Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 8-i képviselő-testületi üléséről

2016 október 15. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 9 fővel, teljes létszámban tartotta meg rendes ülését.

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

 

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2.) A nyári világversenyeken kiemelkedő eredményeket elért csömöri utánpótlás sportolók köszöntése

 

Fábri István polgármester köszöntötte az ülésen megjelent fiatal sportolókat, akik kiemelkedő eredményeket értek el rangos versenyeken.

Valter Attila kerékpáros, a Cube Csömör 18 éves versenyzője rendkívül sikeres időszakot zárt, hiszen Görögországban és az Amerikai Egyesült Államokban rendezett nemzetközi versenyeken kiváló eredményeket ért el. A Csehországban rendezett montain bike világbajnokságon pedig U19 kategóriában szoros versenyben a 7. helyre küzdötte fel magát. A két csömöri taggal (Valter Attila, Dina Márton) is büszkélkedő csapat szintén az előkelő 7. helyen végzett a világbajnokságon.

Valter Tibor, a csapat edzője és a sikeres versenyző édesapja idén sportdiplomáciai sikert ért el azzal, hogy a magyar bajnokságot Csömörre hozta, így azt a Bringafesztivál keretei között rendezték meg.

Szintén a testületei ülés vendége volt a csömöri Balaska Márk, aki a Minszkben rendezett kajak-kenu világbajnokságon Birkás Balázzsal párban alkotta a magyar egységet, a 2. helyet megszerezve, mindössze 6 ezredmásodperccel lemaradva a világbajnoki címről. A tehetséges sportoló várhatóan a következő olimpiai válogatottba is bekerülhet.

A polgármester méltatta a sportolókat, majd apró ajándékkal köszönte meg nekik, hogy teljesítményükkel öregbítik a település hírnevét.

 

3.) A 2016. október 2-i népszavazással összefüggő, az állami költségvetés által nem fedezett kiadások

 

Dr. Katona Péter jegyző beszámolt arról, hogy a népszavazás lebonyolításának dologi és személyi kiadásaira a kormányzat az eddig megszokottnál alacsonyabb összeget biztosít, ami minimális szinten biztosítja a kiadások fedezését. Amennyiben az eddig megszokott szintű ellátást és személyes kifizetéseket kívánja biztosítani az önkormányzat, úgy a rendelkezésre álló keretet szükséges kiegészíteni. A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy az október 2-i népszavazás kiadásaira a reprezentációs költségek terhére bruttó 200 ezer Ft-ot, a Polgármesteri Hivatal megbízási díjkeretének terhére pedig bruttó 1,5 millió Ft-ot különít el.

 

4.) A II. világháborúban Csömörön hősi halált halt magyar katonák emléktáblájának létesítése

 

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke ismertette Aranyossy-Péter Máté történész javaslatát a II. világháborúban Csömörön elhunyt magyar katonák emlékére felállítandó emléktábláról. Aranyossy-Péter Máté kutatásainak jelenlegi állása szerint 25 hősi halott neve vált ismertté. Az emléktáblát a csömöri temető evangélikus részén javasolta elhelyezni, ahol a mai napig két katonasír található.

A képviselő-testület egyhangúlag úgy határozott, hogy az emléktábla létesítését 375 ezer Ft összeggel támogatja.

 

5‒6.) A Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. átalakítási határidejének módosítása és a Csömöri Községgondnokság megalapítási határidejének módosítása

 

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke emlékeztette a képviselőket, hogy a testület korábbi döntése értelmében a jogszabályi változások és a bizonytalan finanszírozási feltételek miatt a CSÖTESZ Kft. átszervezése vált szükségessé oly módon, hogy az kizárólag hulladékgazdálkodási tevékenységet végezzen a jövőben, és a korábbi gyakorlatnak megfelelően a településgondnoksági feladatokat az újjáalakított községgondnokság lássa el. Tekintettel arra, hogy az átszervezés személyi feltételeit ez idáig nem sikerült rendezni, ezért elengedhetetlenné vált a határidők módosítása. A testület egyhangúlag megszavazta, hogy korábbi határozatainak határidejét október 1-re változtatja.

Az ülésen egyben döntés született arról is, hogy a megalapítandó Csömöri Községgondnokság vezetőjévé Lukács Gábort, a CSÖTESZ Kft. jelenlegi ügyvezető igazgatóját nevezik ki a nyilvános vezetői pályázat elbírálásáig, és egyidejűleg összeférhetetlenség miatt felmentik a Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztsége alól. A CSÖTESZ Kft. ügyvezetőjévé helyettesét, Kulich Gábort nevezték ki, aki eddig a cégen belül a hulladékgazdálkodási tevékenységért felelt elsősorban.

 

7.) A csömöri 0138/76 és 0138/79 hrsz.-ú ingatlan értékesítési pályázatára beérkezett ajánlatok elbírálása

 

Mint ismeretes, az önkormányzat értékesítési pályázatot írt ki a Laky-sarkon az erdő mellett található, településközponti területként kijelölt ingatlan értékesítésére. A pályázat célja, hogy a területen létrejöjjön egy színvonalas kiskereskedelmi egység (600‒900 m2 közötti szupermarket, a jövőben esetleg drogériával bővítve), kiszolgálva a környék vásárlói igényeit.

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke beszámolt a pályázatra beérkezett két megkeresésről. Az S. Bedi Kereskedelmi Kft., amely a CBA franchise részeként működő Príma üzlet létrehozását tervezi Csömörön, érvényes ajánlatot nyújtott be, ám az általuk kínált ár jelentősen elmaradt a képviselő-testület által meghatározott irányártól.

A SPAR Magyarország Kft. nem nyújtott be érvényes pályázatot a határidőig, ám szándéknyilatkozatot tett, és kérte a pályázati határidő meghosszabbítását.

Az ülésen megjelent Berenda Péter, az S. Bedi Kft. képviselője, aki ismertette a terveket, és válaszolt a képviselői kérdésekre.

A testület zárt ülésen úgy határozott, hogy 10 ezer forint/m2 ár alatt a területet nem értékesíti, ezért az áralku lezárultáig a döntést felfüggesztette.

 

8.) Csömöri Szabadtéri Sportközpont fejlesztése – terepfutó- és kerékpárpálya létesítéséhez szükséges, kapcsolódó önerős beruházások

 

Benkó Gábor műszaki osztályvezető arról tájékoztatta a testületet, hogy a szabadtéri sportközpontnál csapadékvíz-elvezetési problémák jelentkeztek..

Válé Flórián, a sport Kft. vezetője beszámolt arról, hogy a helyzet megoldását egyebek mellett az is sürgeti, hogy egy korábban elnyert, 100% támogatottságú pályázatból tudnák kialakítani a tervezett kerékpáros- és futókört, ennek azonban feltétele a csapadékvíz-elvezetés megoldása.

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet, hogy a bizottság ‒ bár látja a probléma megoldásának szükségességét ‒, sokallja az arra fordítandó összeget, lévén az előző évben is jelentős összeget költött az önkormányzat a terület vízelvezetési problémáinak megoldására. A bizottság javasolta, hogy a vízelvezetést a községgondnokság építse ki, a bemutatott tervekhez képest csökkentett műszaki tartalommal.

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy a gazdaszövetkezet felől jelentős mennyiségű csapadékvíz érkezik, ami már a teniszpályák működését is veszélyezteti, és ez folyik keresztül a sportpályákon. A bizottsági elnök szükségesnek látja, hogy a gazdaszövetkezetet újból szólítsák fel a helyzet haladéktalan megoldására.

A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a sportpálya csapadékvíz-elvezetésére 1,5 M Ft-ot különít el, a munkákat csökkentett műszaki tartalom szerint a CSÖTESZ Kft. kivitelezi.

 

9.) Csömöri Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója

 

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, hogy az önkéntes tűzoltók körülbelül másfél évvel ezelőtt kezdték meg érdemi munkájukat, és azóta példásan álltak helyt. Elismertségüket jelzi, hogy idén az augusztus 20-i tűzijátékon meghívást kaptak az erdő védelmére, ami az önkéntes tűzoltók körében kitüntetésnek minősül.

Szőke Zoltán, a Csömöri ÖTE elnöke prezentációt tartott az egyesület idei tevékenységéről. Az önkéntes tűzoltók idén eddig ötven bevetésen vettek részt, ami magasabb, mint az előző év ugyanezen időszakában. Ebből 21 esetben tűzesethez kellett kivonulniuk (ezek között szerepelt lakástűz, villámcsapás okozta tűz, kigyulladt villanyóra, illegális szemétégetés stb.), 38 esetben műszaki mentést végeztek (árokba borult autókat mentettek, villanyvezetékre dőlt fát távolítottak el, özönvízszerű esőzések utáni szivattyúzásokat végeztek stb.), egy alkalommal pedig egy fenyegetőleg fellépő csoport megfékezéséhez kérték a segítségüket.

A beszámoló végeztével Madarassné dr. Hülitzer Katinka felolvasta egy csömöri lakos hálálkodó levelét, akinek a villanyórája gyulladt ki, és a csömöri önkéntes tűzoltóknak köszönheti, hogy sikerült gyorsan elhárítani a veszélyt, és orvosolni az abból eredő problémákat.

 

10.) Helyi Építési Szabályzat hibajavítása (Ferenc utca alatti mezőgazdasági terület)

 

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet, hogy a jelenleg korlátozott mezőgazdasági területen egy virágkertészet kérelmezte, hogy pincét építhessen, mivel ez nélkülözhetetlen a növények előneveléséhez és az üvegház fűtéséhez. A bizottsági elnök ismertette, hogy a módosítást egyszerűsített eljárás során el lehet végezni.

Fábri István polgármester emlékeztette a testületet, hogy a kérdésben már korábban született pozitív döntés, csupán az átvezetés nem történt meg.

A képviselők egyhangúlag támogatták a hibajavítás elvégzését.

 

11.) A Liget utca és a Formás utca út- és csapadékvíz- és elvezetési rendszerének fejlesztése

 

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy a Majorszegi-ligeti településrészen található két utcában a lakosság hosszú ideje szervezi az önerős útépítést, ám a folyamat lelassult amiatt, hogy az útépítéssel egyidejűleg elkerülhetetlen a csapadékvíz-elvezetés megoldása, mivel ennek hiánya az útstabilizálás állagát rövid úton megrontotta volna. A tervek elkészültek, és a két utca lakosságának több mint kétharmada önként vállalta az építés lakossági finanszírozását. Az önkormányzat elhatározta, hogy 25% erejéig támogatja az önerős útépítési beruházásokat, ami jelen esetben a csapadékvíz-elvezetés megépítését jelenti. A képviselő-testület egyöntetű döntést hozott arról, hogy a Liget és Formás utcák vonatkozásában érdekeltségi együttműködést köt a lakossággal.

 

12.) Egészségház kiviteli tervei

 

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy az engedélyezési tervek alapján a hatóság augusztus elején kiadta az építési engedélyt az egészségházra. A kiviteli tervek elkészítésére 8 tervező cégtől kértek árajánlatot, közülük négyen kapacitás hiányában visszamondták a lehetőséget, így a testület négy beérkezett ajánlat közül választhatja ki a kiviteli terveket készítő céget.

A legkedvezőbb ajánlatot a Nirmana Kft. adta, amely kiváló referenciákkal és helyismerettel is rendelkezik.

A részletek megvitatása után a testület egyhangúlag úgy döntött, hogy az egészségház kiviteli terveinek elkészítésével (a belsőépítészeti tervek kivételével) a Nirmana Kft.-t bízza meg.

 

13.) Az önkormányzat és a Rotti Moda Kft. közötti per megszüntetése

 

Dr. Katona Péter arról tájékoztatott, hogy a 902/5. helyrajzi számú ingatlanon álló felépítmények tulajdonjogának megállapítása, valamint a bérleti díj iránt peres eljárás volt folyamatban. A tulajdoni per befejeződött, és ezzel egyidejűleg a felek megegyeztek a bérleti díj vonatkozásában is. Az egyezség jóváhagyására irányuló tárgyalásokon a Rotti Moda Kft. nem jelent meg, ezért a peres eljárás csak úgy fejezhető be, ha az önkormányzat eláll a keresettől, mivel a megállapodás értelmében már nem áll fenn követelése.

A képviselők egyhangúlag támogatták a per megszüntetését.

 

14.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

 

Pásztor Sándor érdeklődött a zeneiskola tetőszerkezetének összeomlása után járó kártérítési ügy állásáról, valamint lakossági megkeresést tolmácsolt, mely szerint az Árpád utcát nyilvánítsák lakó-pihenő övezetté. Dr. Katona Péter jegyző tájékoztatta, hogy a zeneiskola ügyében végrehajtási eljárás indult, ám az ügyvezetőnek nincs saját vagyona, így a kártérítés összege ez úton behajthatatlan. Az Árpád utcával kapcsolatban kifejtette, hogy a lakó-pihenő övezet kijelölése testületi hatáskör, ugyanakkor az adott szakaszon ez nem javasolt, mivel ez azt jelentené, hogy a gyalogosok az úttesten is közlekedhetnek, ami rendkívül balesetveszélyes. Felhívta a figyelmet, hogy lakó-pihenő övezetté olyan utcákat szoktak nyilvánítani, ahol nincs járda, ezért muszáj az úttesten közlekedniük a gyalogosoknak.

Kadók Ferencné közvilágítási hibákra hívta fel a figyelmet. Fábri István kifejtette, hogy sajnos a tapasztalatok szerint a szolgáltató azokban az esetekben is elhárítja a felelősséget, amikor egyértelműen az ő feladatuk lenne a hiba kijavítása, nem pedig az önkormányzaté.

Madarassné dr. Hülitzer Katinka a Corvina téri ivókút iránt érdeklődött, valamint tolmácsolta a szülők kérését, mely szerint építsenek a Nagy Sándor utca felé kerítést, ahol a teherautók nagy sebességgel közlekednek, így roppant balesetveszélyes a gyermekek számára. Benkó Gábor műszaki osztályvezető jelezte, hogy az ivókutat már több helyre megrendelték.

Ugyancsak Madarassné dr. Hülitzer Katinka a Sármány utcai lakók érdeklődését tolmácsolta az utca szilárd útburkolattal való ellátásával kapcsolatban. Benkó Gábor kifejtette, hogy a tervek elkészültek, a következő testületi ülésen dönthetnek a képviselők a beérkezett árajánlatokról.

Szántóné Hermányos Mária a szervizút és a bekötőút kereszteződésénél található baleseti gócpont helyzetének megoldásáról érdeklődött. Benkó Gábor válaszában jelezte, hogy a kivitelezés szeptember 30-ig befejeződik.

 

Megszakítás