Üdvözöljük!

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-én megtartott üléséről

2013 szeptember 26. –
Önkormányzati, települési hírek

A rendkívüli ülést a testület 7 képviselő részvételével tartotta meg.

1. Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről. 

Fábri István polgármester röviden beszámolt az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2. Adósságkonszolidáció második részében való részvétel.

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző- és Vállalkozói Bizottság elnöke, a napirendi pont előterjesztője ismertette, hogy a bankok számára lehetőség nyílik arra, hogy az önkormányzatok júniusi adósságkonszolidációja után fennmaradó adósságállományának átvállalását is kezdeményezzék az államnál. Ehhez szeptember 30-ig kell kérelmet benyújtani az önkormányzat írásos engedélyével. Mivel az adósságkonszolidáció mindenképp jó lehetőség, ugyanakkor a mikéntjének részletei napról napra változnak, a képviselő-testület úgy döntött, hogy előkészíti ugyan a folyamatot, de megvárja az esetleges módosításokat, s csak azoknak tükrében nyújtja majd be a szükséges dokumentumokat.

 

3. KEOP 1.1.1/C/13 település szilárd hulladékkal kapcsolatos pályázat helyzetének megvitatása.

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető a Pénzügyi, Ellenőrző- és Vállalkozói Bizottság elnöke, Eigler Tamás előterjesztéséhez kapcsolódva ismertette a szemétszállítási közszolgáltatás átalakítására irányuló uniós pályázaton való indulás körülményeit. A pályázat elkészítéséhez rövid idő állt rendelkezésre, így több ponton hiánypótlásra van szükség. A háromszoros jelentkezés, valamint a pályázat fő célja (a meglévő rendszer környezetbaráttá alakítása, kiemelten a nagyobb regionális programokra) miatt a pályázatíró az indulástól való elállást javasolta. A testület mérlegelve a pályázat elkészítésével járó jelentős költségeket, és a siker minimális esélyét, 7 igen szavazattal a pályázaton való indulásról szóló határozatát visszavonta. 

 

4. 081/15 hrsz. bányaterület és a hozzá kapcsolódó bányászati jog értékesítése

Az előterjesztő, Fábri István polgármester elmondta, hogy az Önkormányzat 2013. április 4-i ülésén döntött a tulajdonában álló közel 10 hektáros terület értékesítéséről. A pályázatra Budapest Főváros Önkormányzatától érkezett ajánlat, a vételár jelentős bevételi forrás lenne a település számára. Párhuzamosan zajlanak az egyeztetések a Szilas-Bánya Kft.-vel, mint a bányászati jog tulajdonosával a bányaszolgalmi jog értékesítéséről. Időközben Magyarország Kormánya a beruházást kiemelt kormányzati beruházásnak minősítette. A képviselő-testület egyetértett abban, hogy az értékesítés kapcsán elinduló bánya-rekultiváció az első fontos lépés lehet ahhoz, hogy a külterületeken zajló illegális vagy félillegális, gyakran szabálytalan és környezetromboló tevékenységek megszűnjenek és megalapozza a környezetbarát hulladékgazdálkodást a településen. Agárdi Mihály képviselő úgy vélte, hogy még jelentősebb összeget is el lehetne kérni az ingatlanértékesítéskor.

 

5. Jókai út felújítási munkálatainak elindítása és költségkeretének meghatározása

Fábri István polgármester előterjesztése Csömör legforgalmasabb főútjának felújítására irányult. Az első szakasz felújítása sikeresen befejeződött, a második üteme lesz ősszel a Jókai úti rész. A süllyesztett szegélyű útpálya-felújítás, illetve újraaszfaltozás mellett az üzletek előtti aszfaltparkoló is elkészül, új parkolási lehetőséget teremtve a Petőfi utca felől. Rendezésre kerül majd a baptista imaház előtti terület is térköves parkolóval. Az utolsó szakasz, a Rákóczi út felújítása pedig 2014 tavaszára várható. A Képviselő-testület a fejlesztési céltartalék terhére bruttó 12 millió forintot szavazott meg az útfelújításra.

 

6. Testvér-települési kapcsolatok támogatása

Testvérvárosunk, az erdélyi Torockó az ottani, szerény körülmények között működő magyar nyelvű óvodát szeretné támogatni egy modern kazán megvásárlásával. Fábri István polgármester előterjesztését, miszerint más magyarországi testvértelepülésekkel együtt  Csömör is támogassa jelképes, ám annál nagyobb jelentőséggel bíró összeggel a torockói magyar óvoda kazánjának megvásárlását, minden képviselő támogatta A testület bruttó 127 ezer forintot különített el a működési tartalék terhére. 

Megszakítás