Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendkívüli képviselő-testületi ülésről

2015 július 09. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 8 fővel tartotta meg rendkívüli ülését, melyre határidős teendők miatt került sor.

1.) Csömör Nagyközség Önkormányzata 2014. évi Zárszámadási rendelettervezetének megtárgyalása

 

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke bevezetőjében kifejtette, hogy az elmúlt év izgalmas és feladatokkal teli, ami megjelenik a költségvetésben is.

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető beszámolt arról, hogy az előző évben likviditási probléma nem merült fel, a finanszírozás zökkenőmentesen zajlott, az adóbevételek terven felül teljesültek, így örvendetesen csökkent az adóhátralék. Az önkormányzat pénzmaradvánnyal zárta a 2014-es évet. Az intézmények betartották a költségvetési kereteket.

Dömötörfy Józsefné könyvvizsgáló, aki immáron 2. éve vizsgálja felül az önkormányzat költségvetését, megállapította, hogy a beszámoló az önkormányzat működéséről valós és bizonylatokkal alátámasztott, a zárszámadás a jogszabályoknak megfelel.

Fábri István polgármester összefoglalójában megemlítette, hogy bár választási év volt, az önkormányzat következetesen tartotta magát felvállalt költségvetési politikájához, mely alapján a közpénzzel takarékosan bánnak. A polgármester kifejtette, hogy véleménye szerint semmi nem indokolja, hogy látványberuházásokkal taszítsák hosszú évekre mínuszba a költségvetést.

A képviselő-testület egyhangúlag fogadta el a zárszámadási rendeletet.

 

2.) Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítása

 

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke felidézte, hogy a CSÖTESZ Kft.-t az önkormányzat eredetileg úgy hozta létre, hogy a hulladékgazdálkodási előírásoknak megfeleljen, de már a létrehozásakor is tervben volt a községgondnokság feladatainak átcsoportosítása. Azóta a CSÖTESZ megalakult, és a feladatok átszervezése folyamatban van. Mivel 100%-osan önkormányzati tulajdonú céget kívánnak alapítani, ezért szükséges a másik tulajdonos (Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft.) 2%-os tulajdonrészének kivásárlása. A társasági szerződés módosítása emellett rendezi a CSÖTESZ tőkehelyzetét, tevékenységeit, telephelyviszonyait, valamit a veszteségek fedezésére szolgáló pótbefizetést.

A testület a tulajdonrész-vásárlásra, valamint a pótbefizetésre vonatkozó módosítási javaslatokat egyhangúlag, míg a Kft. alapító okiratát 7 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett fogadta el.

 

3.) Javaslat a Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati   Társulás Társulási Megállapodásának módosítására

 

Fábri István polgármester ismertette az előterjesztés lényegi változásait, mely szerint az agglomerációs önkormányzatokat tömörítő érdekvédelmi szervezet működése demokratikusabbá, racionálisabbá, lakosság-arányosabbá válik.

A képviselők egyhangúlag fogadták el a javaslatot.

 

 

 

4.) Szakbizottság létrehozása a Nefelejcs Művészeti Óvoda intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázatok elbírálására

 

 

Tormay-Lesták Mária alpolgármester ismertette, hogy az óvodavezetői álláshelyre két pályázat érkezett be. Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető tájékoztatta a testületet, hogy a jogszabályok előírják egy legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság létrehozását, akik a pályázókat meghallgatják. A bizottság tagjaiként az alpolgármester Reichortné Bálint Zsuzsannát, Dr. Navrainé Szentkirályi Violát, valamint az illetékes bizottság részéről Eigler Tamást javasolta.

A testület egyhangúlag támogatta a szakbizottság felállítását és a javasolt személyi összetételét.

 

 

 

 

Megszakítás