Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. augusztus 15-i rendkívüli üléséről

2019 október 24. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 7 fő részvételével tartotta meg rendkívüli ülését.

  1. ) A 2019. évi Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választására helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak, szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztása

 

Dr. Katona Péter jegyző ismertette, hogy a jogszabályok értelmében meg kell választani a Helyi Választási Bizottság három tagját és két póttagját. Az elmúlt években a HVB tagjai közmegelégedésre végezték feladataikat, ezért ismételten Dr. Winkler Zoltánt, Pálffy Lászlót és Hartmann Józsefet javasolta tagnak, valamint Nagy Imrét és Gubek Györgyöt póttagnak. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

A szavazatszámláló bizottságok tagjai és póttagjai közül többen nem tudják ellátni feladatukat, ezért szükségessé vált új póttagok választása. Dr. Katona Péter javasolta Reményi Ágnes, Tamás Lászlóné, valamint Csóré Anett megválasztását szavazatszámláló bizottsági póttagnak. A javaslatot a képviselők egyöntetűen támogatták.

 

  1. ) Településrendezési szerződés – Csömöri-patak forrásvölgy turisztikai erdő kialakítása

 

Fábri István polgármester ismertette, hogy jelenleg a Csömöri-patak település feletti szakasza magántulajdonban van. Korábbi egyeztetések alapján a tulajdonosok felajánlották az önkormányzatnak a 059/4 és 058 hrsz.-ú vízmosás besorolású ingatlanokat, valamint a 063/12 hrsz.-ú erdő besorolású ingatlant, melyet újraerdősítés után adnak át az önkormányzatnak. 

Emellett a tulajdonosok vállalták a tulajdonukban lévő Ev övezetű területek erdősítését. Az önkormányzat vállalta, hogy a felajánlásért cserében a tulajdonosok jelzett ingatlanait részben Gksz, részben Kb-Hull övezetbe sorolja át. 

Fábri István polgármester hangsúlyozta, hogy ezeken az ingatlanokon jelenleg is tárolás folyik, tehát erdőterületet nem veszít az önkormányzat. Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy a Kb-Hull övezetben hulladéklerakás nem valósulhat meg, csupán a gazdasági összefüggésben végzett tárolás. Adott esetben az útépítéssel foglalkozó cég a területen végzi a bontott útfelület darálását és átmeneti tárolását. 

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a településrendezési szerződés megkötését.

 

  1. ) Közösségi tér- és közterület-fejlesztési program – 2017–2021– II.2. Útépítések, fejlesztendő településrészek Béke téri hátsó utca aszfaltozása – kivitelező kiválasztása

 

Fábri István polgármester beszámolt arról, hogy hosszú idő után sikerült megegyezni a tulajdonosokkal a Béke tér rendezéséről, az önkormányzat ígéretet kapott a használaton kívüli épület elbontására is, így megindulhat az aszfaltozás.

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy az ajánlatkérésre négy ajánlat érkezett be határidőre, ezek közül a legkedvezőbbnek a Komjáti-Design Kft. ajánlata bizonyult bruttó 6.863.685 Ft-os áron. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a cég megbízását a Béke téri aszfaltozási munkák elvégzésével. Képviselői felvetésre a polgármester javasolta, hogy az új aszfaltos út forgalmi rendjének kialakítását az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság végezze el.

 

  1. ) Közösségi tér- és közterület-fejlesztési program 2017–2021– II.2. Útépítések, fejlesztendő településrészek Mandulás utca–Vasútsor aszfaltozása –kivitelező kiválasztása

 

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette a Vasút sor és Mandulás utca aszfaltozásának tervezett műszaki tartalmát. A beérkezett árajánlatok alapján a képviselő-testület egyhangúlag támogatta, hogy a munkálatok elvégzésével a Komjáti-Design Kft.-t bízzák meg bruttó 9.3256.612, valamint bruttó 4.504.334 Ft-os áron.

 

  1. ) Tájékoztatás folyamatban lévő önkormányzati ingatlan-fejlesztésekről

 

Fábri István polgármester tájékoztatást nyújtott a településen aktuálisan zajló fejlesztések állásáról, valamint jelezte, hogy több esetben szükséges döntést hozni a felmerült módosításokról.

Benkó Gábor műszaki osztályvezető felidézte, hogy Tót Hagyományaink Háza fejlesztésére a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat által elnyert 14 millió forintos pályázati támogatással együtt összesen 40.366.700 Ft áll rendelkezésre. A beruházásra közbeszerzést írtak ki azzal a kitétellel, hogy különböző opciókat határoznak meg, és annyit valósítanak meg, amennyire elegendő forrás áll rendelkezésre.

Karácsony Bence projektmenedzser ismertette, hogy a közbeszerzés még nem zárult le, a hiánypótlás még zajlik, de az árajánlatok már rendelkezésre állnak. A költségvetésben elkülönített összeg kizárólag az alapfeladatokra (tetőcsere, külső színpad bezárása) elegendő. Ugyanakkor célszerű lenne a „tetőtér beépítése” opciót is megvalósítani a beruházással egyidejűleg, mivel így költséghatékonyabb  lenne, és a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat raktározási problémái is megoldódnának.

Benkó Gábor jelezte, hogy ez az opció további 16 millió forintos költséget jelentene, ám ebből csak 2 millió forint összegben terhelné az idei költségvetést, míg 14 millió forint a jövő évi költségvetésben jelenne meg. A képviselők 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett úgy döntöttek, hogy további 16 millió forintot biztosítanak a Tót Hagyományok Háza tetőtér-beépítésére.

Eigler Tamás beruházási tanácsnok felidézte, hogy a Rákóczi u. 4. szám alatti szolgálati lakások felújítása a Csömöri Községgondnokság szervezésével és munkájával, vállalkozók közreműködésével zajlik. A képviselő-testület 500.000 Ft tartalékkeretet határozott meg, amelyet azonban az időközben felmerült kivitelezői és tervezői észrevételek és szükséges módosítások miatt szükséges további bruttó 440.000 Ft-tal emelni. A testület egyhangúlag jóváhagyta a módosítást.

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy az általános iskola udvarán lévő kézilabdapálya műanyagburkolásánál a kiíráshoz képest hosszabb pályát tud építeni a kivitelező (Uhrinwest Kft.), plusz a pálya melletti sávnál is 1 m szükséges a kiírt 0,5 m helyett. Így összességében 1 méterrel szélesebb és 2 méterrel hosszabb pálya tud épülni. Ez, és más többletmunkák miatt (pl. a kivitelező helyezi el a kapukat és a kosárlabda palánkokat) szükséges a szerződés módosítása. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a módosítást és további 1.996.446 Ft-ot szavazott meg a beruházásra.

 

Fábri István polgármester felidézte, hogy a július 4-i képviselő-testületi ülésen elvi döntés született a Magyar Lovas Turisztikai Szövetség lovas túraútvonalán megállópont kialakításához terület biztosítására. A tervezés alatt álló épületek mindegyikének elhelyezéséhez szükséges a HÉSZ minimális módosítása: a 2%-os beépíthetőség megváltoztatása 3%-ra. A képviselők egyöntetűen támogatták a javaslatot.

 

 

Megszakítás