Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i üléséről

2016 július 04. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület teljes létszámban, 9 fő részvételével kezdte meg az év első rendes ülését.

Az év első önkormányzati összejövetele a helyi hagyományoknak megfelelően a Himnusz közös eléneklésével kezdődött.

 

1.) Megemlékezés Böröczky Ervin korábbi önkormányzati képviselőről

 

Fábri István polgármester megemlékezett Böröczky Ervin egykori önkormányzati képviselőről, aki január 6-án, 85 éves korában hunyt el. A jelenlévők egyperces, néma felállással adóztak az elhunyt emlékének.

 

2.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

 

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről.

 

3.) Csömör Kincse Díjak átadása

 

Fábri István polgármester beszámolt arról, hogy a díjat az előző évben azzal a céllal alapították, hogy elismerjék azon személyeknek a tevékenységét, akik az utóbbi években újszerű és értékteremtő kezdeményezéssel gazdagították a helyi közösségi-kulturális életet.

Az idei év díjazottjai:

Sipos István és Sipos Istvánné (regionális sárga turistajelzés felújítása és gondozása)

Fodor László és Fodorné Csőke Zsuzsa (Mária út csömöri szakaszának kialakítása és térségi zarándokutak szervezése)

Hantos Péter és Pozsár Gábor (zsidó temető felújítása és gondozása)

Szabó Erzsébet és Bátorfi István (Zabijacka ‒ Csömöri hagyományos disznóvágás megszervezése)

A díjazottakat Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnökhelyettese méltatta, a díjakat Fábri István polgármester és Tormay-Lesták Mária alpolgármester adta át egy-egy csömöri termékekből összeállított ajándékcsomag kíséretében.

 

4.) Csömör Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetés-tervezetének vitája

 

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy a bevételi oldal már nagy biztonsággal látható előre, így ennek alapján lehetőség van a kiadások tervezésére.

Fábri István polgármester kifejtette, hogy a következő két év legjelentősebb beruházása az egészségház kivitelezése lesz, de ezzel párhuzamosan két további nagy beruházás zajlik majd, jelentős európai uniós és hazai pályázati támogatással és részben önkormányzati önerőből: a szennyvíztisztító bővítése és a sportcsarnok felújítása. Mindezek mellett pedig 2016-ban további fejlesztési lehetőségeket is lehetővé tesz a költségvetés.

Dr. Szarka Zsuzsanna képviselő javasolta, hogy az önkormányzat kezdjen el céltudatosan készülni a következő nagyobb volumenű fejlesztésekre, mivel ezek előkészítése több évet vesz igénybe.

A költségvetésről az idő közben beérkező igények bizottsági megvitatása után, a következő képviselő-testületi ülésen szavaznak.

 

5.) A Csömöri Polgárőr Egyesülettel kötött támogatási szerződés módosítása

 

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, hogy a térfigyelő kamerák figyelésére vonatkozó szerződés tavaly év végén lejárt, ezért  új szerződést kell kötni, a korábbihoz képest változatlan feltételekkel, ugyanakkor határozatlan időre.

A testület egyhangúlag támogatta a szerződés módosítását.

 

6.) Pályázati kiírás területi és iskola-egészségügyi védőnői állásra

 

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke arról számolt be, hogy a 2016. január 9-én megüresedő védőnői álláshelyre új pályázat kiírása vált szükségessé. A bizottsági elnök javasolta, hogy a korábbi, hasonló pályázatokkal azonos módon történjen a kiírás.

A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

7.) Pest Megyei Kormányhivatal PEB/030/1973-1/2015 számú törvényességi felhívásának megvizsgálása

 

Dr. Katona Péter jegyző arról tájékoztatott, hogy az önkormányzat törvényességi felügyeletét ellátó kormányhivatal felszólította a képviselő-testületet, hogy vonja vissza azon határozatát, melyben elutasította a Szeretlek Csömör elnevezésű szervezet településnév használatára irányuló kérelmét, azzal az indoklással, hogy ezt az elnevezést egy másik helyi szervezet már használja rövidített névként.A kormányhivatal érvelésében arra hivatkozott, hogy a határozat meghozatalakor az önkormányzat még nem rendelkezett a településnév használatára vonatkozó rendelettel.

Dr. Katona Péter elmondta, hogy a névviseléshez fűződő jog polgárjogi kategória, ezért akkor is megilleti az önkormányzatot, ha nincs külön erre vonatkozó rendelete. Az önkormányzat nem hatósági alapon tiltotta meg a névhasználatot, hanem egy kérés érkezett, amelyet elutasítottak. A jegyző emellett kifejtette, hogy az önkormányzat nem kötelezhető arra, hogy csak egyféle döntést hozhasson.

Madarasné Dr. Hülitzer Katinka képviselő úgy vélte, hogy mindkét félnek be kellene fejeznie a választási kampányt, és nem kellene egymás ellen harcolnia.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett úgy döntött, hogy nem változtatja meg a korábbi határozatát.

 

8.) Tinódi utca 075/43 hrsz.-ú ingatlan felajánlásának ügye

 

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke ismertette, hogy a Tinódi utca, Dobó István utca és Futórózsa utca közötti szakaszát lehetőség nyílt kiszélesíteni. Az érintett területen található ingatlanok tulajdonosaival decemberben egyeztettek, amelyen a jelen lévő tulajdonosok mindannyian vállalták, hogy felajánlják az ingatlanukból az út kiszélesítéséhez szükséges területet.

A testület egyhangúlag támogatta a felajánlás elfogadását.

 

9.) Csömöri Körtúra kialakítása

 

Fábri István polgármester tájékoztatta a testületet, hogy elkészült a tervezett túraútvonal kialakításának költségterve. A körtúra számos kulturális értéket mutat be, helytörténeti és tanösvény jelleggel.

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette az információs eszközök (irányjelző és tájékoztató táblák) műszaki terveit, kifejtve, hogy  külterületen és belterületen más-más technológiát kívánnak alkalmazni a táblák kivitelezésére.

A testület egyhangúlag döntött arról, hogy a Csömöri körtúra kialakítására bruttó 5 millió 850 ezer Ft keretösszeget különít el az ez évi költségvetésből.

 

10.) A Szociális Alapszolgáltatási Központ alapító okiratának módosítása

 

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető beszámolt, hogy a SZAK alapító okiratának módosítása törvényi változások miatt vált szükségessé, mivel módosult a szervezeti felépítés, illetve a hatáskörök.

A képviselők egyhangúlag támogatták a módosítást.

 

11.) A Csömöri Polgárőr Egyesület gépjármű beszerzéséhez szükséges önerő biztosítása

 

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy immáron régóta esedékes a polgárőrség számára egy új gépjármű beszerzése, mivel a jelenlegi autó állapota már nagyon rossz, javítási költsége igen magas. Az Országos Polgárőr Szövetség felajánlotta, hogy amennyiben az önkormányzat egymillió forint önerőt biztosít, úgy a fennmaradó összeggel támogatja egy 5‒7 éves Suzuki SX 4. típusú gépjármű megvásárlását.

A képviselők egyhangúlag támogatták az önerő biztosítását.

 

12.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

 

Pásztor Sándor felhívta a képviselők figyelmét arra, hogy ebben az évben is vagyonnyilatkozatot kell tenniük.

Madarasé Dr. Hülitzer Katinka ismét érdeklődött az Ady Endre utcai rendelőbe tervezett betegliftről. Benkó Gábor műszaki osztályvezető jelezte, hogy az árajánlatok bekérése folyamatban van.

Fábri István polgármester bejelentette, hogy év végi jutalmának egy részét a hivatal előtti Millenniumi emlékmű felújítására ajánlja fel.

Megszakítás