Üdvözöljük!

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. november 9-i rendkívüli üléséről

2017 november 17. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 8 fő részvételével tartotta meg rendkívüli ülését.

1. Laky utca felújítása közbeszerzési eljárás indítása

Eigler Tamás beruházási tanácsnok ismertette, hogy az útépítési pályázaton támogatást nyert Laky utca felújításának összege várhatóan a közbeszerzései értékhatár körül lesz, ezért a pályázaton való megfelelés miatt célszerű közbeszerzési eljárást lefolytatni. Ennek leggyorsabb és legegyszerűbb módja az egykörös meghívásos közbeszerzés, amelyet az önkormányzat korábban már alkalmazott. Olyan helyi, illetve környékbeli cégek meghívását javasolta, amelyek korábban már végeztek hasonló útfelújítási munkákat az önkormányzat megbízásából. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot és egykörös, meghívásos közbeszerzési eljárás indítása mellett döntött a kiválasztott öt cég meghívásával.

 

2. Kölcsey Ferenc utca útépítése – kivitelező kiválasztása

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette a beérkezett ajánlatokat és azok műszaki tartalmát. Elmondta, hogy többféle műszaki megoldásra kértek árajánlatot, mivel az adott utca csapadékvíz-elvezetése nem megoldott. Az egyik lehetséges verzió szerint a csapadékvizet az Emlékmű közbe vezetnék el és szikkasztanák egy részét. Több verzió készült a csapadékvíz helyben történő szikkasztását lehetővé tevő gyeprácsos útszegélyes megoldásra, ez a megoldás azonban lényegesen drágább, mint a vízelevezetést magában foglaló.

Eigler Tamás beruházási tanácsnok a képviselő-testület állásfoglalását kérte a műszaki megoldás kiválasztására vonatkozóan. A kérdés megvitatása során felmerült, hogy ökológiai szempontból a csapadékvíz elvezetése káros, továbbá az Emlékmű közben egyébként is vízelvezetési problémák fordulnak elő, nem célszerű tovább tetőzni. Ennek alapján a testület a parkolást nem akadályozó gyeprácsos csapadékvíz-szikkasztás megvalósítása mellett döntött, murvából készült padkákkal. Erre a műszaki megoldásra az Ár-La Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot, 19.842.403 Ft összeggel. A testület úgy döntött, hogy megbízza a céget a kivitelezéssel, azzal a kitétellel, hogy további tárgyalások során törekednek a költségek optimalizálására. A képviselők 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatták a javaslatot.

 

Megszakítás