Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 3-i rendkívüli üléséről

2015 március 26. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő testület 8 fő részvételével tartotta meg ülését rendkívüli ülését.

1. Hyginett Kft. ingatlanaira vonatkozó rendezési terv módosítása

 

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet, hogy a korábban elfogadott határozat értelmében a Határ út menti 017/3. hrsz.-ú ingatlanon a beépítettség mértékét 45%-ról 50%-ra növelték.

Király Noémi főépítész ismertette, hogy a fejlesztési szándékok miatt ezzel a módosítással nem lehet megvárni a település egészére készülő tervi felülvizsgálatot, ezért a véleményezési szakasz lezárultával az ingatlanra vonatkozó dokumentációt végső szakmai egyeztetésre megküldi az állami főépítésznek.

A testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

2. Szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról szóló rendelet módosítása

 

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke arról tájékoztatta a testületet, hogy törvényi változások miatt szükségessé vált az előző testületi ülésen megalkotott rendelet módosítása annak érdekében, hogy a méltányossági ápolási díjban részesülők ne veszítsék el társadalombiztosítási jogviszonyukat.

A módosítási javaslatot a testület egyhangúlag támogatta.

 

 

Megszakítás