Üdvözöljük!

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendkívüli ülésről

2014 július 02. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület teljes létszámban, 9 fő részvételével tartotta meg ülését.

1. Laky sarok közúti fejlesztése

 

Fábri István polgármester ismertette, hogy a hármas számú bekötőút kivitelezőjével, a NIF Zrt.-vel több pontban sikerült megegyezni, bővítve az eredeti műszaki tartalmat, ám szükséges további közlekedésbiztonsági beruházások megvalósítása is, mégpedig az út átadásával egyidejűleg. Szakemberek bevonásával javaslat született arra vonatkozóan, hogy két – az általános iskola előttihez hasonló – térköves kiemelést építsenek a forgalom lassítására az óvoda elé. A Laky utcai lakóközösségből szót kapott Szikora Judit, aki üdvözölte a forgalomlassító intézkedéseket, ugyanakkor további problémákra (vízelvezetés, védett fa letarolása a teherautók által, veszélyes járdaszakaszok) hívta fel a figyelmet. Fábri István a műszaki osztályt kérte fel a jelzett problémák megvizsgálására. Ezt követően a testület megvitatta a térköves magasításra beérkezett ajánlatokat, és 7 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett a legkedvezőbb ajánlatot adó céget bízta meg a munkálatok kivitelezésével.

 

2. Állomás utca 902/5. hrsz. számú ingatlan (HÉV-sarok) ügyében peren kívüli megállapodás megkötése

 

Fábri István polgármester röviden ismertette a több mint egy évtizede húzódó per állását, amelynek tárgya az önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévő felépítmények tulajdonjoga. A hosszú ideje húzódó perben ez idáig nem született bírósági döntés, ám a felek folyamatosan törekedtek a peren kívüli megállapodásra. Az önkormányzat részéről több lényeges szempont indokolja az ingatlan teljes birtokjogának megszerzését. Az ingatlan központi fekvéséből és közlekedési adottságaiból következően kiválóan alkalmas bármilyen közösségi intézmény (pl. egészségközpont, bölcsőde stb.) építésére, ami településképi szempontból is kedvezőbb, mint a jelenlegi iparterület látványa. A per kimenetele egyébként is bizonytalan, kiszámíthatatlan, akár újabb évtizedekig elhúzódhat, ezért az önkormányzat már jó ideje törekedett a felépítmény tulajdonosával a megállapodásra, amire a másik fél is hajlandónak bizonyult. Hosszas tárgyalások után született egy olyan szerződéstervezet, amelynek részletei még finomításra szorulnak, de a lényegesebb kérdésekben már sikerült megállapodni. A május 28-i rendkívüli ülés volt az utolsó lehetőség arra, hogy a következő bírósági tárgyalást megelőzően a képviselő-testület megalkossa azt az álláspontot, amely tárgyalási alapul szolgál a Kánaán Ingatlanforgalmazó Kft.-vel megkötendő szerződéshez.

Kósa István képviselő javaslatot tett arra, hogy az önkormányzat álljon el a peren kívüli megegyezéstől, és bízza a bíróságra a döntést. A többi képviselő ezt a javaslatot nem támogatta. Kósa István név szerinti szavazást kért.

A testület egyenként megvitatta a kérdéses pontokat, és 7 igen, 1 nem szavazattal, név szerinti szavazással megszavazta, hogy a hivatalos értékbecslés alapján 120 millió Ft-ot érő épületegyütteshez, és ezzel az ingatlan teljes birtokához az önkormányzat jóval kedvezőbb áron, 46,5 millió forintért jusson hozzá. Az első részletet, 20 millió forintot a telekalakításkor, a fennmaradó összeget pedig a szeptember 15-i birtokbaadáskor fizeti meg a felépítményeket jelenleg birtokló kft.-nek. A testület döntött arról is, hogy amennyiben a birtokbaadás nem történik meg határidőig, úgy a kft. napi 100 ezer forintos kötbért köteles fizetni.

A Kánaán Ingatlanforgalmazó Kft. a június 2-i tárgyalási időpontig kapott gondolkodási időt, hogy az önkormányzat ajánlatát elfogadja-e.

Megszakítás