Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. január 22-i rendkívüli üléséről

2019 március 25. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 6 fő részvételével tartotta meg rendkívüli ülését.

  1. ) Önkormányzati tulajdonú óvodai és iskolai ingatlanok fejlesztési tervei

Fábri István polgármester szóbeli tájékoztatást nyújtott arról, hogy a Kacsóh P. utcai óvodaépület bővítése tetőtér-ráépítéssel már régi terve az önkormányzatnak. Bár az intézmény jelenleg egyházi fenntartásban működik, az ingatlan továbbra is az önkormányzat tulajdona. Egyeztetések folynak az evangélikus egyházzal a bővítés támogatásáról. Egyelőre a koncepciótervezés szintjén tart az ügy.

Tormay-Lesták Mária alpolgármester asszony szintén szóban tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy az általános iskola ebédlőjének bővítéséhez és a főzőkonyha létesítéséhez elkészültek az előzetes tervek.

 

  1. ) A Dunakeszi Tankerülettel kötött lakhatási támogatási szerződés meghosszabbítása

Tormay-Lesták Mária alpolgármester felidézte, hogy a csömöri általános iskolában működő szlovák oktatáshoz, a nyelvtanár albérleti díjának támogatását az önkormányzat vállalta. A támogatás a Dunakeszi Tankerülettel kötött szerződés alapján valósul meg. Az oktatás folyamatossága érdekében szükséges a támogatás meghosszabbítása, ám időközben jogszabályi változások miatt a lakhatási támogatás ugyanolyan adó- és járulékterheket visel, mint a bér, így meg kell emelni  a támogatás összegét. A képviselők egyhangúlag támogatták a támogatási szerződés meghosszabbítását a megemelt összeggel.

 

  1. ) Éjszakai buszközlekedésre vonatkozó szerződés meghosszabbítása

Fábri István polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a VO-LAN-KAR Zrt.-vel az éjszakai tömegközlekedés támogatására kötött szerződés december 31-én lejárt, ám az igények alapján szükséges lenne ennek meghosszabbítása.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta, hogy havi 200.000 Ft/hó összeggel támogassák az éjszakai tömegközlekedést változatlan feltételekkel.

 

  1. ) Kisteherautó vásárlása a Csömöri Községgondnokság részére – döntés a beérkezett árajánlatokról

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy a Csömöri Községgondnokság két többfunkciós kisteherautója közül az egyiket tavaly le kellett selejtezni, egy autó azonban kevés a feladatok ellátására. Az új gépjármű lízingelése minisztériumi engedélyhez kötött, ezért egy használt, de jó állapotú Multicar típusú kisteherautó megvásárlása mellett döntött a Községgondnokság. A képviselők egyöntetűen támogatták a jármű megvásárlását 5,1 millió Ft-os áron.

 

  1. ) Szabadság út – parkoló és járda építése, Állomás utca út- és járdafelújítás, parkoló kialakítás szerződésmódosítása

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy az egészségház kivitelezési határidejének módosítása miatt az út- és járdafelújítást, valamint a parkolók kialakítását végző cégnek nem tudták időben átadni a munkaterületet, ezért szükségessé vált a kivitelezői szerződés módosítása. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

 

  1. ) A csömöri kis- és középvállalkozások eszközbeszerzési pályázatához szakmai tanácsadás biztosítása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke elmondta, hogy megnyílt egy olyan pályázat, amelyen a csömöri kis- és középvállalkozások eszközbeszerzésre pályázhatnak. Az önkormányzat szakmai tanácsadással és előminősítéssel szeretné támogatni a helyi vállalkozásokat úgy, hogy a tanácsadást végző szakember díjazását (300.000 Ft) az önkormányzat magára vállalja. Az érintett vállalkozásokat több csatornán is tájékoztatnák erről a lehetőségről. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

 

  1. ) Felszíni csapadékvíz-elvezetési beruházások megvalósítása – döntés megyei pályázati részvételről

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy megvizsgálták, mely területek csapadékvíz-elvezetésére lehetne pályázni, ám kiderült, hogy ezek együttesen nem felelnek meg a pályázati feltételeknek, ezért nem érdemes pályázatot benyújtani.

 

 

  1. ) Támogató önkormányzati nyilatkozat a közép-európai Mária út fejlesztéséről

Fábri István polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a Mária Út Egyesület kérelmet intézett az önkormányzathoz, melynek lényege, hogy a Mária út településeinek elvi támogatásával az Egyesület kérelmet, illetve javaslatcsomagot kíván benyújtani Magyarország Kormánya felé a Mária út fejlesztésére vonatkozóan. A képviselő-testület egyöntetűen támogatta az elvi nyilatkozat megtételét.

 

Megszakítás