Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 20-án megtartott rendkívüli üléséről

2017 szeptember 04. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 7 fő részvételével tartotta meg rendkívüli ülését.

1.) Csömöri Egészségház beruházással kapcsolatos kérdések megvitatása – pályázati részvétel, ingatlan környezetének tervezése

Eigler Tamás beruházási tanácsnok ismertette, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot írt ki Pest megyei települések önkormányzatai részére egészségügyi alapellátást nyújtó épületek felújítására és építésére. Rosenbergné Türk Edina pályázati tanácsadó ismertette a pályázat feltételeit, amelyeknek az egészségház megfelel. A képviselő-testület egyhangúlag a pályázaton való indulás mellett döntött, és megbízták a Rolima Bt.-t a pályázat előkészítési és tanácsadási munkáival 400 000 Ft-os áron.

Emellett az egészségház épületén kívül a kapcsolódó beruházások tervezése is megkezdődik, a tervezéssel a testület a kiviteli terveket is készítő Nirmana Kft.-t bízta meg 4 254 183 Ft-os áron.

 

2.) Bölcsődei elhelyezés aktuális kérdései a településen – rendeletmódosítás, ellátási szerződések férőhelyszámai

Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető ismertette, hogy a legutóbbi képviselő-testületi ülésen született döntés óta további 36 kérelem érkezett be, de vissza is mondtak igényeket, így összesen 10 fő vár elhelyezésre, akik közül hárman a Panoráma utcában várhatóan ősszel induló bölcsődére tartanak majd igényt. Az Épülő Generáció Családi Bölcsőde Hálózat további négy gyermek elhelyezését vállalta ellátási szerződés alapján.

A képviselő-testület úgy döntött, módosítja a rendeletet, és megnöveli a létszámkeretet az igények függvényében.

 

3.) Palotai u. 2. szám alatti ingatlan megvásárlása parkoló kialakítása és egyéb közösségi cél megvalósítása céljából

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke ismertette, hogy régóta folytatnak ártárgyalásokat a tulajdonossal a sportcsarnokkal szomszédos ingatlan megvásárlása érdekében. A tárgyalások során sikerült egy, az önkormányzat számára is elfogadható árat kialkudni. A testület úgy határozott, hogy 23 millió forintért megvásárolja a fenti ingatlant.

 

4.) Vörösmarty u. 3. szám alatti ingatlan megvásárlása a művelődési ház ingatlanának bővítése céljából

Fábri István polgármester beszámolt a tárgyalások állásáról. Jelezte, hogy az ingatlan 25%-os tulajdonosával sikerült megállapodni egy mindkét fél számára elfogadható összegben, így a teljes ingatlant összesen 12 millió forintos áron tudja megvenni az önkormányzat.

 

5.) Majorszegi melletti erdőterület (Lukácsi erdő) megvásárlása a törvényi változások függvényében

Dr. Katona Péter jegyző beszámolt arról, hogy a korábbi jogszabályi változások ellehetetlenítették volna az önkormányzat számára, hogy erdőgazdálkodási jogot szerezzen, ám július elején újabb módosítás lépett életbe, ami már lehetővé teszi ezt. Az önkormányzat korábban határozott arról, hogy 50% feletti tulajdonrészt szerez a Lukácsi erdőben annak érdekében, hogy az erdőgazdálkodási jogot megszerezze. A képviselő-testület támogatta az eladásra kínált tulajdonrészek megvásárlását a korábban megszavazott költségkeret erejéig.

 

6.) DMRV Zrt.-vel megállapodás megkötése

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy egy joghézag miatt a DMRV Zrt. a használati díj fizetését felfüggesztette, ezért az önkormányzat pert indított. Időközben vezetőváltás történt a DMRV Zrt. élén, és az új vezérigazgató nyitott a peren kívüli megállapodásra. A 2015/2016 évi használati díjat hajlandóak rövid időn belül kifizetni, a 2017/2018-ra esedékes díjakra azonban azt kérték, hogy a megváltozott külső körülmények miatt csökkentett összeggel, beruházások formájában teljesíthessék azt. Eigler Tamás elmondta, hogy a két megállapodás együtt jó kompromisszum, ami előnyös a település számára. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a peren kívüli megállapodást.

 

7.) Csapadékvíz-elvezetési pályázaton való részvétel

Benkó Gábor műszaki osztályvezető tájékoztatta a testületet, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot írt ki Pest megyei települések önkormányzatai részére csapadékvíz-elvezetés, gazdálkodás fejlesztésére. A pályázati forrásból megvalósítható lenne az évek óta kritikus Laky sarok‒Széchenyi utca problémájának megoldása.

A képviselő-testület egyhangúlag a pályázaton való indulás mellett döntött, és megbízták a Rolima Bt.-t a pályázat előkészítési és tanácsadási munkáival 200 000 Ft-os áron.

 

8.) Sármány utca és Körmendi utca útépítése – kivitelező kiválasztása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy az első körben nem sikerült dönteni. A beérkezett árajánlatok során mérlegelték azt is, hogy mikor tud megindulni a kivitelezés, így minden szempontot figyelembe véve a képviselő-testület az Ár-La Kft.-t bízta meg a kivitelezési munkákkal, összesen 38 946 582 Ft értékben.

 

9.) Lakossági önerős útépítésekhez önkormányzati költségkeret növelése

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy a Liget utca aszfaltozására már aláírt szerződés van, a Dezsőfia utcában pedig a tulajdonosok 80%-a jelezte csatlakozási szándékát az önkormányzat által 25%-kal támogatott önerős útépítéshez. A képviselő-testület ezért úgy döntött, hogy az önerős útépítések hozzájárulási keretét 6 700 000 Ft-ra megnöveli.

 

Zárt ülés:

A képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata és Csömör Nagyközség Önkormányzata között fennálló pert tovább folytatja.

 

 

 

Megszakítás