Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 17-i képviselő-testületi ülésről

2017 január 22. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 9 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2.) Egyenlő Esélyekért Alapítvány támogatási kérelme

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke, valamint Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke arról számoltak be, hogy az önkormányzat már több alkalommal adott támogatást az alapítványnak. Az idei évben azt kérték az intézményvezetőtől, hogy konkrét célt jelöljenek meg, amire a támogatást kérik, és ami az intézmény tevékenységét segíti. Terbócsné Hajdú Barbara intézményvezető ismertette, hogy az intézmény dolgozói igen alacsony bérért végeznek fizikailag és mentálisan rendkívül megterhelő munkát, ezért fontosnak tartja, hogy segítsék őket a problémák kezelésében, feldolgozásában. Ennek érdekében azt szeretnék, ha az intézmény 30 dolgozója részt venne egy tréningen, amely mind a hatékonyság növelésében, mind a kríziskezelésben segítséget nyújt számukra. Ehhez kéri az önkormányzat támogatását.

A képviselők 6 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett 1,2 millió Ft támogatást szavaztak meg az Egyenlő Esélyekért Alapítvány számára az alapítvány dolgozóinak képzéséhez.

 

3.) Csömörön lakó sportolók olimpiai- és világversenyeken való részvételének és felkészülésének támogatása

Pásztor Sándor az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet, hogy a Csömörön élő sportolók közül Balaska Márk kajak-kenu sportoló neve merült fel, aki ifjúsági eredményei alapján jó eséllyel indul a világversenyeken, valamint esélye van a 2020-as olimpián való részvételre. A bizottság javasolta, hogy a sportoló felkészülésének támogatására az önkormányzat 2016-ban 75 ezer Ft, 2017-ben összesen 300 ezer Ft-ot biztosítson. A testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. Fábri István hangsúlyozta, hogy évente megújuló támogatásról van szó, így a későbbi eredmények függvényében módosítható. Balaska Márk vállalta, hogy a Csömör jelképét ruházatán és hajóján szerepelteti, illetve a médiában Csömör jó hírét és a támogatás tényét kommunikálja.

 

4.) Csömör Sportcsarnok alagsori tüzivíz vezeték felújítása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy a sportcsarnok alagsorában a tűzivíz vezetékcső állapota leromlott, kilyukadt és a konditermet elöntötte a víz. Az állapotfelmérés szerint a teljes cső cseréje szükséges.

A képviselő-testület egyhangú döntése alapján 500 ezer Ft támogatást nyújt erre a célra.

 

5.) Tájékoztató az Önkormányzat ingatlanfejlesztéseivel kapcsolatos aktuális állapotokról

Fábri István polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a bánya ügyben a Fővárosi Önkormányzat a békéltető megkeresésre nem reagált, ellenben a pert újraindította, a következő tárgyalásra márciusban került sor.

Beszámolt arról is, hogy a művelődési házzal szomszédos ingatlan 70%-át már megszerezte az önkormányzat, és további egyeztetések folynak a fennmaradó tulajdonjog megszerzéséről is. Szintén egyeztetések folynak a Béke tér rendezéséről, ahol  egy kisebb közparkot szerete az önkormányzat létesíteni. Ugyancsak tárgyalásokat folytat az önkormányzat a HÉV-állomás épületéről, annak önkormányzati tulajdonba vételéről.

Gördülékenyen zajlik a Laky-saroknál lévő,  üzlet céljára értékesítendő ingatlan telekalakítása. A polgármester ismertette, hogy a Laky-villában bérlőként élő idős hölgy nemrégiben elhunyt, örököseivel egyeztetés folyik a kiköltözésről, így a település várhatóan újra birtokba veheti az impozáns épületet, ami azonban jelentős felújításra szorul. A korábbi testületi ülésen megszavazott, közös tulajdonban lévő Vízmű-sori ingatlan telekalakítása folyamatban van, ám a társtulajdonosok a korábbi terveikkel ellentétben nem kívánnak nagyobb tulajdonrészt vásárolni az önkormányzattól.

 

6.) Költségkeret meghatározása a Majorszegiliget melletti erdőterületben (Lukácsi-erdő) tulajdonrész vásárlására

Fábri István polgármester beszámolt arról, hogy az zöld szemléletű önkormányzat már számos települési erdőben szerzett többségi tulajdonrészt, valamint erdőgazdálkodási jogot, amivel tarvágásokat tudtak megakadályozni és képes érvényesíteni a környezetvédelmi szempontokat, lakossági rekreációs igényeket. Ezúttal a Majorszegi településrész mellett található Lukácsi-erdőben nyílt lehetőség tulajdonrész vásárlására, amivel az önkormányzat többségi tulajdont, illetve erdőgazdálkodási jogot is szerezhetne az erdőben.

A képviselő-testület egyhangúlag döntött arról, hogy 10,5 millió forintot különít el erre a célra.

 

7.) Státusz kialakítása a Kéknefelejcs tagóvodában (Kacsóh Pongrác utca)

Tormay-Lesták Mária alpolgármester beszámolt arról, az intézményvezető jelezte, hogy munkakör átalakítást lát szükségesnek: a jelenleg meglévő négy órás pszichológus státuszt 8 órás pedagógiai asszisztens státusszá alakítaná át, mivel a csoportokban nagyobb szükség lenne napközbeni jelenlétre, a pszichológiai ellátást pedig más módon tudják biztosítani. Emellett szükség van a Kacsóh Pongrác utcai óvodában egy új, 4 órás takarítói státusz kialakítására. Az átalakítás nem okoz többletköltséget, a meglévő státusz kiadásai fedezik azokat. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

8.) Az Etilén Kft. és a Green Etilén Kft. fellebbezése

Pásztor Sándor az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, hogy a Kistarcsai úton működő cég behajtási engedélyt kért tehergépjárművek számára. A polgármester a behajtási engedélyt megadta azzal a kikötéssel, hogy a Kistarcsai úti patakhídra maximum 10 tonna együttes tömeget nem meghaladó járművel lehet felhajtani. A határozat alapjául az a szakvélemény szolgált, mely szerint a híd olyan műszaki állapotban van, hogy teherbírásként maximum 6 tonna tengelyterhelés vehető figyelembe. A két Kft. a határozat ellen fellebbezést nyújtott be, mivel szállítási igényeiket nagyobb teherbírású tehergépjárművekkel tudják gazdaságosan megoldani. Kifejtették, hogy a kamionokon a teher 4-5 tengelyen oszlik meg és a híd méretéből adódóan egyszerre csak egy tengely van rajta.

A testület meghallgatta a cégek képviselőjét, valamint az igen nagy számban megjelent Erzsébet és Kistarcsai úti lakók érvelését, akik a nagy kamionforgalomra, valamint a járművek által keltett rezgések okozta kellemetlenségekre és károkra panaszkodtak és kerestek megoldást.

Dr. Katona Péter jegyző felhívta a képviselők figyelmét arra, hogy a szakvélemény ismeretében kizárólag a fellebbezés elutasítása mellett dönthetnek. A képviselők közül többen kifejtették, hogy bár a cég érdekeit fontosnak tartják, és nem kívánják ellehetetleníteni, a lakók igényei jogosak, továbbá az önkormányzati képviselők nem vállalhatják fel, hogy döntésükkel egy esetleges katasztrófát idéznek elő, vagy a híd komoly károsodása esetén a település hosszabb távra megközelíthetetlenné válik.

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy az Etilén Kft. és Green Etilén Kft. fellebbezését elutasítja.

 

9.) Szükséges intézkedések a helyi hulladékgazdálkodási rendszerre vonatkozóan az állami központosító intézkedések következtében

Fábri István polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a CSÖTESZ Kft. levélben értesítette az önkormányzatot, hogy a hulladékgazdálkozdási közszolgáltatási feladatokat a cég jövő év január elsejétől nem tudja biztosítani a megváltozott feltételek miatt. Kulich Gábor ügyvezető szóban is megerősítette, hogy az NHKV Zrt.-vel folytatott rendszeres egyeztetések ellenére továbbra sem sikerült megnyugtató megoldást találni, a CSÖTESZ Kft. finanszírozása nem biztosított. Pásztor Sándor, a Kft. felügyelőbizottságának elnöke megerősítette, hogy a cég komoly finanszírozási problémákkal küzd, mivel nemrégiben a 2. negyedévben elvégzett szolgáltatások után kapta csak meg az utólagos finanszírozást, azt is csak részben, így csupán a tagi kölcsönök segítik a talponmaradását.

A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a bejelentésre tekintettel felkérik a polgármestert, hogy kérjen ajánlatot olyan szolgáltatóktól, amelyek a környezetvédelmi szempontok figyelembevétele mellett hatékonyan képesek ellátni a hulladékgazdálkodási feladatokat a településen.

 

10.) Szennyvízcsatorna rendszer fejlesztése, I. ütem: Kálváriautca és köz, Szedervölgyi utca, Vízmosás köz, Tinódi utca, Nektár utca 360/9 hrsz. köz

Eigler Tamás beruházási tanácsnok ismertette, hogy a testület korábban döntött arról, hogy megtervezteti szennyvízcsatornát azokban a belterületi lakóövezeti utcákban, ahol ez még nem áll rendelkezésre. A beérkezett árajánlatok alapján a megállapított keretet szükséges megemelni 1,5 millió forinttal. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

11.) Szennyíz-csatorna telep fejlesztésére konzorciumi együttműködési megállapodás megvitatása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy a kiemelt beruházás 14 másik településsel együtt, konzorciumi megállapodás keretében fog megvalósulni. Erről már született előzetes megállapodás az önkormányzat, valamint a konzorciumot vezető Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. között. A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására.

 

12.) Beszerzési szabályzat módosítása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet, hogy az önkormányzatra, nemzetiségi önkormányzatokra, valamint az önkormányzati intézményekre is vonatkozó beszerzési szabályzatot az elmúlt időszak gyakorlati tapasztalatai, valamint szervezeti változások miatt ésszerűsítette, illetve aktualizálta a bizottság.

A képviselők egyhangúlag elfogadták a módosításokat.

 

13.) Javaslattétel jutalmazásra

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy az önkormányzat idei költségvetésében minden intézmény részére jutalomkeretet állapított meg. A választott tisztségviselők közül a polgármester részére fizethető jutalom. Fábri István fizetése évek óta változatlan, sőt, 2014-ben csökkent, így megbízatását ugyanolyan díjazással látja el, mint a Csömörnél lényegesen kisebb települések polgármesterei. A település működtetése, illetve a jelenleg is zajló számos fejlesztés rengeteg túlmunkával jár, a polgármester pedig szabadidejének feláldozásával, lelkiismeretesen végzi munkáját.

A bizottság elnöke javasolta, hogy Fábri István polgármester számára az idei évben végzett munkájának elismeréseként bruttó 1,3 millió forint összegű jutalmat állapítson meg. A testület – az érintett távolmaradása mellett – egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

14.) Közalkalmazotti besorolásról szóló 2016. évi belső ellenőrzési jelentés megállapításának végrehajtása

Major Andrea a pénzügyi osztály képviseletében ismertette, hogy a Vincent Auditor Kft. elvégezte a 2016. évi belső ellenőrzéseket és a könyvtár vezetője esetében téves besorolást állapítottak meg a közalkalmazotti bértábla szerint. Bár az átsorolás miatt a bér csökken, az önkormányzatnak lehetősége van megemelni a személyi bérrészt, hogy a könyvtárvezető jövedelme változatlan maradjon.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

15.) 2017. évi belső ellenőrzési feladatok tervezete

Kadók Ferencné, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnökhelyettese tájékoztatta a testületet, hogy a belső ellenőrzési tervet úgy állítják össze, hogy minden terület rendszeresen ismétlődően sorra kerüljön. A következő évi ellenőrzések javasolt céljai:

  1. Annak megállapítása, hogy a szociális és gyermekétkeztetési térítési díjak megállapítása, beszedése, nyilvántartása, elszámolása a jogszabályi előírásoknak és a belső szabályoknak megfelelően történik-e.
  2. Annak vizsgálata, hogy a vállalkozások által benyújtott iparűzési adóbevallások adatai, valamint a bevallást alátámasztó bizonylatok és nyilvántartások közötti egyezőség biztosított-e.

A képviselők egyöntetűen támogatták a javaslatot.

 

16.) A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Pásztor Sándor az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, hogy a rendelet módosítása lehetővé teszi az inváziós fajú fás szárú növények eltávolításának elmulasztását szankcionáló intézkedéseket. A képviselők egyhangúlag támogatták a módosítást.

 

17.) Önkormányzati ingatlan Helyi Építési Szabályzat szerinti átminősítése

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet, hogy a Laki sarok melletti 0138/76 és 0138/79 hrsz-ú ingatlanok átminősítésének ügye folyamatban van. Az ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez szükséges a képviselő-testület döntése arról, hogy a kialakuló ingatlant belterületbe vonja. Ez az ingatlan értékesítésének elengedhetetlen feltétele is egyben.

A képviselők egyhangúlag támogatták az átminősítést.

 

18.) HÉSZ módosítása

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke ismertette, hogy a Ferenc utca alatti mezőgazdasági területre vonatkozó tervre a záró szakmai véleményt megkapták. A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Helyi Építési Szabályzatról szóló rendeletét az adott területre vonatkozóan módosítja.

 

19.) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal személyi állományában 2016. évben bekövetkezett változásokról

Dr. Katona Péter tájékoztatást adott a hivatalban bekövetkezett változásokról, amelyek révén 2016-ban három új kolléga kezdte meg munkáját a hivatalban a jegyzőkönyvvezető, egy kommunikációs munkatárs, valamint egy pénzügyi ügyintéző személyében. A jegyző beszámolt arról is, hogy sikerült betölteni a műszaki osztályon meghirdetett álláshelyet, az új munkatárs januárban kezdi meg munkáját.

 

20.) Csömöri Községgondnokság intézményvezetője határozott idejű kinevezésének  meghosszabbítása

Fábri István polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az intézmény vezetésére kiírt pályázatot a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság véleményezte, a pályázatot kiírták, ugyanakkor a sikeres elbírálásig szükséges egy hónappal meghosszabbítani Lukács Gábor határozott idejű kinevezését.

A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

20.) IVECO DAILY 65C15 típusú teherautó vásárlása a Csömöri Községgondnokság részére

Fábri István polgármester beszámolt arról, hogy megállapítást nyert, hogy a községgondnokság jelenleg használatban lévő kisteherautója már nagyon rossz állapotban van. Az intézmény a géppark fejlesztésére fordítható keretének kiegészítését kéri 1,2 M Ft-tal annak érdekében, hogy meg tudják vásárolni az eszközt.

A testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

22.) 2017. évi önkormányzati és hivatali ütemezés

Fábri István polgármester bemutatta a következő évi tervezetet a képviselő-testületi és bizottsági ülésekre, valamint egyéb, a hivatal működését érintő időpontokra vonatkozóan.

 

23.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Madarassné Dr. Hülitzer Katinka a jövő évi naptárra vonatkozóan kérte, hogy a tavalyitól eltérően a használhatóság kerüljön előtérbe a designnal szemben. Érdeklődött továbbá a Nagy Sándor utcai kamera helyzetéről, valamint az Ady Endre utcai rendelő akadálymentesítésének állásáról. Problémaként említette, hogy a hivatal nem válaszol a levelekre.

Az érintettek válaszoltak a felvetésekre.

Fábri István polgármester emlékeztette a testületet a 2 héttel később esedékes közmeghallgatásra, ahol megítélése szerint kiváló lehetőség nyílik a közösségi együttélés szabályainak lakossági megvitatására a tervezett rendeletmódosítás kapcsán. A képviselők támogatták a javaslatot.

Megszakítás