Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 18-án megtartott üléséről

2013 január 22. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 9 fő részvételével tartotta meg ülését. 

1.)
Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb önkormányzati eseményeiről és
intézkedéseiről

Fábri István polgármester beszámolt az előző,
2012. október 11-i rendkívüli képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak
fontosabb települési eseményeiről, önkormányzati intézkedéseiről. 

(A beszámoló teljes
szövege honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható).

 

2.) Kistarcsai Rendőrőrs parancsnokának
bemutatkozása

Gergely János főhadnagy, a Kistarcsai Rendőrőrs parancsnoka korábban
Veresegyházán dolgozott hasonló munkakörben. A rendőri vezető bemutatkozása
után jövőbeni terveiről beszélt, köztük arról, hogy fejleszteni és bővíteni
kívánja a kistarcsai rendőrőrs személyi és tárgyi állományát is. Jelenleg 13
rendőr teljesít szolgálatot az őrsön, többségük még fiatal, így az ő szakmai
képzésük folyamatos feladatot jelent a parancsnok számára. Fábri István polgármester elmondta, hogy az új parancsnokkal is
szeretné az önkormányzat a korábbi gyakorlatot folytatni, így negyedévente a
testületi, és havonta az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság üléseire is
meghívják.

 

3.) Járási hivatal létrehozásával
kapcsolatos megállapodás előkészítése

Dr. Pusztai Zsuzsanna járási biztos elmondta, elsősorban hatósági feladatok
kerülnek el az önkormányzatoktól. Ezek közül a szociális, gyám- és anyakönyvi
ügyeket viszi el a járás, illetve 2013 októberétől a tervek szerint a gyámügyek
és építéshatósági ügyek önálló hatáskörű szervekké alakulnak majd, valamint a
járásokon kormányablakokat alakítanak ki. A járási biztos szerint a járási
hivatalok felállításával magasabb minőségű és költséghatékonyabb lesz majd a
munka.

Biró Attila alpolgármester és dr.
Katona Péter
jegyző megkérte a járási biztost, támassza alá példákkal,
hogyan valósul majd meg a magasabb színvonal és a hatékonyság, hiszen ugyanazok
az emberek látják majd el a feladatokat. A jegyző hozzátette, az ügyintézőkre
háruló feladatok mennyisége nem csökken, csak a feladatokat teszik át egyik
helyről a másikra. Az átkerülő kollégáknak többet kell majd utazniuk, beleértve
az ügysegédet is, akinek nem csak ügyfélfogadási időben kell a településre
jönnie, hanem az esettanulmányok, illetve egyéb, személyes  találkozást igénylő egyeztetések során is. Dr. Pusztai Zsuzsanna példákat nem
mondott, az egységes szakmai vezetést jelölte meg a pozitív változások kritériumaként. Véleménye szerint Csömörön eddig is magas minőségű ügyintézés zajlott, de a
települések között eltérő a színvonal. A kormányablakok létrehozásával pedig a
hatósági és ügyfélszolgálati ügyek elkülönülnek majd egymástól, így az
ügyfélszolgálati feladatokat a jövőben kevesebb munkatárssal oldják meg.
Elmondta továbbá, hogy a járások maguk választják majd ki, hogy az egyes
települések önkormányzatából kiket szeretnének magukkal vinni.

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke
elmondta, hogy képviselői beavatásán arra tett esküt, hogy mindig a
lelkiismerete szerint fog szavazni. A mostani helyzet nem ad módot a
választásra, a megállapodás aláírása nélkül is végrehajtják a változtatásokat.
A képviselő aggályát fejezte ki amiatt is, hogy éppen a legnagyobb
körültekintést és érzékenységet igénylő szociális és gyámügyi feladatokat
veszik el. Az ilyen ügyek kezeléséhez elengedhetetlen a családok helyzetének
ismerete, ami eddig a Csömörön dolgozó és itt élő kollégáknál adott volt. Dr. Pusztai Zsuzsanna válaszában
elmondta, hogy ha a csömöri önkormányzat úgy dönt, nem ad át embereket a
járásnak, a feladatokat akkor is elviszik, és egyidejűleg csökkentik a bérre
szánható költségeket is.

A képviselők
számos kérdést és véleményt fogalmaztak meg a járási biztos számára, de
megnyugtató választ a testület tagjai egyikre sem kaptak.

Fábri István polgármester a vita lezárásaként elmondta, hogy a járások
kialakítása visszalépés, hiszen a helyi önkormányzatok tudják a legjobban
kezelni a helyi ügyeket. Felhívta ugyanakkor a járási biztos figyelmét, hogy
színlelt szerződést akarnak aláíratni, melyben az önkormányzatok semmilyen
kitételt nem tehettek.

A képviselő-testület
9 igen szavazattal, egyhangúlag úgy döntött, hogy nem ad felhatalmazást a
járási szerződés aláírására.

 

4.) 0194 hrsz. ingatlanok ügye

A megjelent
tulajdonosok képviselője elmondása szerint az előző önkormányzat 17 évvel
ezelőtt ígéretet tett arra, hogy ingatlanaikat belterületbe vonják, ezért
ismételten kérik ennek megvalósítását.

Biró Attila alpolgármester tájékoztatást adott arról, hogy az
érintett földművelési területek nem vonhatók be az építési övezetbe, mert az
építési telkek kvótáját egy kormányrendelet határozza meg. Ezt a kvótát Csömör már
teljesen kimerítette.

5.) Önkormányzati fenntartói
nyilatkozat a helyi általános iskola fenntartásáról

Tormay-Lesták Mária, az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság elnöke ismertette,
hogy 2013. január 1-jétől a Mátyás Király Általános Iskola állami irányítás alá
kerül. Jövő év elejétől köznevelési szerződés keretében az önkormányzat
vállalhatja az intézmény működtetését úgy, hogy a pedagógusok bér-és
járulékköltségein felüli költségeket átvállalja.

A
képviselő-testület a költségek átvállalását 9 igen szavazattal elfogadta.

 

6.) Csömör, Ady E. u. 1. szám alatti szolgálati lakás bérlőjének kijelölése

Zárt ülés

 

7.) Csömöri út közbeszerzési
eljárása

Juhos Dávid műszaki osztályvezető tájékoztatta
a testületet arról, hogy öt pályázat érkezett be, melyek közül az Asztaroth
Kft. pénzügyi-gazdasági alkalmasságát nem lehet megállapítani, ezért kizárták a
pályázatból.

Az
előterjesztést a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

 

8.)Védőnői szolgálat minimum
feltételeinek biztosítása

A
jogszabályban előírt minimumfeltételeknek a védőnői szolgálat épülete nem felel
meg. A minimumfeltételek biztosítását az önkormányzat a 2013. évi költségvetés
terhére oldja meg.

Az
előterjesztést a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

 

9.) Támogatási kérelem
sportversenyen való részvételre

A
csömöri Fazekas Attila, a világ legnagyobb
fitnesz és testépítési versenyén, az Arnold Classic Europe elnevezésű Európa-bajnokságon
indul, és ehhez önkormányzati támogatást kért. Fábri István polgármester javasolta, hogy a jövő évi
költségvetésben elkülönített keretet biztosítsanak a nonprofit sport Kft.
keretein kívüli sportolók támogatására.

A
testület 5 igen, 1 nem és 3 tartózkodás mellett 100 ezer forintos támogatást
szavazott meg a sportolónak.

 

10.) A Petőfi Sándor Művelődési
Ház terembérleti díjának megállapítása

A Petőfi
Sándor Művelődési Ház terembérleti díjainak konstrukciója megváltozik, hogy az
eddigi szabálytalan rendszer helyett átlátható bérleti tarifastruktúra jöjjön
létre.

A
képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a beszámolót.

 

11.) A Csömöri Sport- és
Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. 2011-2012. évi beszámolója

Válé Flórián ügyvezető igazgató elmondta, hogy
az elmúlt évben az élsportból a tömegsport irányába nyitottak. Fábri István polgármester hozzátette,
hogy a szemléletváltásnak köszönhetően átláthatóbb és működőképesebbé vált a sport
Kft. Az elmúlt évben tagdíj-rendszert vezettek be, illetve idén ősszel,
harmadik alkalommal rendezték meg a sportnapot, ami a tömegsport iránti
törekvéseket erősíti.

A
képviselő-testület 9 igen szavazattal a beszámolót elfogadta.

 

12.) Csömöri Sport- és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. 2012-2013. évi
munkaterve

Válé Flórián ügyvezető igazgató ismertette a jövő évi munkatervet,
melyből két újdonságot emelt ki. Az egyik, hogy az iskolai szünetekben a
gyerekek számára a sportcsarnokban sporttáborokat szerveznek, a másik pedig egy
új rendezvény, a kerékpáros fesztivál lesz, amelyet a tervek szerint 2013 júniusában
rendeznek meg Csömörön. Az ügyvezető kitért arra is, hogy a jövőben meg kell
találni azokat a pályázati forrásokat, amelyekből az alapvető felújítási
munkálatokat a sport Kft. finanszírozni tudja.

A
képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a munkatervet.

 

13.) Csömör,
Rákóczi F. u. 4. szám alatt lévő önkormányzati lakás bérlőjének
fűtésleválasztási kérelme

Az
épületben működő rendelők, polgárőr iroda, valamint az említett szolgálati
lakás is egy fűtési és elszámolási rendszeren van, egy gázóra méri az épület
teljes fogyasztását. A különböző helyiségek bérlői a bérelt négyzetméter
arányában fizetik a fűtési díjat. A rendszer azonban közös, nincs lehetőség
arra, hogy mindenki a saját fűtését szabályozza. A bérlő a lakásba külön kazánt
és mérőórát szeretne kapni. A pénzügyi bizottság a fűtésleválasztást hosszú
távon nem látja elegendő és jó megoldásnak, az épület teljes korszerűsítésére,
hőszigetelésére van szükség. Az épület korszerűsítésére a jövő évi
költségvetési koncepció elkészítésekor lehet visszatérni.

A
testület 8 igen szavazattal és egy tartózkodással támogatta a kérelmet.

 

 

14.) Orvosi ügyelet közös
igénybevételére együttműködési megállapodás megkötése

A
települési önkormányzatok az egészségügyi alapellátás körében kötelesek
gondoskodni orvosi ügyelet biztosításáról. 
A központi orvosi ügyelet ellátására 2008. február 15-én Kistarcsa,
Csömör, Nagytarcsa, Mogyoród és Kerepes szerződést kötött a DELTA OKM-mal. A
megállapodás szerint munkanapokon 18.00-8.00 óra között, munkaszüneti napokon és
ünnepnapokon 24 órás ügyeletet biztosít a cég. 
A megbízás 2013 februárjában lejár. Dr.
Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti
Bizottság elnökének javaslatára az új pályázatban ajánlatot kérnek 24 órás,
hétköznapokon ellátott ügyelet biztosítására is. Ez megoldás lehetne azokra az
esetekre, amikor sürgős hívás miatt a háziorvos kénytelen rendelését
megszakítani, és esetleg hosszabb ideig megváratni betegeit. Fábri István polgármester szerint ez
jelentős minőségi javulást eredményezne a falu orvosi ellátásában.

A
képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

 

15.) Csömör
Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012.(II.21.) számú
rendelet módosítása

Négy
önkormányzati intézmény tényleges fűtési költsége meghaladja a tervezettet, ezért
szükség van a költségvetési rendelet módosítására.

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke
elmondta, hogy a
mobilóvoda esetében nem volt tapasztalat a fűtési költségekre vonatkozóan. Marosi Éva pénzügyi osztályvezető hozzátette,
a költségek hosszú távú csökkentésének egyik megoldása lehet, ha
felülvizsgálják az egyes intézmények kapacitás-lekötési díjait. Eigler Tamás képviselő még két tételt, a könyvtár megrongált
csatornáinak javítását, illetve a Major úti szolgálati lakás felújításának
megemelkedett költségeit is kérte megjeleníteni a költségvetés módosításában.

Biró Attila alpolgármester módosító javaslata
alapján a testület a napirendi ponton belül tárgyalta a KEOP pályázati
lehetőségeit. Az alpolgármester javasolta, hogy a Környezet és Energia Operatív
Program Energetikai pályázat előkészítési költségeit is jelenítsék meg a
módosított költségvetésben. Ez a pályázat az intézmények energetikai
korszerűsítésére nyújt lehetőséget, melynek keretében az általános iskola és a
sportcsarnok energetikai felújítására pályázhat az önkormányzat. A testület
döntött a pályázaton való indulásról és a szükséges előkészítési költségek
biztosításáról.

A
buszmegállók építésére szánt és erre elkülönített keretösszeg nem tartalmazza a
budapesti fedett buszmegálló építési költségeit, ami 680 ezer forint plusz
költséget jelent. Biró Attila alpolgármester
kérte, hogy az összeget a módosított költségvetésben jelenítsék meg.

A
Szociális Alapszolgáltatási Központ 122 ezer forintot kért a település
Mikulás-programjának finanszírozására.

A
képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítását 9 igen szavazattal elfogadta.

 

16.) Tájékoztató a lakossági
közvélemény-kutatás eredményeiről

Fábri István polgármester áttekintést adott a legutóbbi
lakossági közvélemény-kutatás eredményeiről. A kutatási eredményeket a lakossággal
is ismerteti majd az önkormányzat.

 

17.) Ulicska rendezése és pataksétány
kialakítása

Fábri István polgármester ismertette, hogy az
önkormányzat, csatlakozva a Csömöri Civil Egyesület kezdeményezéséhez és
felajánlásához, a Csömöri-patak melletti sétány, az Ulicska köz-Szabadság út
közötti szakaszának parkosítási infrastruktúrájának kialakításához bruttó 6 millió
forintot különít el a 2013. évi költségvetésből. Az önkormányzat fejlesztési
programot dolgoz ki a Csömöri-patak melletti sétány teljes belterületi
szakaszára és az Ulicska köz rendbetételére és parkosítására. Az ehhez
szükséges tervezési munkálatokra bruttó 584 ezer forintot különítettek el a
2012. évi költségvetés fejlesztési tartalékának terhére.

A
képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

 

18.) Az Állattartási rendelet
hatályon kívül helyezése

Pásztor Sándor, az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság
elnöke elmondta, hogy 2012. október 1-jétől módosult az élelmiszerláncról és
hatósági felügyeletről szóló törvény. Mezőgazdasági haszonállat tartása
önkormányzati rendeletben már nem korlátozható, és az állatok tartását szinte
teljes mértékben magasabb szintű jogszabály szabályozza. Csömör Nagyközség
Önkormányzatának az állattartásról szóló 30/2004. (X.25.) önkormányzati
rendeletét ezért indokolt hatályon kívül helyezni.

A
képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a rendelet hatályon kívül
helyezését.

 

19.) Laki utcai óvoda
bővítésének kiviteli tervét készítő cég kiválasztása

Az
elnyert pályázatnak köszönhetően az önkormányzat jövő szeptemberre két
csoportszobával és a hozzájuk tartozó helyiségekkel bővíti a Laki utcai óvodát.
A kivitelezésre az önkormányzat négy cégtől kért be árajánlatot. A pályázat
megvalósításához szükséges kiviteli tervek elkészítésével az önkormányzat Szák
Kocsi Pál ajánlattevőt bízza meg, aki 2 667 000 Ft
tervezői díjjal adta be pályázatát. A forrást a 2013. évi költségvetésből
biztosítják.

A
képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.

 

20.) Csömör, Árpád
utca 1551 hrsz. ingatlan ügye

Az
ingatlan Csömör Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában van, de bejegyzett
özvegyi jog terheli. A jelenleg lakatlan ingatlant az özvegyi jogosult nem
használja. A közelmúltban kiderült, hogy az ingatlan bontásra szorul. Az özvegy
jogairól lemondott az önkormányzat javára, így az önkormányzat a veszélyesnek
minősülő állapot megszüntetésére az épületet elbontatja és a területről a
törmeléket a hulladékkezelési szabályok szerint elszállítatja.

Az
előterjesztést a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta.

 

21.) Budapest és vonzáskörzete
stratégiai zajtérképének készítése

A
települések számára törvény írja elő, hogy stratégiai zajtérképpel kell
rendelkezniük. A zajtérkép elkészítésénél lehetőség van más településekkel
közösen elkészíttetni a tanulmányt. Biró
Attila
alpolgármester a képviselő-testülettől arra kért felhatalmazást,
hogy a polgármester megkezdje a tárgyalásokat Budapest és vonzáskörzete közös
zajtérképének elkészítéséhez.

A
javaslatot a testület egyhangúlag támogatta.

 

22.) Építési
tilalom elrendelése a Majorszegi (Lukács) -erdő melletti területre

A
rendkívüli napirendi pontként tárgyalt előterjesztés szerint a jelenleg
mezőgazdasági besorolású, 3%-os beépítésre lehetőséget adó területet meg kell
óvni a várhatóan elinduló építkezésektől, mert a terület elvesztené jelenlegi
kulturált és szép jellegét, s megszűnne a környéken lakók számára a közeli
kedvelt kirándulóövezet. Fábri István polgármester arra kérte a képviselő-testületet, hogy
az önkormányzat azonnali hatállyal teljes építési tilalmat rendeljen el a
területre, majd a település szabályozási tervének kidolgozásakor is
érvényesítse a kiemelt közösségi szempontokat.

Az
előterjesztést a testület egyhangúlag elfogadta.

 

23.) Képviselők, hivatali vezetők
közérdekű bejelentései

A
képviselő-testület döntött a következő közmeghallgatás időpontjáról és témáiról.

 

A
testület tagjai zárt ülésen tárgyalták az Oktatási, Sport- és Kulturális
Bizottság megyei kitüntetésre tett javaslatát.

 

Miklós Daniella

Megszakítás