Üdvözöljük!

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 23-án megtartott üléséről

2014 február 24. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 9 fővel, teljes létszámban tartotta meg ülését.

A képviselők a Himnusz közös eléneklésével kezdték a 2014-es év első ülését.

 

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb önkormányzati eseményeiről és intézkedéseiről

Fábri István polgármester beszámolt az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb települési eseményeiről, önkormányzati intézkedéseiről.

(A beszámoló teljes szövege a www.csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2.) Kiadvány az úrnapi körmenetről

Tormay-Lesták Mária, az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság elnöke Hermányos Mária tervező grafikus meghívott vendéggel bemutatta az önkormányzat és a Csömöri Római Katolikus Egyházközség exkluzív albumának terveit, melyet az úrnapi körmenetről szeretnének kiadni. A 112 oldalas, keménytáblás könyv egyház- és kultúrtörténetileg is sokat jelent majd a településnek. A testület a kiadvány finanszírozását 7 igen 1 nem szavazattal megszavazta.

 

3.) Béke tér és Szabadság út Gorkij fasor–Béke tér közötti szakaszának felújítása

 Fábri István polgármester felkérésére Juhos Dávid műszaki osztályvezető képekkel illusztrált beszámolót tartott a felújításról. Meghívott vendégként a felújítást végző Scorpio-Trans Kft. ügyvezetője, Benik József is megosztotta pozitív tapasztalatait a munkálatokról. A Béke tér rekonstrukciójával a település régóta elhanyagolt részét sikerült megújítani.

 

4.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetés-tervezetének első vitája

Az első vitával kapcsolatban az előterjesztő Eigler Tamás képviselő, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy a költségvetés egyensúlyban tartására összpontosított, valamint a fejlesztési bevételeket és kiadásokat is meghatározta. A legfontosabbnak elsőként a bevétel oldal megvitatását tartotta, hiszen ennek pontos meghatározása nélkülözhetetlen a jó gazdálkodáshoz. Marosi Éva pénzügyi osztályvezető ismertette a rendelkezésre álló adatokat. Az intézményvezetők bérével kapcsolatos felvetésekre a testület egybehangzóan úgy döntött, hogy azt zárt ülés keretein belül tárgyalják. A fejlesztések tervezése kapcsán 7 igen és 1 tartózkodás mellett megszavazták, hogy a 2014-es költségvetésben elkülönítik a Major úti gyalogjárda és kerékpárút, valamint a hozzá tartozó közvilágítás, parkolók és mellette futó ivóvíz tűzcsapokkal való kiépítésére szánt összeget.

 

5.) A Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati felhívása a 2013. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása címmel

Eigler Tamás képviselő, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnökének javaslatát megvitatva a testület 8 igen szavazattal egybehangzóan úgy határozott, hogy az önkormányzat indul a Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatán, melynek célja, hogy a központi kötelező rezsicsökkentés miatt az önkormányzatot terhelő pluszköltségeket kompenzálni lehessen.

 

6.) Önkormányzati tulajdonú defibrillátor készülékek javítása

Eigler Tamás képviselő a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke felkérte dr. Szarka Zsuzsanna képviselőt, a Népjóléti Bizottság elnökét, hogy ismertesse az előterjesztést. A képviselőnő elmondta, hogy az önkormányzat tulajdonában három defibrillátor készülék van, melyből kettő a háziorvosoknál, egy pedig a sportcsarnokban van elhelyezve. Javaslatát, miszerint a készülékeket át kellene vizsgáltatni és üzemképes állapotba kellene helyezni, a testület 9 igen szavazattal támogatta.

 

7.) Csömör, 1737 hrsz. belterületi ingatlan ajándékozása az önkormányzat részére

Dr. Szarka Zsuzsanna képviselő, a Népjóléti Bizottság elnöke az előzmények ismertetésére Kovács Jánosné igazgatási osztályvezetőt kérte fel, aki elmondta, hogy a néhai Lukács Antal örökösei az önkormányzatnak felajánlották a szóban forgó ingatlanon levő tulajdoni hányadukat. A lehetőség megvitatása után a képviselő-testület úgy határozott, hogy az ingatlan 378/10800 hányadrész ajándékként felajánlását elfogadja. Ajándékozó kérésére –ápolva néhai Lukács Antal emlékét -, a Családsegítő Közalapítvány elnökének felajánlása alapján az Idősek programsorozatot róla nevezik el. A képviselő-testület a határozatot 9 igen szavazat erősítette meg.

 

8.) Csömör, Ady Endre u. 1. sz. alatti szolgálati lakás bérleti szerződésének meghosszabbítása

Dr. Szarka Zsuzsanna képviselő, a Népjóléti Bizottság elnökének előterjesztését, miszerint az Ady Endre utca 1. szám alatti szolgálati lakás bérlőjével 2012. október 29-én megkötött bérleti szerződést 2014. december 31-ig hosszabbítsák meg, a képviselők egybehangzóan támogatták.

 

9.) Csömör Nagyközség címere használatának engedélyezése a Csömöri Közbiztonsági Bűnmegelőző Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület ruházatán

A Csömöri Közbiztonsági Bűnmegelőző Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület kéréssel fordult az Ügyrendi Bizottsághoz, amit Pásztor Sándor képviselő, a bizottság elnöke tolmácsolt a képviselők felé. Az egyesület tagjainak kérése arra vonatkozott, hogy egyenruhájukon viselhessék Csömör címerét. A testület 9 igen szavazattal eleget tett a kérésnek.

 

10.) Díszpolgári cím, valamint Csömör Községért Emlékérem alapításáról és adományozásáról szóló rendelet módosítása

Pásztor Sándor képviselő, az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke előterjesztése ismertetésére átadta a szót Kovács Jánosné igazgatási osztályvezetőnek, aki elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság amiatt javasolja a rendelet módosítását, mert az emlékérem szövegezése jelenleg nem megfelelő, ugyanis csak személynek adományozható, holott a díjra akár szervezeteket is lehetne jelölni.  Az előterjesztés javaslatot is tartalmazott az emlékéremmel járó pénzjutalommal és az emlékérem visszavonásával kapcsolatban. 8 igen és 1 tartózkodás mellett az ide vonatkozó önkormányzati rendelet melléklet szerinti módosítását a képviselők megszavazták.

 

11.) Nefelejcs Művészeti Óvoda telekalakítása

Biró Attila alpolgármester elmondta, hogy az új óvoda bővítéséhez a megnövekedett gyermeklétszám miatt a törvényben előírt normáknak megfelelően újabb területet kell biztosítani. A képviselő-testület 8 igen szavazattal úgy döntött, hogy a Csömör 443 hrsz-ú ingatlant bővíti egy kb. 10 m-es sávval a 444 hrsz-ú ingatlan terhére.

 

12.) Rákóczi úti orvosi rendelő nyílászáróinak cseréje

Biró Attila alpolgármester előterjesztésében bemutatta a bejárás során a rendelőben talált állapotot, és az új egészségügyi intézmény létrejöttéig javasolta a nyílászárók cseréjét, ami nélkülözhetetlennek tűnik a megfelelő munkavégzéshez. A képviselők 8 igen szavazattal arra a döntésre jutottak, hogy a Rákóczi úti gyermekorvosi rendelő nyílászárócseréjéhez a szükséges összeget elkülönítik a 2014. évi költségvetésben.

 

13. ) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Agárdi Mihály képviselő elmondta, hogy a határban egyre jobban elharapódzik a vaddisznók kártétele. Dr. Katona Péter jegyző írásban fogja jelezni a problémát a vadásztársaságnak, de tudomása szerint már foglalkoznak az üggyel.

 

Zárt ülés

1.)    Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, mely cégeket hívja meg közbeszerzési eljárásra ajánlattevőként a Major út melletti kerékpárút építésére.

2.)    A képviselők megvitatták és döntöttek az intézményvezetők béréről.

Megszakítás