Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. október 18-i üléséről

2018 november 29. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 8 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

  1. ) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

 

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

  1. ) A Boldog Óvoda és Iskola programban részt vevő csömöri pedagógusok képzésének önkormányzati támogatása

Tormay-Lesták Mária alpolgármester asszony ismertette, hogy a helyi általános iskola szülői kezdeményezésre csatlakozott a Boldog Óvoda és Iskola programhoz. Az önkormányzat tájékozódott – a programnak jó referenciái vannak, alkalmazása pozitív hatással van az oktatási, nevelési munkára. Az általános iskola pedagógusai körében nagy érdeklődés mutatkozott a program iránt, és így 25 pedagógus vehet részt a képzésben. Fábri István polgármester jelezte, hogy a program költsége rendelkezésre áll, így nem igényel plusz keretet a költségvetésből.

 

  1. ) Cserkész világtalálkozón való részvétel támogatása

Tormay-Lesták Mária alpolgármester asszony felidézte, hogy az önkormányzat már négy évvel korábban is támogatta Márton Balázs csömöri lakos kérelmét, amelyben támogatást kért a Japánban megtartott cserkész világtalálkozón való részvételhez. Márton Balázs a találkozón csömöri zászlóval népszerűsítette lakóhelyét, Csömört, majd hazatérve előadást tartott a könyvtárban. A 2019-ben, az Amerikában tartandó találkozón Márton Balázs önkéntesként vesz részt, ehhez kéri az önkormányzat támogatását.

A képviselő-testület 100 000 Ft-ot szavazott meg egyhangúlag erre a célra.

 

  1. ) A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola felvételi körzetének véleményezése

Tormay-Lesták Mária alpolgármester asszony ismertette, hogy a döntés csupán formális, mivel a településen egyetlen iskola található. A képviselő-testület jóváhagyta, hogy a felvételi körzethatár a település teljes közigazgatási területét foglalja magában.

 

  1. ) A Csömöri Egészségház bútorozási munkáira kiírt közbeszerzési eljárás lezárása

Eigler Tamás beruházási tanácsnok beszámolt arról, hogy az első körben egyetlen ajánlat sem érkezett be, ezért újra kellett indítani a közbeszerzési eljárást. Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy ezúttal két érvényes pályázat érkezett be. A képviselő-testület egyhangúlag úgy határozott, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevő Ultragel Hungary 2000 Kft.-t nyilvánítja nyertesnek nettó 5 911 500 Ft-os vételárral.

 

  1. ) A lakossági komposztálás támogatásáról szóló rendelettervezet elfogadása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke felidézte, hogy az önkormányzat korábban már nagy sikerrel támogatott egy lakossági komposztálási programot, ezért döntöttek a folytatás mellett, amelyet rendelettel szükséges szabályozni.

Kulich Gábor, a Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője ismertette a program részleteit, melynek keretében a jelentkezőknek tájékoztató előadáson kell részt venniük, és ezt követően egy darab műanyag komposztáló edény megvásárlása esetén kettő darab 340 literes komposztáló edényt vehetnek át.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a rendelet megalkotását.

 

  1. ) Illegális hulladéklerakás megakadályozására költségkeret biztosítása

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke felidézte, hogy a településen már régóta probléma a nagymértékű illegális hulladéklerakás. Ennek visszaszorítására a külterületen többször tartottak akciót, melynek keretében a rendőrséggel, polgárőrséggel karöltve a mezőőri szolgálat és a hivatali dolgozók éjszakai járőrözést folytattak. Az idei évben összesen 500 000 Ft-ot különítettek el a költségvetésben erre a célra, amelyből a tavaszi akció során 270 000 Ft-ot már felhasználtak. Mivel az őszi akció szélesebb körű lenne, ezért ezen felül további 500 000 Ft megbízási díjkeretet és annak járulékait kívánják biztosítani.

A képviselő-testület egyöntetűen támogatta a javaslatot.

 

  1. ) Beszámoló a Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. 2017/18-as bajnoki évéről

Válé Flórián, a Csömöri Sport- és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. ügyvezetője beszámolt az elmúlt év eseményeiről, eredményeiről és a fejlesztésekről. A képviselő-testület egyhangúlag fogadta el a beszámolót.

 

  1. ) Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok felügyelőbizottságának ügyrendje

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető ismertette, hogy az Állami Számvevőszék az év folyamán ellenőrizte a két önkormányzati tulajdonú nonprofit kft-t, és megállapította, hogy a felügyelőbizottságok nem rendelkeznek a képviselő-testület által jóváhagyott ügyrenddel. A felügyelőbizottságok az ügyrendet elkészítették, a képviselő-testület pedig egyhangúlag jóváhagyta azokat.

 10) Tájékoztató az európai uniós és hazai forrásból megvalósuló beruházásokról

Válé Flórián, a Csömöri Sport- és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. ügyvezetője arról számolt be, hogy a szabadtéri sportközpont bővítését célzó pályázathoz az önkormányzatnak tulajdonosi nyilatkozatot kell tenni, és ezt hiánypótlásként benyújtani. A képviselők egyhangúlag megszavazták a tulajdonosi nyilatkozat benyújtását.

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy a zsidó temető felújítását célzó pályázaton az igényeltnél valamivel alacsonyabb támogatást (2 300 000 Ft-ot) nyert el az önkormányzat, továbbá az eredetileg tervezett önrész sem szerepel a költségvetésben.

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a zsidó temető felújítására 200 000 Ft saját erőt különít el.

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető az ASP-rendszerre való átállásra elnyert 7 millió forintos támogatás felhasználásáról számolt be.

Fábri István polgármester arról tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a bölcsődeépítési pályázaton az önkormányzat technikai okokból nem tudott indulni, ennek kivizsgálását kezdeményezték, ám hamarosan újabb pályázati lehetőség nyílik meg, amelyen a már építési engedéllyel rendelkező tervekkel lehet pályázni, aminek az önkormányzat a pályázat megnyitásáig meg fog felelni.

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy a piacbővítési pályázat kapcsán hiánypótlást kért a kiíró az önkormányzattól, míg a kerékpárút-építési pályázatot rendben befogadták. Eközben a külterületi saját erős építkezés a tervek szerint elindult.

 11) A Csömöri-patak megrongálódott szakaszának vis maior keretből való helyreállítása – kivitelező kiválasztása

Kulich Gábor, a Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője ismertette, hogy három árajánlat érkezett be, melyek közül a legkedvezőbbnek a Gödöllő–Vác Térségi Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Társulat ajánlata bizonyult. Ez a szervezet üzemelteti a patak külterületi szakaszát, így jól ismerik a helyi specialitásokat is. A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a 8 782 718 Ft saját erőn felül a vis major pályázatban kért támogatás megelőlegezésére 19 500 000 Ft-ot biztosít, és a munkálatok elvégzésével a Gödöllő–Vác Térségi Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Társulatot bízza meg.

 12) Világversenyre felkészülő csömöri sportolók támogatása 

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy Solti László csömöri lakos támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz. Solti László kajakozik, pályafutása során síkvízi, maratoni ifjúsági, utánpótlás és felnőtt nemzetközi versenyeken, világbajnokságon ért el első, második és harmadik helyezéseket.

Emellett Pásztor Sándor javasolta, hogy az önkormányzat továbbra is támogassa Balaska Márk világbajnok kajakozót, aki eddig is kiválóan képviselte a települést. A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a két sportoló világversenyekre történő felkészüléséhez 150-150 ezer forintos támogatást nyújt.

 13) Az Ady Endre utcai, valamint a Rákóczi úti felszabaduló orvosi rendelők közösségi célú hasznosítási tervei 

Fábri István polgármester felidézte, hogy az egészségház átadása után a két orvosi rendelő felszabadul, ezek hasznosítására az önkormányzat már korábban megfogalmazta elképzeléseit. A Rákóczi úti épületben a meglévőn felül három kis-közepes méretű szolgálati lakást lehet kialakítani, míg az Ady Endre utcai épületben egy vendégház kialakítását tervezik.

Benkó Gábor műszaki osztályvezető bemutatta a tervezett alaprajzokat, melyeket a képviselő-testület tagjai véleményeztek, és megfogalmazták javaslataikat, észrevételeiket.

 14) Egyes követelések behajthatatlanná nyilvánítása 

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető beszámolt arról, hogy a követelések behajthatatlanná nyilvánítását törvény szabályozza. Összesen húsz tartozó részéről halmozódott fel egymillió forint összegben olyan tartozás, amelyek egy része kis összegű, tehát gazdaságtalan lenne a behajtásuk, vagy megszűnés miatt váltak behajthatatlanná, vagy hiányoznak az alapdokumentumok, amelyek a tartozás jogosságát igazolják. A képviselő-testület egyhangúlag hagyta jóvá a felsorolt tartozások behajthatatlanná nyilvánítását.

 15) Központi orvosi ügyelet ellátása tárgyában feladat ellátási szerződés megkötése 2019. január 1-jétől 

Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető ismertette, hogy a Kistarcsa Város Önkormányzata által kiírt pályázat nyertese az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. lett. Az együttműködési megállapodás keretében az önkormányzat vállalta, hogy a nyertes céggel 5 év határozott időtartamra szóló szerződést köt. Az orvosi ügyeletet a szerződés alapján 100%-ban a NEAK finanszírozza. A képviselők egyöntetűen támogatták a szerződés megkötését.

 16) A Csömöri Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 

Dr. Katona Péter jegyző ismertette, hogy az alapító okirat módosítására formai okok miatt van szükség. A képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta a módosítást.

 17) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Madarasné dr. Hülitzer Katinka a Szociális Alapszolgáltatási Központ számára megvásárolni kívánt gépjárművel kapcsolatban érdeklődött. Tihanyi Ferenc jelezte, hogy több lehetőséget kínáltak fel, amelyek közül a SZAK választhat a megadott költségkereten belül.

Madarasné dr. Hülitzer Katinka ezen kívül a háziorvosi pályázatok állásáról is érdeklődött. Fábri István polgármester válaszában jelezte, hogy már vannak érdeklődők, de a pályázatot több helyen is meghirdetik.

Marosi Éva a kútdíjjal kapcsolatos ügyintézés menetéről érdeklődött. Dr. Katona Péter jegyző válaszában jelezte, hogy már elkészült a formanyomtatvány, amelyen a kutak tulajdonosai kezdeményezhetik a hivatalos bejelentést.

 

Megszakítás