Üdvözöljük!

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 18-án megtartott üléséről

2013 június 16. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 9 fő részvételével tartotta meg ülését. 

1.)
Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb önkormányzati eseményeiről és
intézkedéseiről

Fábri István polgármester beszámolt az előző képviselő-testületi
ülés óta eltelt időszak fontosabb települési eseményeiről, önkormányzati
intézkedéseiről. 

(A beszámoló teljes szövege a www.csomor.hu honlap Polgármesteri beszámolók –
Települési krónika menüpontjában olvasható).

 

2.)
Csömör Nagyközség Önkormányzata 2012. évi zárszámadási rendelete
                             

Marosi
Éva
pénzügyi osztályvezető ismertette, hogy az önkormányzatnak törvényi
kötelezettsége az előző év költségvetéséről zárszámadási rendeletet alkotnia. A
tavalyi évben a költségvetés feszes volt, hitel felvételére a működtetést év
közben finanszírozó likviditási hitelen kívül nem volt szükség. Az elkészült
zárszámadásirendelet-tervezetről és a költségvetési beszámolóról a
könyvvizsgáló cég képviselője elmondta: a csömöri önkormányzat gazdálkodásában
az egyensúlyra való törekvés figyelhető meg. Kiemelendő, hogy a költségvetési
év végére az önkormányzat felhalmozásra is képes volt, holott a magyarországi
önkormányzatok többségénél működésre sem jut elég pénz.

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a
zárszámadási rendeletet.

 

3.)
Önkormányzati horgásztó táplálását biztosító kút tervezése  

Biró
Attila
alpolgármester tájékoztatta a testületet arról, hogy a csömöri horgásztó
visszatáplálása kapcsán korábban szabálytalanságok merültek fel. A tó vizének
táplálása nem csak a Csömöri patakból lehetséges, hanem kútból is. Két
lehetőség van ennek a megoldására: vagy új kutat furat az önkormányzat vagy egy
meglévő kútból lehetne táplálni a tavat.

 

A képviselők 8 igen, 1 nem szavazattal 1,3 millió
forintot szavaztak meg a horgásztó kútból történő táplálásának megterveztetésére.

 

4.)
Kacsóh Pongrác úti óvoda kiegészítő beruházási költségei     

Eigler
Tamás
, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozási Bizottság elnöke elmondta, hogy a
Kacsóh utcai óvoda nyílászáróinak cseréje során kiderült, hogy több
csoportszoba mennyezete meggyengült, azonnali javítási munkálatokat kell
elvégezni. Az óvoda árajánlatokat kért be, a munkák bruttó 1,3 millió forintba
kerülnek. Érintésvédelmi szempontból 10 lámpatestet is ki kell cserélni, ennek
költségei fedezhetők a nyílászárók cseréjére megszavazott előirányzat
megtakarításából. Ezen felül javasolt a riasztórendszer beszereltetése is.

 

 A testület 9
igen szavazattal megszavazta a javítási munkákra előirányzott összeget, de a felmerülő
nem várt költségek miatt a riasztórendszer beszerelését későbbre halasztotta.

 

5.)
Oktatási intézmények működtetői és fenntartói feladatainak elkülönítése                  

Eigler
Tamás
, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy
még mindig nem tisztázott, hogy melyek a működtetői és a fenntartói költségek
az államosított általános iskola és zeneiskola esetében. Az erről szóló
szabályozásokban sok az ellentmondás, ezért ezek tisztázására a pénzügyi
bizottság javaslatot készített, amely alapján új használati szerződéstervezet
készíthető elő a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal. Mielőbb szükséges
eldönteni, milyen költségeket áll az állam és mit az önkormányzat, hiszen a
csömöri gyermekek sínylik meg, hogy a törvény nem fogalmaz precízen (pl. úszásoktatás
felfüggesztése, sportosztály léte stb.). Fábri
István
polgármester hozzátette, intézményi tanács létrehozását
kezdeményezik, mert sajnos úgy tűnik, hogy az állam nem tartja azt az ígéretét,
hogy hasonló színvonalon fogja működtetni az átvett iskolát, mint tette azt
korábban az önkormányzat.

 

6.)
Oktatási intézmények működtetéséhez hozzájárulási kérelem Budapest főváros
kerületei részéről – III. és IV. kerület                       

Eigler
Tamás
, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozási Bizottság elnöke elmondta, hogy
Óbuda és Újpest önkormányzata élni kíván azzal a törvény adta lehetőségével,
hogy az oktatási intézményeibe járó csömöri gyermekek után, akiknek állandó
lakhelyük településünkön van, támogatást kér. Ezen az alapon az összes csömöri
középiskolás érintett lenne, hiszen a településünkön nem működik középfokú
oktatási intézmény. Dr. Katona Péter
jegyző kiemelte, a köznevelési törvény ugyan lehetőségként megengedi a támogatás
igénylését, de nem kötelező jellegű.

 

A képviselő-testület, mivel nem látta a törvényi
indokoltságot, 9 igen szavazattal elutasította az előterjesztést.

 

7.)
Bulgárkerti ingatlancsere                                                                                 

Biró Attila alpolgármester beszámolt arról, hogy egy
bulgárkerti ingatlantulajdonosnak kompromisszumos megoldásként ingatlancserét
ajánl az önkormányzat, mert az érintett ingatlan ‒ bár az előző önkormányzat
tett ilyen ígéretet ‒ nem beépíthető. A tulajdonos elfogadta a felajánlott,
Vágóhíd utcában lévő csereingatlant.

 

A testület 7 igen, 1 nem szavazattal támogatta az
ingatlancserét.

 

8.)
Kónya dűlői ingatlan megosztási kérelme                                            

Biró Attila alpolgármester elmondta, hogy egy Kónya dűlői
ingatlantulajdonos kérelmezte egy nagyobb mezőgazdasági terület megosztását
kisebb telkekre. A készülő helyi építési szabályzat (HÉSZ) a középbirtokos
telekstruktúrát támogatja. Dr. Katona
Péter
jegyző kifejtette, a jelenlegi HÉSZ-t nem lehet módosítani.

 

9.) A 2013-2014. évi társasági adós sportpályázathoz
önrész megállapítása                  

A képviselő-testület a napirend tárgyalását az
április 25-i ülésre napolta el.

 

10.) Csömöri Falunapok megrendezése                                                                 

Szeltner László, a Petőfi Sándor Művelődési Ház igazgatója
elmondta, hogy a Pünkösdi fesztivál‒ Csömöri Falunapok rendezvényt, visszatérve
az eredeti névhez, a jövőben ismét Csömöri Falunapok néven rendeznék meg. Az
oktatási és kulturális bizottság ajánlásai szerint az időponton is
elgondolkodnak majd, mert pünkösd egyházi ünnep, nem biztos, hogy szerencsés
erre a hétvégére tenni a falunapokat. A programot úgy tervezték, hogy falunapi
események a hétfői napra idén már semmiképp se csússzanak át.

 

A képviselők 8 igen szavazattal támogatták a
koncepciót.

                                                                                                                          

11.
) Közbiztonsági pályázat benyújtása a 8/2013.(III.29.) BM rendelet alapján                       

Marosi
Éva
pénzügyi osztályvezető beszámolt arról, hogy a Belügyminisztérium ismét
kiírta a közbiztonsági pályázatot, de a keret a tavalyinál magasabb, 500 millió
helyett 700 millió forint. A pályázat elkészítésére és beadására idén mindössze
1 hónap áll rendelkezésre, így javasolt a tavaly előkészített pályázat
frissítése majd benyújtása. A pályázat benyújtásához 800 000 forint
önkormányzati önrész szükséges, az igényelt támogatás 4 millió forint.

 

A testület 8 igen szavazattal elfogadta az
előterjesztést.

 

12.)
Rendőrségi Suzuki Ignis gépjármű használata                                   

Pásztor
Sándor
, az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke elmondta, hogy a rendőrség
visszaadná a használatába kapott Suzuki Ignis gépkocsit, mert javíttatása
340 000 forintba kerülne, amit nem tudnak kifizetni. A bizottság
álláspontja szerint a javíttatási összeg magas, ennél kedvezőbb árajánlatra is
esély van, ezért azt javasolják, hogy a gépjármű visszavétele és javíttatása
után vagy a polgárőrségnek vagy a közterület-felügyelőnek használatra adják át.

 

A képviselők 8 igen szavazattal támogatták a
javaslatot.

 

13.) Az
elhullott állatok elszállítása                                                            

Kovács
Jánosné
igazgatási osztályvezető ismertette, hogy a
környezetvédelmi rendelet felülvizsgálatakor két nem megfelelően megoldott
témakör merült fel: egyrészt a kóbor ebek befogása, másrészt az elhullott
állati tetemek elszállíttatása és ártalmatlanítása. A kóbor ebek befogását
jelenleg a Csömöri Állatvédő Civil Szervezet végzi, de kapacitásuk véges, nem
minden esetben tudnak eleget tenni a kéréseknek. Az ügyrendi bizottság
árajánlatokat kért be a két feladat elvégzésére. A beérkezett ajánlatok közül a
Polisz Kft.-é a legkedvezőbb, ezért velük kellene szerződést kötni.

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta az
előterjesztést.

 

14.)
2013. évi belső ellenőrzési terv elkészítése                                          

Marosi
Éva
pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy a 2013. évi belső ellenőrzési terv
elkészítéséhez a Gödöllői Kistérségi Társulás néhány települése közösen kért be
árajánlatot, hogy kedvezőbb áron lehessen elkészíttetni azt. A költségvetésben
erre a célra elkülönített összeget a beérkezett árajánlat összege nem haladja
meg.

 

A képviselők 8 igen szavazattal elfogadták az
előterjesztést.

 

15.)
2013. évi közbeszerzési terv                                                                

Marosi
Éva
pénzügyi osztályvezető ismertette, hogy a közbeszerzési törvény a
közpénzekkel gazdálkodó szervezetek számára éves közbeszerzési terv
elkészítését írja elő. Az eddig elfogadott tervezett fejlesztések ismeretében
lehetővé vált a tervezet elkészítése, amelyet, ha szükséges, év közben is lehet
módosítani.

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta a
közbeszerzési tervet.

 

16.)
Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzata                                                         

Dr. Katona
Péter
jegyző elmondta, hogy az ügyfelek jobb kiszolgálása érdekében az a
javaslat született, hogy legalább egy napon hosszabbított ügyfélfogadást
tartson a hivatal. Ennek megvalósulásához az SZMSZ-ben mind a hivatal, mind a
hivatali dolgozók munkarendjét módosítani kell.

 

A testület 8 igen szavazattal elfogadta a
módosítást.

 

17.)
Fejlesztési tartalék növelése

Fábri
István
polgármester beszámolt arról, hogy több okból is szükség lenne a
fejlesztési tartalék előirányzatának növelésére. Az utóbbi hónapok rendkívül
csapadékos, szélsőséges időjárása nagyon megrongálta mind a főutak, mind a
mellékutcák burkolatát. Ezek rendbehozatala várhatóan felemészti az éves
útkarbantartási keretet, ezért várhatóan szükség lesz az erre vonatkozó előirányzat
módosítására. A Csömöri út építése során nyilvánvalóvá vált, hogy
elengedhetetlen lesz az M0-s szervizút és a Majorszegiliget közötti 200 méteres
útszakasz stabilizálása. A költségkalkuláció szerint 6 millió 666 ezer forintba
kerül majd az aszfaltozás. Szintén a Csömöri út építése során két
közműkiváltási probléma merült fel. Ezek összköltsége 700 ezer forint.

 

A képviselők 8 igen szavazattal támogatták a
fejlesztési tartalék előirányzatának módosítását.

 

18.)
Szennyvíztelep fejlesztéséhez pályázati önerő meghatározása

Biró
Attila
alpolgármester elmondta, hogy a szennyvíztisztító telep felújításának
kérdése már többször felmerült. Idén lehetségessé vált pályázati forrásból
fedezni a felújítást, az elnyerhető támogatási összeg minimum 250 millió
forint. Az ehhez szükséges önrészt a költségvetésben elkülönítették. A
pályázati anyag beadásához tervdokumentáció elkészítése szükséges, amely
elkészíttetése 7,5 millió forintba kerül. Adódott azonban egy olyan pályázati
lehetőség, amelyből ‒ az önerő biztosításával ‒ fedezhető lenne a
tervdokumentáció elkészíttetéséhez szükséges összeg. A testületnek a már
elkülönített keret felhasználásáról kell döntenie, nincs szükség pénzügyi
átcsoportosításra.

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal hozzájárult
az elkülönített pénzügyi keret felhasználásához.

 

19.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései                

Eigler
Tamás
képviselő a Mókus-ároknál a pontos telekhatár kijelölését igényelte a
parkosítási tervek miatt. A képviselő jelezte, hogy a Fecske utcai buszmegállóhoz
nem vezet járda, és kérte ennek rendezését.

Kósa
István
képviselő jelezte, hogy a Széchenyi‒Rozmaring utca kereszteződése
beláthatatlan, a Rozmaring utcából nehezen lehet kihajtani a főútra.                                                       

 

–        
ZÁRT ÜLÉS –

 

1.)
KMOP-4.6.1-11-2012-0038 jelű pályázat – Laki utcai óvoda kivitelezési munkáira
beérkezett ajánlatokról közbeszerzési döntés

 

2.)
Csömöri út kivitelezési munkáira szerződésmódosítási kérelem – közbeszerzési
döntés

A rendkívüli időjárási körülmények miatt a
kivitelező által kért határidő-módosítást elfogadta a testület, így május 31.
lett a befejezés végső időpontja.

 

3.)
Intézményvezetők bérének és egyéb illetményeinek megállapítása

A képviselő-testület megállapította a Szociális
Alapszolgáltatási Központ nemrég megválasztott vezetőjének bérét és
illetményét, illetve döntött arról, hogy év végéig megvizsgálja a többi intézményvezető
juttatásait is.                                                                               

 

Megszakítás