Üdvözöljük!

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. augusztus 22-i rendkívüli üléséről

2018 szeptember 20. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 7 fő részvételével tartotta meg rendkívüli ülését.

  1. ) Közszolgálati szerződés meghosszabbítása színházi együttműködés céljából

 

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnökhelyettese felidézte, hogy az Éless-Szín teremtette meg a színházi életet Csömörön, emellett számos rendezvény fellépőinek szervezésében nyújtottak segítséget. Ahhoz, hogy a társulat állami támogatásokat tudjon igénybe venni, szükséges, hogy közszolgálati szerződéssel rendelkezzenek. Mivel a helyi színházi életet a jövőben a művelődési ház szervezi, jellemzően vendégtársulat fellépései révén, illetve ebben kap szerepet évente két előadás erejéig az Éless-Szín, ezért a közszolgálati szerződés külön költséggel nem jár, a társulat fellépéseinek költsége a művelődési ház – e célra elkülönített – költségvetésében jelenik meg.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a közszolgálati szerződés megkötését.

 

 

  1. ) A település közlekedésbiztonsági koncepciójának kidolgozása

 

Fábri István polgármester felidézte, régi terve az önkormányzatnak, hogy elkészüljön  egy átfogó, az egész településre kiterjedő közlekedésbiztonsági koncepció. A műszaki osztály árajánlatokat kért be, és a legkedvezőbb ajánlatot a HRS-TRAFFIC Kft.-t bízta meg, amely kiváló referenciákkal rendelkezik az agglomerációs települések közlekedésbiztonsági megoldásainak tervezésében. A koncepció tartalmaz egy lakossági kérdőíves felmérést, forgalomszámlálást, valamint számítógépes modell készül a település közlekedéséről, amely lehetővé teszi a különböző forgalmi beavatkozások hatásainak előzetes modellezését.

A képviselő-testület egyöntetűen támogatta a HRS-TRAFFIC Kft. megbízását a közlekedésbiztonsági koncepció elkészítésével 7.423.150 Ft-os áron.

 

  1. ) Csömöri Egészségház építésének kivitelezési munkái

 

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette az Egészségház tervezett pótmunkáit. A munkálatok többletköltséggel nem járnak, mivel a szerződésben elkülönített tartalékkeret fedezetet biztosít, ám a kivitelező cég a határidő 20 napos meghosszabbítását kérte a pótmunkák elvégzése érdekében.

A képviselők egyhangúlag támogatták a módosítást.

 

  1. ) Csömöri Egészségház bútorozási munkáira kiírt közbeszerzési eljárás lezárása

 

Benkó Gábor műszaki osztályvezető beszámolt arról, hogy a bútorozásra kiírt közbeszerzési eljárás két részből állt. Ebből az előregyártott bútorokra és berendezésekre egyetlen ajánlat sem érkezett, míg az egyedi bútorok esetében négy, vélhetően érvényes pályázat érkezett be, így a közbeszerzési eljárás hamarosan lezárható.

A képviselő-testület egyhangúlag úgy határozott, hogy újraindítja az előregyártott bútorokra vonatkozó közbeszerzési eljárást.

 

 

 

  1. ) Csömöri Egészségház kertépítési munkáira kiírt közbeszerzési eljárás lezárása

 

Eigler Tamás beruházási tanácsnok beszámolt arról, hogy a kert és udvar rendezésére mindössze egyetlen érvényes ajánlat érkezett, ám ennek összege jelentősen meghaladta a becsült költségeket. A képviselő-testület ezért úgy határozott, hogy forráshiány miatt eredménytelennek nyilvánítja a közbeszerzési eljárást és megvizsgálják annak lehetőségét, hogy az önkormányzati cégek végezzék el ezeket a munkálatokat, több ütemben.

 

  1. ) Beruházási pályázatok előkészítéséhez költségkeret biztosítása és szerződések megkötése

 

Fábris István polgármester ismertette, hogy három jelentős pályázati lehetőség nyílt meg, amelyek illeszkednek az önkormányzat fejlesztési terveihez. Ezek közül a piacfejlesztési pályázaton való indulásról szükséges mielőbb döntést hozni, melynek keretében egyben megvalósulhatna a Hősök tere forgalmi rendjének átalakítása, új parkolók, valamint a könyvtár alagsorában raktárhelyiség létesítése is. Ennek a fejlesztésnek az előzetes tervezi már a művelődési ház fejlesztési koncepciójában is szerepeltek, így jól illeszkednek a már meglévő elképzelésekhez.

A bölcsődefejlesztési pályázathoz a szükséges tervek elkészítésére az önkormányzat árajánlatokat kért be, amelyre a legkedvezőbb ajánlatot a Zsuffa és Kalmár Kft. adta. Mind a bölcsődefejlesztési, mind a kerékpárút-építési pályázat előkészítése a tervezett ütemben halad, benyújtásukról a szeptemberi képviselő-testületi ülésen várható döntés.

 

                                                                                                                                 

  1. ) Környezetvédelmi problémák megoldása céljából szükséges intézkedések a lezajlott vizsgálatokra és eljárásokra tekintettel

 

Fábri István polgármester ismertette az önkormányzat által megrendelt levegőszennyezési mérések eredményeit és a tervezett intézkedéseket. A levegőszennyezés forrásaként a szakemberek egyértelműen a KER-HU hulladéklerakó telepét azonosították be, ahol depóniagáz szabadul fel és terjed településszerte. Tihanyi Ferenc környezetvédelmi tanácsnok beszámolt arról, hogy a helyszíni szemle során több szabálytalanságot tártak fel, amelyek orvoslására a cég írásban ígéretet tett. A levegőszennyezés mellett további problémát okoznak a viszonylag gyakori tűzesetek, valamint a patakforrás környékét szennyező, szintén a hulladéklerakó felől érkező csurgalékvíz. A képviselő-testület egyhangúlag úgy határozott, hogy az illetékes hatóságoknál kezdeményezik a környezetvédelmi előírások szigorú betartatását, illetve az önkormányzat is felszólítja a céget, hogy záros határidőn belül (október 1-jéig) orvosolják a problémákat (amelyeket már korábban is többször jeleztek). Amennyiben a határidőig nem történik változás, úgy az önkormányzat kezdeményezi a hulladéklerakó működésének felfüggesztését, ezt azonban az illetékes hatóságoknak kell jóváhagyniuk. Bár az önkormányzat hatásköre korlátozott, a széles körű lakossági összefogás, valamint a szomszédos településekkel való közös fellépés növelheti az esélyeket.

 

  1. ) A térség települései orvosi ügyeletének közbeszerzési eljárása

 

Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető ismertette, hogy Csömör Kistarcsával, Kerepessel és Nagytarcsával közösen döntött arról. hogy együttműködési megállapodás keretében biztosítják az orvosi ügyelet ellátását, illetve a közbeszerzési eljárás lefolytatásával Kistarcsa Város Önkormányzatát bízzák meg. A Közbeszerzési Hatóság állásfoglalása alapján azonban elegendő meghívásos pályázatot lefolytatni, és az együttműködési megállapodást ennek megfelelően módosítani. A képviselők egyöntetűen támogatták a módosítást.

 

  1. ) Csatlakozás testvér-települési támogatási kezdeményezéshez

 

Tihanyi Ferenc képviselő beszámolt arról, hogy az erdélyi Torockó magyarországi testvértelepülései közös célként tűzték ki a község leromlott állapotú általános iskola vizesblokkjának felújítását és erre a célra támogatói gyűjtést kezdeményeztek. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta, hogy Csömör 100.000 Ft összeggel járuljon hozzá a felújításhoz.

 

  1. ) Ingatlanvásárlási lehetőség megvitatása az Összefogás Rehabilitációs Központban

 

Katona Péter jegyző felidézte, hogy korábban a képviselő-testület döntést hozott arról, hogy megvásárol egy apartmant az Összefogás Rehabilitációs Központban, amennyiben a tulajdonos rendezi az ingatlan-nyilvántartásban és külön helyrajzi számon, albetétként szerepel a tulajdoni lapon. Mivel ez megtörtént, a képviselők egyhangúlag támogatták az apartman megvásárlását.

 

 

Megszakítás