Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 19-i rendkívüli üléséről

2017 február 19. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 8 fő részvételével tartotta meg rendkívüli ülését.

1.) A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola és a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola államosítási folyamatával kapcsolatban felmerült jogi problémák

 

Fábri István polgármester ismertette, hogy miután az önkormányzat határozattal utasította el a helyi általános és zeneiskolára vonatkozó vagyonkezelési szerződés aláírását, ezért az oktatásért felelős államtitkár határozattal rendelte el a szerződésben foglalt állapot létrehozását. A határozattal szemben az önkormányzat a közzétételtől számított 30 napon belül felülvizsgálati kérelmet nyújthat be. Ügyvéddel egyeztetve a határozat több ponton jogilag aggályosnak bizonyult:

1. A határozat kötelezi a feleket az ingyenes vagyonkezelési szerződés létrehozására, ami sérti az Alaptörvény által biztosított szerződési szabadságot.

2. Az ingyenes vagyonkezelési szerződés nem garantálja az ingatlanok és ingóságok állagmegóvását, így sérül a tulajdonhoz fűződő alapjog is, hiszen a használatból adódó értékcsökkenés kizárólag a tulajdonost terheli, míg a hasznok szedése a Tankerületi Központot.

3. Az önkormányzat álláspontja szerint alapvető alkotmányos értékeket sért az is, hogy a nemzeti köznevelési törvény aránytalanul és indokolatlanul tesz különbséget a különböző jogi személyek között az iskolák fenntartásának vonatkozásában (a települési önkormányzatokon kívül gyakorlatilag bármely jogi személy lehet iskolafenntartó).

Dr. Katona Péter jegyző egy eljárásjogi problémára is felhívta a figyelmet, tekintve, hogy az államtitkár a határozattal létrehozta a megállapodást, ugyanakkor a szerződés aláírására is utasította a feleket; továbbá ismertette, hogy alkotmányossági felülvizsgálatot csak akkor kérhet az önkormányzat, ha már minden egyéb jogorvoslati lehetőséget kimerített, ezért a határozat ellen benyújtott keresetnek mindenképpen meg kell előznie azt.

 

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta az oktatásért felelős államtitkár határozata elleni kereset benyújtását.

 

2.) „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című pályázat megvitatása

 

Fábri István polgármester ismertette, hogy az elmúlt év végén váratlanul írtak ki egy pályázatot, amely a belterületi főutakra vonatkozik. Az önkormányzat az elmúlt években a legtöbb belterületi főút felújítását már önerőből elvégezte az önkormányzat, komolyabb, engedélyköteles beruházásokra (mint például a HÉV-átjáró problémáinak megoldása) a pályázat nem biztosít lehetőséget.

Eigler Tamás beruházási tanácsnok kifejtette, hogy olyan útszakasszal érdemes csak pályázni, ami a bírálati szempontoknak maximálisan megfelel, így a Széchenyi utca és a Laki utca egyes szakaszainak felújításával célszerű pályázni.

A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a Széchenyi utca Rozmaring utcától Laki-sarokig terjedő szakaszának, valamint a Laki utca Laki-saroktól a Középhegy utcáig terjedő szakaszának felújítására és ehhez 15 millió Ft-ig biztosít önerőt a költségvetésből.

Megszakítás