Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november 8-i rendkívüli üléséről

2019 február 15. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 9 fő részvételével tartotta meg rendkívüli ülését.

  1. ) Hulladék elszállításával kapcsolatos problémák megvitatása

 

Kulich Gábor, a Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője arról számolt be, hogy a zöldhulladék elszállítása hetek óta elmaradt, a lakosság bizonytalan. A Zöld Híd B.I.G.G.N kft. ugyan ígéretet tett az elszállításra, ám erre nincs biztosíték. További nehézséget okoz, hogy a lebomló zsák hiánycikk, ezért sokan a hagyományos fekete szemeteszsákokban helyezték ki a hulladékot. A képviselő-testület egyhangúlag úgy határozott, hogy november 16-tól saját hatáskörben végzi el a zöldhulladék elszállítását, amennyiben erről a szolgáltató nem gondoskodik, illetve szükség esetén a nem lebomló zsákokat is elszállíttatja, valamint figyelmet fordít a zöldhulladék megfelelő elhelyezésére. A feladatra 2 millió forintos keretösszeget biztosítottak.

 

  1. ) A Csömöri Egészségház kert- és udvarterveinek módosítása

Fábri István polgármester felidézte, hogy a Csömöri Egészségház kertépítési munkáira kiírt közbeszerzés eredménytelen volt, mivel a rendelkezésre álló költségkeretnél lényegesen magasabb árajánlatok érkeztek. Emiatt a képviselő-testület úgy döntött, hogy a Csötesz Kft.-t bízza meg a feladat elvégzésével.

Kulich Gábor, a Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője bemutatta a módosított terveket, amelyekben a design elemek minimalizálásával sikerült csökkenteni a kivitelezési költségeket. A képviselő-testület a terveket megvitatás után jóváhagyta.

 

  1. ) A Csömöri Szabadtéri Sportközpont és a kapcsolódó ingatlanok fejlesztési terve

Fábri István polgármester beszámolt arról, hogy a szabadtéri sportközpont mellett az önkormányzatnak még bő egy hektár területe van, emellett előszerződést kötöttek a Csömöri Gazdaszövetkezettel a volt léüzem területének önkormányzati tulajdonba való átadására. Így összességében 1,5 ha egybefüggő terület áll rendelkezésre, amely a Palotai útról nyílik. Előzetes tervek készültek, amelyek tartalmazzák egy fedett tanmedence, egy nyitott strand és edzőpálya mellett számos parkoló tervét is, továbbá kb. 2-3000 m2 terület marad iskolai tartalékterületnek. Ez utóbbi lehetővé teszi akár a jelenlegi iskola bővítését, vagy egy alapítványi iskola létrehozását a jelenlegi férőhelyproblémák orvoslására.

Karácsony Bence projektmenedzser ismertette a projekt hozzávetőleges költségét, a várható ütemezést, valamint a fenntartással kapcsolatos szempontokat.

 

 

  1. ) A Csömöri Egészségház belső eszközeinek összeállítása

Fábri István polgármester és Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette a beszerezni kívánt eszközök (panorámaröntgen, kivetítők, informatikai eszközök stb.) listáját. A képviselők megvitatás után jóváhagyták a listát.

 

  1. ) Állomás utca rendezésével kapcsolatos kérdések megvitatása

Fábri István polgármester szóbeli tájékoztatást nyújtott arról, hogy decemberben várhatóan befejeződik az egészségházhoz kapcsolódó parkolók építése, illetve az épület melletti ingatlanról kiköltözik az ott működő cég. A MÁV-HÉV Zrt.-vel szerződéstervezet készült, amely szerint a volt élelmiszerbolt épületét elbontják, ennek a helyére kerékpártároló kerül. Egyeztetések zajlanak az állomásépületben működő szolgálati kérdések ügyében is.

 

Megszakítás