Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 27-én megtartott üléséről

2017 július 10. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 9 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

 

2.) Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Kovács Jánosné, igazgatási osztályvezető beszámolt arról, hogy a gyermekvédelem fő célja a gyermekek családban történő nevelésének elősegítése. Az önkormányzat ehhez biztosítja a gyermekvédelmi alapellátást, illetve az alapfeladatokon túl további támogatások, ösztöndíjak formájában támogatja a csömöri gyermekeket és családjaikat. Az igazgatási osztályvezető jelezte, hogy 25 fő nyújtott be igényt bölcsődei ellátásra, ezt a kérdést a következő képviselő-testületi ülésen tárgyalja az önkormányzat. Elmondta, hogy mivel a jelzőrendszer járási szintre került, és nagy a fluktuáció a gyermekvédelmi szakemberek körében, ezért a helyi intézmények nem kapnak visszajelzéseket az általuk jelzett problémák állásáról.

Unyi Tamara óvodavezető elmondta, hogy tapasztalatai szerint segíteni kell a szülőket a gyermekeik nevelésében. Az általános iskola képviseletében Jagellóné Erős Erzsébet gyermekvédelmi felelős arról számolt be, hogy az utóbbi években nem volt kirívó eset az iskolában. Fábri István polgármester és Tormay-Lesták Mária alpolgármester, illetve a képviselő-testület több tagja ugyanakkor az iskoláról lefestett túlságosan rózsaszín képnek részben az is az oka lehet, hogy több szülő jelezte: a helyi általános iskola nem eléggé befogadó intézmény, ami ellentétes az önkormányzat azon törekvésével, hogy lehetőleg minden csömöri gyermek helyben részesüljön nevelési-oktatási ellátásban. Ezt megerősítette az óvodavezető is: az iskola vezetése több alkalommal azzal a kéréssel fordult az intézményhez, hogy a különösen problémás gyerekeket ne „irányítsa” a helyi általános iskolába.

A Szociális Alapszolgáltatási Központ részéről Hegyesiné Nagy Ibolya számolt be arról, hogy a gyermekvédelmi rendszer átalakítása új kihívások elé állítja az intézményt és a családokat. A jelzőrendszer jelenlegi működésében a rendkívül magas fluktuációt jelölte meg fő problémaként: az esetmenedzserek járási szinten sűrűn váltják egymást. Az intézményvezető beszámolt arról is, hogy idén  már 5 családból való kiemelés történt, ami rendkívül magas szám. Ebből kettő a Nagy Sándor utcai családok átmeneti otthonában, ám a SZAK minden Csömörön élő gyermek problémáját igyekszik megoldani, bár az említett intézmény is szakemberhiánnyal küzd. Ennek kapcsán Hegyesiné Nagy Ibolya jelezte, hogy a 20 órás pszichológus státusz már kevésnek bizonyul, lévén ő az egyetlen pszichológus a településen, akihez terápia céljából fordulni lehet. Fábri István polgármester jelezte, hogy a pszichológus státusz kérdésével a közeljövőben foglalkozik a testület.

A gyermekvédelmi beszámolót a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

KÉP: 2014/Jelzőrendszer fórum/006 (Csak a piros blézeres kell  a képre)

Képalá:Hegyesiné Nagy Ibolya, a SZAK vezetője a gyermekvédelmi rendszer átalakításával járó problémákra hívta fel a figyelmet.

 

 

3.) Gyermek és szociális étkeztetés beszerzés-ajánlati felhívásának megvitatása

Tormay-Lesták Mária alpolgármester arról tájékoztatta a testületet, hogy a jelenlegi szolgáltató szerződése hamarosan lejár. A szerződési értékhatár lehetővé teszi az önkormányzat saját belső beszerzési szabályzatának alkalmazását, ezért  meghívásos pályázat révén kívánják kiválasztani a legmegfelelőbb szolgáltatót. A közbeszerzési szakértő javaslata alapján négy céget találtak alkalmasnak, amelyek megfelelnek az elvárásoknak, és kiváló referenciákkal rendelkeznek, a pályázat szempontrendszerét pedig Hartmann Gabriella dietetikus állította össze. Ebben olyan szempontok szerepelnek, mint a minőség, az ár, az ártartás, valamint az étlap változatossága és szezonalitása.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta az ajánlattételi felhívás elfogadását.

 

4.) Ingatlan vásárlási lehetőség megvitatása az Összefogás Rehabilitációs Központban

Fábri István polgármester ismertette, hogy az önkormányzat, mint a Vörösmarty u. 3. számú ingatlan többségi tulajdonosa szeretné megvásárolni az ingatlan 5%-os tulajdonosa által lakott ingatlan tulajdonjogát is megszerezni, a tulajdonviszonyokat rendezni. Ehhez kapcsolódóan az ingatlanban jelenleg lakó kiköltöztetése céljából felmerült a lehetősége az Összefogás Rehabilitációs Központban található szociális célú lakás megvásárlása. A képviselő-testület abban az esetben támogatja vásárlást, amennyiben az ingatlan külön helyrajzi számmal rendelkező albetétként megosztásra kerül, így hosszú távon egy magas színvonalú szociális és egészségügyi ellátást biztosító lakás egyértelmű tulajdonosa lehetne a nagyközség.

A képviselő-testület egyöntetűen támogatta az ingatlan megvásárlását.

 

 

5.) Új bizottsági tag megválasztása és eskütétele

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet, hogy dr. Bándi Gyula bizottsági tag összeférhetetlenség következtében történt lemondása miatt új tag megválasztása vált szükségessé, ugyanis februárban az Országgyűlés zöld ombudsmanná választotta Bándi Gyulát. A bizottság olyan személyt szeretett volna találni, aki ugyanezt a szakterületet képviseli. A választás így esett dr. Gubek Nóra környezetvédelmi szakjogászra, aki elmondta, hogy megtiszteltetésnek érzi a feladatot. Születése óta Csömörön él és a falu természeti környezete is befolyásolta a pályaválasztásban. A testület egyhangúlag a bizottság tagjává választotta dr. Gubek Nórát.

KÉP: Gubek Nóra?

Képalá:A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság új tagjánka dr. Gubek Nórát választották.

 

6.) Közterületi járőrszolgálati tevékenységgel kapcsolatos szerződés megvitatása

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke arról számolt be, hogy a településen járőrszolgálatot teljesítő Relic-Őr Kft. a szerződését gazdasági okok miatt felmondta, és az önkormányzat ‒ változatlan feltételekkel ‒ a KBSZ Nonprofit Kft.-vel kíván új szerződést kötni erre a tevékenységre. Barna Attila, a Relic-Őr Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a két cég között már hosszú ideje stratégiai partnerség működik, így jó szívvel ajánlják az új szolgáltatót. Nagy Gábor, a KBSZ Nonprofit Kft. ügyvezetője kifejtette, hogy a jól bevált rendszeren nem kívánnak változtatni, ugyanakkor többletszolgáltatást is képesek nyújtani azzal, hogy probléma esetén a XVI. kerületből gyorsan és hatékonyan tudnak erősítést biztosítani.

A képviselő-testület megköszönte a Relic-Őr Kft. eddigi munkáját, és egyhangúlag jóváhagyta a szerződés megkötését a KBSZ Nonprofit Kft.-vel.

 

7.) A helyi hulladékszállítás jövője a központi állami átszervezések ismeretében

Kulich Gábor, a Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője arról számolt be, hogy az NKHV Zrt. váratlanul új adatszolgáltatási rendszert vezetett be, aminek következtében újra csúszik az elszámolás, így a CSÖTESZ Kft. működtetése bizonytalanná vált. A képviselő-testület ezért egyöntetűen úgy döntött, hogy 14 millió Ft tagi kölcsönt biztosít a CSÖTESZ Kft. részére, amelyet a szolgáltatási díjak és támogatások beérkezése után kell a Kft.-nek visszafizetnie.

 

8.) Hulladékgazdálkodással kapcsolatos társulási költségek megvitatása

Kulich Gábor, a CSÖTESZ Kft. ügyvezetője tájékoztatta a testületet az Észak-Kelet-Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozás feltételeiről és költségeiről. A testület egyhangúlag úgy határozott, hogy a belépési díjat és az éves tagsági díjat: összesen 1.414.350 Ft-ot megfizeti a társulásnak.

 

9.) Az önkormányzat és a Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. közötti hulladékgazdálkodási közszolgálati szerződés felmondása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a tagdíj befizetésével az önkormányzat jogosulttá válik az Észak-Kelet-Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásba, és így törvényi kötelezettség az előző hulladékgazdálkodási szerződés felmondása. A testület egyhangúlag támogatta a szerződés felmondását, valamint felhatalmazta a polgármestert az új szerződés aláírására.

 

 

10.) Rendőrségi szolgálati gépjárművel kapcsolatos szerződés felmondásának megvitatása

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy az önkormányzat által a rendőrség számára vásárolt és 2012-ben átadott Ford Focus típusú gépjármű 2016 novemberében karambolozott, és gazdasági totálkárosnak minősítették. Az összetört járművet a rendőrség vissza kívánja adni az önkormányzatnak. A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a haszonkölcsön szerződést felmondja, és egyben felszólítja a Gödöllői Rendőrkapitányságot, hogy a gépjárművet haladéktalanul szállítsa vissza az önkormányzat székhelyére. Emellett az önkormányzat a későbbiekben kárigényt kíván benyújtani a rendőrség felé.

 

11.) A csömöri térfigyelő rendszer bővítése

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy több szempont miatt is felmerült az igény a Nagy Sándor utca és Szabadság út sarkára telepítendő térfigyelő kamera iránt. A képviselő-testület úgy döntött, hogy elrendeli a kamerarendszer bővítését egy mozgó SpeedDom kamerával, bruttó 1.375.000 Ft összegben.

 

 

12.) Petőfi Sándor Művelődési Ház nyílászárócseréjét végző kivitelező kiválasztása

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy a művelődési ház régi épületrészében az eredeti állapotot tervezik visszaállítani a bejárati ajtó és az ablakok kicserélésével, mivel egy korábbi felújítás során a régi sváb kocsma ablakait kisebb, szabvány méretű ablakokra cserélték ki, és a nyílás egy részét befalazták. A beérkezett árajánlatok alapján a képviselő-testület úgy döntött, hogy a nyílászárók cseréjével a Baczkó és Tsa. Bt.-t bízza meg, míg a kőművesmunkákat a Községgondnokság végzi.

KÉP: Intézményi külső fotók/művház/9797

Képalá:Felújítják a  művelődési ház régi épületrészének nyílászáróit.

 

 

13.) Vörösmarty u. 1. szám alatti önkormányzati kisépület kiadása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet, hogy a művelődési ház udvarán található ajándékbolt helyiségeit egy háromoldalú megállapodás révén a Rubeola FC, valamint az Összefogás Ipari Szövetkezet közösen használta 2017 januárjáig. A bérleti szerződés felmondása óta az épület üresen áll, ám az Összefogás Ipari Szövetkezet ismét szeretné kibérelni saját termékeinek, valamint csömöri vonatkozású ajándéktárgyak árusítására. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a bérbeadás során kizárólag az ingatlan rezsiköltségének megtérítését kéri, tekintettel a bérlő közhasznú tevékenységére.

 

 

14.) Kérelem területbérlésre a Szabadság út – Állomás utca sarkán lévő önkormányzati területen

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy Varga János Dávid csömöri vállalkozó az előző évekhez hasonlóan a Csömöri Napok idején ki szeretné bérelni a leendő egészségház területét vidámpark üzemeltetése céljából (az építkezés itt legkorábban ősz elején indulhat). A bérleti díjon felül a vállalkozó felajánlott 50 db ajándék belépőjegyet, amit az önkormányzat a SZAK-on keresztül rászoruló gyermekekhez kíván eljuttatni, valamint összesen 8 óra időtartamra ingyenesen használatra bocsát trambulint, légvárat vagy ugrálóvárat a helyi oktatási-nevelési intézmények számára.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a terület bérbeadását 200.000 Ft bérleti díj ellenében, és egyben kérték, hogy a vidámpark üzemeltetőjét kötelezzék arra, hogy 22 óra után jelentősen mérsékelje a zajszintet.

 

 

15.) Egészségház kiviteli tervei és közbeszerzési eljárása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy elkészült az egészségház kiviteli tervezete, valamint az ahhoz kapcsolódó költségvetés, így a közbeszerzési eljárás megindítható. Fábri István polgármester jelezte, hogy heteken belül várható egy pályázat kiírása, amelyen az egészségház terveivel jó eséllyel lehet pályázni, ezért ezt célszerű megvárni. A képviselő-testület úgy döntött, hogy elhalasztja a közbeszerzés kiírásáról szóló döntést a pályázat kiírásáig.

 

16.) Útépítési tervekhez költségvetés meghatározása

Eigler Tamás beruházási tanácsnokként tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az idei költségvetésben már szereplő út- és járdaépítéseken túl az önkormányzat a következő útépítéseket tervezi az idei év őszén, illetve a jövő év tavaszán: Kölcsey utca aszfaltozása, Géza Fejedelem utca aszfaltozása, Vadkerti Zs. utca hiányzó részének aszfaltozása, Emlékmű köz hiányzó részének aszfaltozása, Középhegyi út aszfaltozása a Búzavirág utcától a Harangláb utcáig, Tinódi köz aszfaltozása, a Laki sarktól a Rét utcáig kerékpárút-gyalogjárda építése, Széchenyi utca és Laky utca csapadékvíz-elvezetése.

A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy elindítja a fenti munkálatok tervezését és arra 7,5 millió Ft-ot különít el.

KÉP:Testületi/ 1703 (Terikét vágd e róla légyszi

Képalá: Eigler Tamás  a terven felüli útépítésekről tájékoztatta a képviselő-testületet.

 

 

17.) Közlekedésbiztonsági fejlesztések tervezési költségei

Fábri István polgármester tájékoztatta a testületet, hogy az elmúlt években már megvalósult közlekedésbiztonsági fejlesztések folytatása elengedhetetlen. Az önkormányzat – a lakossági javaslatokat is figyelembe véve – öt fő közlekedési gócpontot jelölt ki fejlesztési prioritásként, melyek a következők: Hősök tere, Major úti HÉV-átjáró, Hunyadi utca-Gorkij fasor kereszteződése, Széchenyi út-Rákóczi út kereszteződése (mini-körforgalom), M0-s szervizút-Laky utcai bekötő kereszteződése.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a fenti fejlesztések tervezési munkáira összesen 8 millió forintot különít el.

 

18.) A helyben központosított közbeszerzésekről szóló rendelet hatályon kívül helyezése

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető ismertette, hogy jogszabályi változások értelmében az önkormányzatnak lehetősége nyílik összevonni a közbeszerzéseit, amennyiben ezzel kedvezőbb árat ér el.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a módosítást.

 

19.) Az új közbeszerzési szabályzat megvitatása

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető tájékoztatta a testületet, hogy míg korábban rendeletben kellett szabályozni a közbeszerzéseket, a jogszabályi változások értelmében ezentúl a törvényi előírásoknak megfelelő szabályzatban szükséges rendezni ezeket a kérdéseket. Szakembert kértek fel arra, hogy a törvényt az önkormányzatra szabja. Mivel az önkormányzatnak nincs saját közbeszerzési szakértője, ezért minden esetben külső közreműködő bevonása szükséges.

A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

20.) 2017. évi közbeszerzési terv elfogadása

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke ismertette, hogy jelenleg a becsült érték alapján közbeszerzési kötelezettség merült fel az Egészségház beruházás megvalósítására, más közbeszerzési eljárási kötelezettség az idei évben nem várható.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a közbeszerzési terv elfogadását.

 

21.) Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosítása 

Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető beszámolt arról, hogy a módosításnak más rendeletekkel kell harmonizálnia, és az átruházott hatáskörökre vonatkozik.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a módosítást.

 

22.) Kegyeleti szabályzat tervezetének megvitatása

Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető tájékoztatta a testületet, hogy a kegyeleti szabályzat meghatározza azt a kritériumrendszert, hogy kit tekint az önkormányzat saját halottjának, az milyen kötelezettséggel jár, illetve milyen eljárásrendet kell követni ezekben az esetekben.

A képviselők egyhangúlag elfogadták a tervezetet.

 

23.) Széchenyi út – Vadkerti Zs. u. közötti terület – 437., 438., 439. hrsz. ingatlanok településfejlesztési szerződésének megvitatása

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke ismertette, hogy a kérdéses területre vonatkozó településfejlesztési szerződés már többször volt a bizottság és a testület előtt. A legutóbbi képviselő-testületi ülésen megfogalmazott elvárásoknak megfelelően sikerült megegyezni a tulajdonosokkal arról, hogy 10 m széles utat alakítanak ki. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a szerződés megkötését.

 

24.) Edloman területen utcanevek meghatározása

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke ismertette, hogy az ingatlantulajdonosok javaslatait is figyelembe véve a bizottság a következő utcaelnevezéseket javasolta: Nyárfa utca, Juharfa utca, Fűzfa utca, Bodzavirág utca, Nyárfa köz, Berkenye köz. Fábri István polgármester módosítást javasolt, hivatkozva arra, hogy bár a Bodzavirág utca kellemes csengésű, ugyanakkor könnyen összetéveszthető a csömöri Búzavirág utcával. A képviselők elfogadták a módosítást, valamint a bizottság által javasolt többi elnevezést is.

 

25.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Fábri István polgármester beszámolt arról, hogy megtörtént a szennyvíztisztító fejlesztésére vonatkozó pályázati szerződés aláírása, továbbá beszámolt a korábban eldöntött önkormányzat ingatlanvásárlásokkal kapcsolatos aktualitásokról

Benkó Gábor műszaki osztályvezető beszámolt arról, hogy megtörtént a Laky-sarkon a szupermarket építésére szánt terület adminisztratív eljárása, így várhatóan nyáron megkezdődhet az építkezés.

 

 

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 11-i rendkívüli ülésről

 

A képviselő-testület 9 fő részvételével tartotta meg rendkívüli ülését.

 

1.) A hulladékszállítás közszolgálati szerződésének megvitatása

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke ismertette, hogy az önkormányzat korábban döntést hozott az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásról. A társulás keretében működő Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. végez hulladékszállítást számos településen. A tevékenység megkezdésének  feltétele, hogy a polgármester a képviselő-testület által jóváhagyott szerződést megkösse a Kft.-vel.

Oroszi Péter, a cég közszolgáltatási és logisztikai vezetője elmondta, céljuk, hogy a lakosság az első időszakban ne érzékeljen semmiféle változást a hulladékszállításban, később pedig a szolgáltatás színvonalának emelkedését szeretnék elérni.  A május 15-i átállás zökkenőmentessége érdekében, a korábban használatos gyűjtőzsákokat változatlanul elszállítják, kivéve a zöldhulladékok gyűjtésére szolgáló zsákokat, mivel azok nem biológiailag lebomló anyagból készültek. A képviselők szorgalmazták, hogy az eddigi jó gyakorlat ne változzon a minőség és a személyes ügyfélkapcsolat lehetősége terén.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a közszolgáltatási szerződés aláírását.

 

2.) Az S-Bedi Kereskedelmi Kft.-vel kötendő szerződés módosítása

Dr. Katona Péter jegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy a telekalakítások révén a korábbi két ingatlan helyett új helyrajzi számon egy új telek jött létre, ezért a szerződés formai módosítása szükséges.

A testület egyhangúlag támogatta a módosítást.

 

3.) A CSÖTESZ dolgozóival kapcsolatos tájékoztatás

Kulich Gábor, a CSÖTESZ Kft. ügyvezetője tájékoztatta az önkormányzatot, mint tulajdonost, hogy a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. a hulladékszállítás területén dolgozó valamennyi munkatársat átveszi, az ezzel kapcsolatban felmerült kérdések tisztázása a CSÖTESZ Kft. hatáskörébe tartozik.

 

Megszakítás