Üdvözöljük!

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i üléséről

2015 január 26. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 8 fő részvételével tartotta meg a 2014-es év utolsó ülését.

1. Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2. Dr. Tuzson Bence országgyűlési képviselő felszólalása

Dr. Tuzson Bence, a választókerület parlamenti képviselője, a Fidesz országgyűlési frakciójának szóvivője támogatásáról biztosította Csömör önkormányzatát. Kifejtette, hogy az ország „történelmi lehetőség előtt áll”, mivel ez az utolsó olyan időszak, amikor jelentős uniós támogatáshoz lehet hozzáférni. Bár a Közép-Magyarország régióbeli uniós források – más magyarországi régiókhoz képest – kevéssé jelentősek, a képviselő mégis úgy véli, hogy megfelelő koncepcióval, jó eséllyel lehet pályázni. Hangsúlyozta, hogy a következő pályázati ciklusban prioritást élveznek a vállalkozásfejlesztést, beruházás ösztönzést célzó projektek, és különösen fontosnak tartja, hogy a térség önkormányzatai előre készüljenek fel a tavaszi pályázati kiírásokra.

Fábri István polgármester jelezte, hogy Csömör régóta küszködik azzal a problémával, hogy kistérségi, tankerületi, járási, építéshatósági és választási körzetek szempontjából más-más körzetekhez tartozik. Dr. Tuzson Bence elismerte, hogy nem szerencsés ez a sokféle települési szerveződés, egységes rendszerre lenne szükség.

Dr. Hülitzer Katinka képviselő arról érdeklődött, hogy várható-e az egészségügyi fejlesztések támogatása akár kormányzati, akár uniós forrásból. Az országgyűlési képviselő válaszában kifejtette, hogy a kormány elsősorban a háziorvosi praxisok megerősítését tűzte ki célul, hiszen a beteg először velük találkozik.

 

3. Az M0-s körgyűrű fizetőssé tételének hatása Csömör nagyközségre

Fábri István polgármester ismertette a budapesti agglomeráció polgármestereinek állásfoglalását, melyhez több kormánypárti országgyűlési képviselő is csatlakozott. Az aláírók határozottan elutasítják az M0-s körgyűrű és az autópályák fővárosba bevezető szakaszainak fizetőssé tételét. Az agglomerációs települések képviselői emellett kívánatosnak tartják egy, a térségre vonatkozó, átfogó közlekedési koncepció kidolgozását.

 

4. Az angol nyelv oktatásának korai bevezetése a Mátyás Király Általános Iskolában

Tormay-Lesták Mária alpolgármester tájékoztatta a testületet arról a szülői kezdeményezésről, melyben a leendő első osztályos gyermekek szülei kérték, hogy már első osztálytól vezessék be az iskolában az angol idegennyelv-oktatást, valamint legyenek olyan iskolaelőkészítő-foglalkozások, ahol a gyermekek és a szülők megismerkedhetnek a leendő tanítókkal. A testület előzetes elvi támogatását adta a tervezethez hangsúlyozva, hogy a nyelvoktatást az alsóbb osztályokban játékos formában, teljesítménykényszer nélkül tudják elsősorban elképzelni. A testület megbízta Tormay-Lesták Mária alpolgármestert, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal és az iskolavezetéssel egyeztessen a kérdésben.

 

5. Éless-Szín előadássorozat 2015. évi támogatása

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke ismertette az Éless-Szín támogatási kérelmét, melyet a meglévő keretszerződés alapján nyújtott be. A támogatási kérelem alapján a bizottság javasolta, hogy 7 millió forint összeggel támogassák a színtársulat ez évi csömöri előadásait, továbbá a Torockóra tervezett vendégfellépés támogatását a későbbiekben vitassa meg a testület.

Szántóné Hermányos Mária jelezte a bizottság azon kérését, hogy a társulat a könnyebb hangvételű darabok mellett törekedjen a klasszikus darabok bemutatására, amelyek az általános iskola tanulóinak irodalomoktatásához is kapcsolódhatnak.

Dr. Éless Béla megköszönte a támogatást, amely révén immáron a harmadik évadot kezdik meg Csömörön. Kifejtette, hogy az iskolával való együttműködést például felolvasószínház formájában tudja elképzelni, mivel a klasszikus darabok kevéssé piacképesek, ugyanakkor a színházi ismeretterjesztést rendkívül fontosnak tartják, és ennek érdekében új programsorozatot indítanak.

A testület 6 igen, 2 nem szavazattal megítélte a 7 millió forintos támogatást.

 

6. Közbiztonsági Alapítvány Alapító Okiratának elfogadása

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, hogy az önkormányzat a közbiztonság biztosítását kiemelt feladatnak tekinti, ezért a törvényi lehetőségeknek megfelelően e célra külön alapítványt hoz létre. Az elnöki posztra dr. Vermes Pétert kérték fel, aki komoly alapítványi tapasztalattal rendelkezik.

A képviselők egyhangúlag döntöttek az alapítvány létrehozásáról.

 

7. Szóbeli beszámoló az elmúlt időszak közbiztonságának alakulásáról

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke beszámolt az elmúlt időszak közbiztonsági szempontból jelentős eseményeiről. Ismertette a testülettel a Csömöri Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2014. évi beszámolóját, a közterület-felügyelet és a mezőőri szolgálat, valamint a polgárőrség és a járőrszolgálat tapasztalatait. Beszámolt egy, a településen történt komoly verekedésről, amely után garázdaság miatt is eljárás indult, továbbá gyermekvédelmi jelentéseket is vár az önkormányzat a rendőrségtől. Bár a rendőrség beszámolója szerint a bűncselekmények száma a településen csökkent, még mindig magas a HÉV-állomás környékén, valamint a Széchenyi utcában, ahol több vendéglátó egység is működik. A testület tagjai a fentiek miatt további térfigyelő kamerák felszerelését látják szükségesnek a kritikus területeken.

 

8. Térfigyelő kamerák megfigyelésére támogatási szerződés meghosszabbítása

 

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, hogy a térfigyelő kamerarendszert az elmúlt évben szerződés alapján a Csömöri Polgárőr Egyesület figyelte meg, mivel erre a törvényi háttér lehetőséget biztosít. A kamerarendszernek az elmúlt évben egyértelműen pozitív hatása volt, több bűncselekmény és szabálysértés felderítésében is hasznosnak bizonyult, ezért javaslatot tett a támogatási szerződés meghosszabbítására.

A testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

 

9. 2014. évi TAO-s pályázat önrészének kiegészítése

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy 2017-ig van lehetőség a TAO-s pályázati támogatások igénybevételére. Ezekből már eddig is jelentős mértékben, 2014-ben összesen 48 millió forint összegben részesült a Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft., amely beruházásra, felújításra 35 millió forintot nyert el. Ebből az összegből a sportcsarnok felújítására, nyílászáró-cseréjére, hőszigetelésére, valamint a tető javítására fordítanának. Ugyanakkor a beruházás előkészítő munkálatai nem szerepeltek a pályázatban, ezért a 15 millió forintos önrészen felül további 3 millió forintos támogatás szükséges annak érdekében, hogy a munkálatok egyáltalán elkezdődhessenek.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta az összeg biztosítását a Sport Kft. részére.

 

10. Önkormányzati banki folyószámla-vezetés versenyeztetésének megvitatása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy bár az önkormányzat folyamatosan keresi a költségcsökkentés lehetőségét minden téren, a hitelszerződés miatt eddig nem volt lehetőség a pénzügyi szolgáltatások felülvizsgálatára. Más területeken eddig komoly költségcsökkentést lehetett elérni versenyeztetéssel, és a jogszabályok is lehetővé teszik, hogy meghívásos rendszerben az önkormányzat ajánlatokat kérjen be.

Dr. Hülitzer Katinka arról érdeklődött, hogy vajon nem okoz-e fennakadásokat a szolgáltató- váltás. Eigler Tamás válaszában kifejtette, arra számít, hogy a versenyhelyzet miatt a jelenlegi szolgáltató is kedvezőbb ajánlatot ad majd az eddiginél, és csak jelentős különbség esetén érdemes váltani.

A testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

11. Háztartási szennyvíz begyűjtésével foglalkozó közszolgáltatóval szerződés megkötése 

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet, hogy a térségben mindössze egyetlen szolgáltató végez szennyvíz-begyűjtést, akit az önkormányzat kijelölhet, ugyanakkor a szolgáltatás díját az azt igénybevevők fizetik. Tekintve, hogy a vállalkozó díjszabása igen kedvező, valamint feladatának ellátásával kapcsolatban panasz nem érkezett, ezért javasolta a közszolgáltatói szerződés meghosszabbítását.

A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

12. Szolgáltató kiválasztása a 2015. évi villamos energia ellátásra

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy az önkormányzat villamos energia biztosítására kötött szerződése 2014. december 31-én lejárt, ezért három árajánlatot kértek be. Eddig az MVM Partner Zrt. szolgáltatott villamos energiát, ám jelenleg az ELMŰ Nyrt. ajánlata bizonyult kedvezőbbnek. A bizottsági elnök jelezte, hogy az átállás nem okoz problémát, sőt, a hálózati szolgáltató is az ELMŰ a településen.

A képviselők egyhangúlag támogatták a szerződéskötést az ELMŰ Nyrt.-vel.

 

 

13. Közvilágítás karbantartása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy közvilágítás karbantartására négy árajánlatot kértek be az eddig érvényben lévő szerződés lejárta miatt, és a legkedvezőbb árat a jelenleg is szolgáltató ElműSzolg Kft. adta. A bizottsági elnök kifejtette, hogy a négy évvel korábbi árhoz képest csupán minimális, még az infláció mértékét sem követő áremelést hajtott végre a cég úgy, hogy a településen azóta több a lámpatest.

Kifejtette, hogy a településen az elmúlt időszakban tapasztalható, hosszú távú közvilágítási hibák nem a karbantartást nyújtó cég rovására írhatók, mert ezek az ún. szakaszhibák a hálózati szolgáltató hatáskörébe tartoznak. Pásztor Sándor ugyanakkor jelezte, hogy a szolgáltató ügyfélszolgálati működése kívánnivalót hagy maga után, Fábri István pedig a fák gallyazásával kapcsolatos gondokat emelte ki.

A testület egyhangúlag támogatta a szerződést megkötését az ElműSzolg Kft.-vel.

 

 

14. Tulajdonszerzés a Kálvária erdőben

Eigler Tamás beruházási tanácsnok beszámolt arról, hogy a korábbi képviselő-testületi döntés értelmében az önkormányzat elvégeztette a hivatalos értékbecslést a 028. hrsz-ú ingatlanból két darab, egyenként 1308/15108 hányadú tulajdonrészre vonatkozóan. Az értékbecslés során megállapított árat a tulajdonosok elfogadták. A beruházási tanácsnok javasolta, hogy bízzák meg a polgármestert az adásvétel lebonyolításával, melyet a testület egyhangúlag támogatott.

 

15. Csömör Nagyközség 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető ismertette, hogy az önkormányzat 2014. évi utolsó módosításával a már befolyt többletbevételeket emeli be a költségvetésbe és a kiadásokat igazítja a bevételekhez a felmerült szükségletek szerint, figyelembe véve a képviselő-testület határozatait.

A testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a költségvetés módosítását.

 

16. Pályázatok elbírálási rendjének meghatározása

Fábri István polgármester javasolta, hogy a korábbi tapasztalatok alapján a Csömöri Települési Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyére, valamint a főépítészi munkakörre vonatkozó pályázatok esetében a szakbizottságok végezzenek előzetes meghallgatást, és a képviselő-testületi ülésen a már szakmailag előkészített és véleményezett pályázatokról döntsenek. A képviselő-testület egyben döntött arról, hogy a bizottságok által legjobbnak ítélt három jelentkezőt hallgassa meg a testület.

Az ügyvezetői munkakör esetében 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, a főépítészi munkakör esetében egyhangúlag támogatta a javaslatot a testület.

 

17. Mobiltelefon-szolgáltató váltás ajánlat megvitatása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy a Vodafone igen kedvező flottás ajánlattal kereste meg az önkormányzatot, amely még a jelenlegi szolgáltatás felmondásával járó kötbér, illetve a szolgáltatóváltással járó készülékcserék kifizetése után is megtérül három hónap alatt.

A testület egyhangúlag támogatta a szolgáltatóváltásról szóló ajánlatot..

 

18. Képviselők, hivatalvezetők bejelentései

Fábri István javasolta, hogy a későbbiekben az önkormányzat alapítson egy új, oklevéllel járó díjat „Csömöri Kreatív” munkanévvel, amellyel a Csömörre vonatkozó, a településsel kapcsolatos újdonságot hozó kezdeményezéseket kívánják elismerni.

Tormay-Lesták Mária a díszdiplomásoknak szóló felhívás esedékességére emlékeztette a testületet.

Pásztor Sándor jelezte, hogy az ügyrendi bizottság fogadóórájának időpontja minden hónap utolsó szerdájára módosult.

Az ülés végeztével a jelenlévők közös karácsonyi énekkel zárták az évet.

 

 

Megszakítás