Üdvözöljük!

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 29-i rendkívüli üléséről

2018 június 29. –
Képviselő-testületi beszámolók

1.) Tájékoztató az önkormányzat ingatlanszerzéseiről
Fábri István polgármester felidézte az elmúlt időszak önkormányzati ingatlanvásárlásait, valamint tájékoztatást nyújtott a folyamatban lévő ügyek állásáról. Dr. Katona Péter jegyző több ingatlan kapcsán a jogi körülményeket (hagyatéki eljárás, ingatlannyilvántartási és terhelési ügyek, jogi fellebbezés) ismertette a képviselőkkel.

 

  1. ) A 081/15 hrsz-ú területre vonatkozó szerződés megvitatása

Fábri István polgármester és dr. Katona Péter jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Budapest Főváros Önkormányzatával folytatott perben a Fővárosi Törvényszék jogerősen a csömöri önkormányzat számára hozott kedvező ítéletet. Ezt követően a fővárosi önkormányzat megegyezésre tett javaslatot, hivatkozással arra, hogy a tervezett projekt megvalósítására már nincs lehetőség a részükről. Csömör Nagyközség Önkormányzata, Budapest Főváros Önkormányzata, valamint a Szilas Bánya Kft. képviselői többször tárgyaltak az ügyben és közösen arra az álláspontra jutottak, hogy a szerződések teljesítése már nem áll érdekében a feleknek.

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Szilas Bánya Kft.-vel kötött „Bányatelek megosztására vonatkozó szerződés, bányászati jog átruházására irányuló adás-vételi előszerződés”, valamint az ezen előszerződés érdekében kötött „Hatósági engedély alapján gyakorolt bányászati jog átruházásáról szóló megállapodást” felbontja. Emellett felbontja a Budapest Főváros Önkormányzatával kötött „adás-vételi szerződés és bányászati jog rendezéséről szóló megállapodást” is. Ez utóbbi a Budapest Főváros Önkormányzata által vételár címén 2014-ben átutalt bruttó 381 millió forint visszafizetésével jár, amely összeg a szerződés megkötése óta elkülönítve, hiánytalanul rendelkezésre állt. A  mostani szerződés arról is rendelkezik, hogy mivel az üzlet nem a csömöri önkormányzat hibájából nem valósult meg – amit a bírósági ítélet is kimondott – , ezért kamatfizetési kötelezettség nem terheli a költségvetést. 

 

 

Megszakítás