Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 8-i üléséről

2014 augusztus 26. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 8 fő részvételével tartotta meg ülését.

1. Állomás utca 902/5. hrsz. számú ingatlan (HÉV-sarok) ügyében peren kívüli megállapodás megkötése

Fábri István polgármester emlékeztette a testületet, hogy bár május végén a megállapodás minden pontjában sikerült megegyezni a Kánaán Ingatlanforgalmazó Kft.-vel, a telekalakítás csúszása miatt szükségessé vált a szerződéstervezet módosítása, mivel az abban foglalt határidők a csúszás miatt tarthatatlanná válnak.

A módosítás érinti az átadás-átvétel, valamint a szerződés szerinti összeg kifizetésének időpontját is. A módosítás szerint a terület részleges birtokbavétele szeptember 15-ig megtörténik, és megkezdődhet a bontás, a teljes birtokbaadás pedig december elejére módosul.

A képviselők 7 igen és 1 nem szavazattal elfogadták a módosítási javaslatot.

 

2. Csömöri Mátyás Király Általános Iskola informatikai fejlesztése

Biró Attila alpolgármester ismertette, hogy az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott javaslatok alapján új koncepciót dolgoztak ki az informatikai fejlesztésre. A korábbi elképzelés szerint csak a számítógépeket cserélték volna le, a monitorok a régiek maradtak volna. Az alpolgármester tájékoztatása szerint azonban lehetőség van a megadott költségkereten belül arra, hogy jó állapotú, használt számítógépeket vásároljanak, illetve új monitorokat szerezzenek be. Fábri István polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy a szeptemberi iskolakezdésre a rendszernek már feltétlenül működőképesnek kell lennie. A testület – az értékhatárra való tekintettel – a döntést a pénzügyi bizottság hatáskörébe utalta.

 

3. Laky-sarki körforgalom átadása

Fábri István polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet a Laky-sarkon megépült körforgalom hivatalos átadásával kapcsolatos tudnivalókról.

 

 

Megszakítás