Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. június 21-i üléséről

2018 június 29. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 9 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

 1. ) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

 1. ) A Nefelejcs Művészeti Óvoda udvari játékainak  cseréje és felújítása

 

Tormay-Lesták Mária alpolgármester asszony elmondta, hogy a Nefelejcs Művészeti Óvoda udvari játékainak állapota olyan szintre romlott, hogy már nem javíthatóak. Emellett a növekvő létszám is indokolja a játékok cseréjét, bővítését. Kulich Gábor, a Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője arról számolt be, hogy csak új játékokkal valósítható meg a játszótér felújítása. A tervek szerint a 19 millió forintos keretösszegből 3 játszóvárat és 2 rugós játékot vásárolnak, valamint kicserélik és napvitorlákkal látják el a homokozókat, felújítják az udvari kuckókat, valamint a gumiszőnyeget. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

 1. ) 37/2018.(III.01.) KT. számú határozat módosítása –  Kéknefelejcs Tagóvoda átadási időpontjának pontosítása miatt

Tormay-Lesták Mária alpolgármester asszony jelezte, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kötött megállapodásban szeptember 1-jei időpont szerepel (ennél korábban az egyház hivatalosan nem tudná átvenni az intézményt), ám egy korábbi határozat még augusztusi átadásról szól. A testület egyhangúlag támogatta az időpont módosítását.

 

 1. ) Bölcsődei szolgáltatásra ellátási szerződések megkötése

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnökhelyettese beszámolt arról, hogy 60 fő nyújtott be igényt bölcsődei támogatásra, így minden jelentkező gyermeket lehetőség van elhelyezni azokban az intézményekben, amelyekkel az önkormányzat ellátási szerződést kötött. A szülők részéről olyan kérés érkezett, hogy a gyermek betegsége esetén is járjon támogatás, mivel a térítési díjat ilyenkor is fizetni kell, miközben a szülő kiesik a munkából. A bizottság azt javasolta, hogy az orvosilag igazolt hiányzás esetén a támogatási összeg felét biztosítsák, mivel az étkezésért ilyenkor nem kell fizetni.

A képviselő-testület úgy határozott, hogy az előző évi feltételekkel újra ellátási szerződést köt a Maugli Alapítványi Bölcsődével, a Pöttöm Fészek Családi Napközivel, a Pöttöm Kuckó Napközbeni Gyermekfelügyelettel, a Mesevár Bölcsődével, valamint az Épülő Generáció Családi Bölcsőde Hálózattal.

 

 1. ) A csömöri 0114/13 hrsz. mezőgazdasági ingatlan eladási felajánlásának megvitatása

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke ismertette, hogy a szántó, erdő besorolású ingatlanban az önkormányzatnak 45,03%-os tulajdona van. Korábban már tárgyalta a testület az ingatlan 9,97%-ának megvásárlásáról, ám akkor nem született döntés, azóta az eladók mérsékelték az árat. A képviselő-testület támogatta az ingatlanrész megvásárlását összesen 2 millió forintos áron.

 

 1. ) A Széchenyi út-Rákóczi utca kereszteződés – („Mini körforgalom) – átépítési tervének megvitatása

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke bemutatta a bizottság által kiválasztott tervet. Az új körforgalom a bővítés mellett kiemeléseket és gyalogátkelőhelyeket is tartalmaz majd. A testület egyhangúlag jóváhagyta a tervkoncepciót és döntöttek arról, hogy elindítják az engedélyezési terv kidolgozását.

 

 1. ) Ibolya utca útépítése, csapadékvíz elvezetése – Közbeszerzési eljárás indítása

Eigler Tamás beruházási tanácsnok felidézte, hogy az utca csapadékvíz-elvezetésére az önkormányzat pályázatot nyújtott be, amelynek eredményéről később lesz döntés, de az elvégzett munkák nyerés esetén a pályázatban elszámolhatók. Benkó Gábor műszaki osztályvezető kifejtette, hogy a 4 méter szélességben megépülő utat térköves szegéllyel látják el. A csapadékvizet azonban helyhiány miatt nem lehet elvezetni, ezért helyben kell szikkasztani. A képviselők egyhangúlag támogatták a közbeszerzési eljárás megindítását.

 

 1. ) Laky utca csapadékvíz-elvezetés közbeszerzési eljárása – kivitelező kiválasztása

Eigler Tamás beruházási tanácsnok elmondta, hogy a Laky utcai csapadékvíz elvezetésének megoldása az egész környék csapadékvíz-elvezetési problémáit enyhíti.

Dani Sándor közbeszerzési szaktanácsadó kifejtette, hogy a meghívott 5 cég közül csupán egy nyújtott be érvényes ajánlatot. Eigler Tamás kifejtette, hogy a költségvetésben a beruházás alacsonyabb lényegesen alacsonyabb összeggel szerepel, de időközben többletköltségek merültek fel (körforgalom alatti átsajtolás, a lakossági fórumokon felmerült kérések szerinti nyomvonal-módosítás annak érdekében, hogy ne kelljen fákat, bokrokat kivágni), továbbá az építőipar árai is növekedtek időközben. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta, hogy a beruházás elvégzésével a Relid Bau Közműépítő Kft.-t bízza meg nettó 24.845.887 Ft vállalkozói díj ellenében.

 

 1. ) „A Csömöri Egészségház bútorozása” – Közbeszerzési eljárás módosítása

Dani Sándor közbeszerzési szaktanácsadó beszámolt arról, hogy az elektronikus közbeszerzési rendszerben a meghívott négy cég közül 2 nem szerepelt és többszöri kérés ellenére sem regisztráltak, ezért nem lehetséges lefolytatni az eljárást, új összefoglalót kellett készíteni és más cégeket szükséges meghívni. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a módosítást.

 10) Kistarcsai úti, Szent László utcai és Jókai utcai járdafelújítás, Csalogány utcai járdaépítés – kivitelező kiválasztása 

Benkó Gábor műszaki osztályvezető beszámolt arról, hogy 5 cégtől érkezett árajánlat. A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Major úti és a Jókai utcai aszfaltos járdák kivitelezésével a legkedvezőbb ajánlatot adó Komjáthy-Design Kft. bízza meg 6.177.356 Ft-os áron, valamint a Kistarcsai és Szent László utcák térköves járdáinak kivitelezésével ugyancsak a Komjáthy-Design Kft. bízza meg 9.097.086 Ft-os áron. A Csalogány utcai járdaépítéssel a Községgondokságot bízták meg.

 11) Középhegy utca útfelújítási és aszfaltozási tervei

Eigler Tamás beruházási tanácsnok tájékoztatta a képviselő-testületet a beruházás terveiről. Első ütemben a Tulipán utcáig tervezik megépíteni az utat, mivel addig van kiépítve a csatornahálózat, míg a továbbépítés feltétele a csatornázás.

 12) Panoráma utca útstabilizálása – kivitelező kiválasztása

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy a mart aszfaltos útstabilizálásra és 2 db csapadékvíz-szikkasztó építésérére két ajánlat érkezett. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a beruházás elvégzésével az Aszfalt és Bontás Kft.-t bízza meg 9,5 millió forintos áron, amely bár minimálisan magasabb a másik ajánlat összegénél, ám lényegesen kedvezőbb jótállási feltételeket vállaltak.

 13) Főnix utca közvilágítási fejlesztése – kivitelező kiválasztása

A döntést a testület elnapolta.

 14) Sebességkorlátozó műtárgyak elhelyezési lehetőségének megvizsgálása és költségkeret biztosítása

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke jelezte, hogy számos lakossági megkeresés érkezett forgalomlassító műtárgyak (fekvőrendőrök, virágládák) telepítésére. A bizottság javasolja, hogy kísérleti jelleggel telepítsenek néhány sebességkorlátozó műtárgyat és tanulmányozzák ezek hatásait. A képviselő-testület 1,6 millió forintot szavazott meg erre a célra.

 15) Közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet módosítása– környezetvédelmi szabályok megsértésének szankcionálása

Vadász László igazgatási előadó ismertette a rendelettervezetet, amely lehetővé teszi a szabálytalan égetés szankcionálását. Fábri István polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy a büntetéseket széles körű lakossági tájékoztatásnak kell megelőznie, mivel véleménye szerint sokan tudatlanságból égetnek szabálytalanul. A képviselők egyhangúlag jóváhagyták a rendelet módosítását.

 16) Regionális célú alapítványok támogatási kérelme

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta, hogy az előző évhez hasonlóan 50-50 ezer Ft-tal támogassák az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Alapítványt (amely a Flór Ferenc Kórház gyermekosztályát látja el eszközökkel), valamint a Medicopter Alapítványt.

 17) Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata

Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető elmondta, hogy a HEP felülvizsgálata során megállapították, hogy annak módosítására nincs szükség, az intézkedési tervben foglaltak az ütemterv szerint teljesültek. A testület változatlan formában hagyta jóvá az esélyegyenlőségi tervet.

 18) A szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról szóló 4/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítása és a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosítása – jogosultsági feltételek felülvizsgálata

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnökhelyettese arról számolt be, hogy a gyermekvédelmi jelzőrendszer hívta fel a figyelmet arra, hogy a gyermekvédelmi támogatás éves összege, valamint a támogatottak köre az elmúlt években jelentősen csökkent. A bizottság arról számolt be, hogy számos esetben méltányossági alapon ítéltek oda támogatásokat, amit a családok élethelyzete indokolt, de a jogosultsági feltételeknek nem feleltek volna meg. A jövedelmi határok hosszú ideje változatlanok, nem követik a megélhetéshez szükséges jövedelem emelkedését. A bizottság ezért javasolta, hogy a jövedelmi határokat igazítsák a valós viszonyokhoz. Dr. Szarka Zsuzsanna emellett javasolta, hogy az idősek napközben intézményi ellátása legyen ingyenek az elszigetelődés megakadályozása érdekében. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 19) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 27/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosítása – szociális bérlakásra vonatkozó jogosultság felülvizsgálata

A döntést a testület elnapolta.

 20) 2018. évi Költségvetési rendelet módosítása

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető tájékoztatást nyújtott a költségvetés aktualizálásával kapcsolatban, amit a testület egyhangúlag jóváhagyott.

 21) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Pásztor Sándor a Széchenyi utcai vízelvezető rács problémájára hívta fel a figyelmet, amely minden áthaladáskor hangos csattanást hallat, valamint arról számolt be, hogy a Bajcsy-Zsilinszky út aszfaltozása során egy már régóta működésképtelen közkút megszüntetését kérték a lakók.

Madarasné Hülitzer Katinka a Nagysándor utcai családok átmeneti otthonával kapcsolatban jelzett problémákat.

Tihanyi Ferenc jelezte, hogy a Príma áruház építkezése során a teherautók a közúti jelzőtáblákat elmozdították.

 

Zárt ülés

 

 1. ) Kifogások a Magyar Agrárkamara állásfoglalásaival szemben

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Csömör 022/20 hrsz.-ú szántó adásvételi szerződésre a Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara PE01-02362-8/2018 számon meghozott állásfoglalását megváltoztatja, mivel a vevő a korábbiakban vásárolt csömöri mezőgazdasági fölterületein nem mezőgazdasági célú tevékenységet végez, ezért nem látja biztosítottnak az újonnan megvásárolni szándékolt mezőgazdasági területnek a rendeltetésszerű, mezőgazdasági célú hasznosítását.

A Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara PE01-01932-9/2018 számon meghozott állásfoglalását a testület jóváhagyta.

 

 1. ) Közigazgatási bírság kiszabása ügyében hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés megtárgyalása

A döntést a képviselő-testület elnapolta.

 

Megszakítás