Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 27-én megtartott rendkívüli üléséről

2013 szeptember 26. –
Önkormányzati, települési hírek

A rendkívüli ülést a testület 8 képviselő részvételével tartotta meg.

1. Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

2. Nefelejcs Művészeti Óvoda költségvetési pótelőirányzat-kérelmei infrastrukturális korszerűsítésre, játszó udvar felújítására és új státuszok létrehozására

Fábri István polgármester előterjesztését az óvoda költségvetési pótelőirányzat kérelmére Marosi Éva pénzügyi osztályvezető ismertette. A napirendi pont tárgyalásán vendégként jelen volt Mónus Deák Mária, az óvoda igazgatóhelyettese. Elmondta, hogy a fennálló balesetveszély miatt halaszthatatlanná vált az udvaron levő játszótéri gumiburkolat.  A másik kérelem arra irányult, hogy a köznevelési törvény módosítása előtt meghirdetett és betöltött takarítói állást, az állami támogatás csökkenése ellenére, biztosítsa az önkormányzat. Hasonlóan fontos lenne a Kacsóh Pongrác utcai óvoda vízmelegítőjének megjavítása. A képviselő testület 8 igen szavazattal megszavazott 1 683 000 forintot a Laky utcai óvoda játszóudvarának helyreállítására, 115 000 forintot a Kacsóh Pongrác utcai óvoda vízmelegítőjének cseréjére, illetve döntöttek arról is, hogy biztosítanak egy takarítói státuszt a Nefelejcs Művészeti Óvodában, oly módon, hogy a többletköltségeket a működési tartalékból pótolja.

 

3.) Szabadság út–Gorkij fasor –temető oldalbejárat közötti szakaszának felújítására költségkeret elkülönítése

Juhos Dávid műszaki osztályvezető ismertette Fábri István polgármester előterjesztését a fenti szakasz felújítására vonatkozóan. Az idei év kiemelt közterületi fejlesztése a Béke tér rekonstrukciója lesz, ehhez kapcsolódóan a képviselő-testület elvi döntést hozott, miszerint önerőből elkezdi ezen a szakaszon a Szabadság út felújítását, melynek színvonalas újjáépítése nem csak a közlekedés, hanem a településkép szempontjából is kiemelt fontosságú. A testület 7 igen szavazattal megszavazta a bruttó 11 millió forint elkülönítését a Szabadság út–Gorkij fasor–temető oldalbejárat közötti szakaszának útfelújítására a fejlesztési tartalék terhére. 

 

– Zárt ülés – 

 

Közbeszerzési pályázat kiírása a Béke tér rekonstrukciójára és a Szabadság út felújítására

A képviselő-testület a közbeszerzési bíráló bizottság javaslata alapján elfogadta az ajánlati felhívást, ajánlattételi dokumentációt és vállalkozási szerződést, s döntött arról, mely cégeket hívja meg ajánlattevőként.

Megszakítás