömöri Civil Egyesület tagjai is.

2.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb önkormányzati eseményeiről és intézkedéseiről

Fábri István polgármester beszámolt az előző, 2012. szeptember 20-i képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb települési eseményeiről, önkormányzati intézkedéseiről. 

(A beszámoló teljes szövege a Polgármesteri beszámolók menüpontban olvasható.)

3.) Járási hivatal létrehozásával kapcsolatos megállapodás előkészítése

Dr. Katona Péter beszámolt a testületnek arról, hogy a 2013. január 1-jétől életbe lépő járási rendszer feltételeinek biztosítására a települési önkormányzatoknak személyi és tárgyi feltételeket kell biztosítaniuk a járási központok számára. Az átadandó vagyonról, amely a Magyar Állam ingyenes használatába kerül, és a létszámátadásról ez év október 31-ig kell szerződést aláírni. A tárgyi feltételek biztosítása azonban Csömör esetében nem lehetséges, mert a Polgármesteri Hivatal berendezése Európai Uniós pályázaton került beszerzésre, fenntartási kötelezettség általi elidegenítési tilalom vonatkozik rá. A képviselők nehezményezték, hogy a testületi ülésre meghívott járási biztos nem jelent meg, így kérdéseikkel nem tudtak hozzá fordulni. 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a napirendi pontot elnapolja a következő testületi ülésig, és felkérik a járási biztost, hogy azon vegyen részt.

4.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat-rendszerhez való csatlakozása

Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető elmondta, hogy Csömör Nagyközség Önkormányzata 2001 óta minden évben csatlakozott a Bursa Hungarcia Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer. A helyi önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben kiegészíti az Emberi Erőforrás Minisztériuma, illetve a Pest Megyei Önkormányzat saját hatáskörében még dönthet az ösztöndíj kiegészítéséről.

A képviselők egyhangúlag 2 millió forintos keretösszeg biztosításáról döntöttek, amelyből 2013-ban szociálisan rászoruló, csömöri, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányaikat megkezdő fiatalok kapnak támogatást.

5.) Gyermek- és szociális étkeztetés közbeszerzési eljárás – vitarendezésre vonatkozó kérelem 

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a gyermek- és szociális étkeztetés közbeszerzési eljárásának ajánlattételi felhívását megtámadta egy cég arra hivatkozva, hogy az a kitétel, miszerint a konyhának 20 km-en belül kell lennie, sérti az esélyegyenlőséget és szakmailag is indokolatlan. A testület hosszas vita után, 5 igen, 1 nem, 3 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a közbeszerzési eljárásban a vitatott műszaki feltételt 30 km-re módosítja.

6.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Pásztor Sándor képviselő arról érdeklődött, hogy mikor szerelik fel a kért tükröket a Széchenyi úton, mert a Vadkörte utcából továbbra is életveszélyes a kihajtás a főútra. Juhos Dávid műszaki osztályvezető elmondta, egyeztetett a Községgondnoksággal, akik saját költségükön felszerelik a tükröket. A képviselő beszámolt a testületnek arról, hogy idén áprilisban egyeztetett a DMRV Zrt.-vel, hogy a településen lévő tűzcsapokat ellenőrizzék, és táblázzák ki. A kért határidőre megküldték a kimutatást, de az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság térkép aktualizálást kért a cégtől. Pásztor Sándor tájékoztatta a képviselőket arról is, hogy a szóbeszéddel ellentétben a Borsi család házának tragédiájakor a tűzcsapok működtek. 

Kósa István képviselő a Polgárőrség eszközbeszerzési pályázatáról kért tájékoztatást. Marosi Éva pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy a pályázat keretösszegét felemelték 500 millió forintról 2,5 milliárdra, mert sok kérelem érkezett be a minisztériumhoz. Döntés még nem született, jelenleg is tart a pályázatok elbírálása. 

Megszakítás