Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. március 28-i üléséről

2019 június 05. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 9 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

  1. ) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

 

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

  1. ) Csömöri Evangélikus Gyülekezet testvérgyülekezeti eseményeinek támogatása

Kadók Ferencné képviselő ismertette, hogy a Csömöri Evangélikus Gyülekezet négy évente vendégül látja a finnországi Loviisa településen található evangélikus gyülekezet képviselőit, akik ugyancsak rendszeresen fogadják a csömörieket. A kölcsönös látogatásokon főként fiatalok vesznek részt. Az idei évben 25-30 fős csoport várható és a vendéglátás költségei jelentősen megnövekedtek a korábbi évekhez képest. Az evangélikus gyülekezet a teljes költséget nem tudja fedezni, ezért kéri az önkormányzat hozzájárulását. A képviselők egyhangúlag szavaztak meg 600 ezer forintos támogatás az evangélikus gyülekezet részére.

 

  1. ) A Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola első félévi beszámolója

Ráduly Ildikó igazgató ismertette az intézmény első féléves beszámolóját. Kiemelte, hogy beindult a népszene tanszak, amelyet rövid időn belül bővíteni szeretnének, hiszen van rá érdeklődés, emellett pedig a helyi rendezvények hasznára válhat.

Szántóné Hermányos Mária képviselő arról érdeklődött, hogy a zeneiskola tudja-e használni a hátrányos helyzetű tanulók számára felkínált támogatási keretet. Ráduly Ildikó válaszában jelezte, hogy egyelőre nem volt még ilyen igény, de várható, hogy a későbbiekben felmerül, pl. hangszervásárlásra tudják fordítani a keretet.

 

  1. ) Hirdetmény óvodai beiratkozásról

Tormay-Lesták Mária alpolgármester asszony ismertette, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően elkészült a fenntartói közlemény, hirdetmény az óvodai beiratkozásról. Reikortné Bálint Zsuzsanna oktatási referens jelezte, hogy az előző évekhez képest nem történt változás a hirdetmény tartalmában. Ismertette, hogy a törvény értelmében azokat a gyermeket kötelező felvenni, akik szeptemberben betöltik a 3. életévüket, és ha marad hely, akkor vehetőek fel azok a gyermekek, akik szeptemberhez képest fél éven belül lesznek három évesek.

A képviselő-testület egyhangúlag fogadta el a hirdetményt.

 

  1. ) A Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda nyári nyitva tartása

Tormay-Lesták Mária alpolgármester asszony felidézte, hogy korábban úgy tervezték, hogy a két óvoda a nyári szünet idején ugyanúgy együttműködik, felváltva üzemel, mint a korábbi években, ám ezt sajnos a jogszabályok nem teszik lehetővé különböző fenntartású intézmények esetében. A megváltozott körülmények miatt a Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda nyári zárva tartását július 29. és augusztus 18. között tervezi a nevelőtestület és a szülői szervezet jóváhagyásával. Tormay-Lesták Mária elmondta, hogy a szülőknek a korábbi években is három hét teljes zárva tartással kellett számolni, így ez nem jelent változást az elmúlt évekhez képest, ugyanakkor minden kisgyermek a saját intézményében tudja igénybe venni a nyári ügyeletet.

A képviselők egyöntetűen jóváhagyták a javaslatot.

 

  1. ) Tüdőszűrő-vizsgálatra keretösszeg biztosítása

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnökhelyettese elmondta, hogy a Törökbálinti Szűrőállomás májusban tüdőszűrést szervez az új Egészségházban. Jelenleg a 40 éven felüliek számára térítésmentes a vizsgálat, a 40 éven aluliaknak pedig 1700 Ft/fő. A Népjóléti és Kulturális Bizottság javasolja, hogy az önkormányzat támogassa a 40 éven aluli csömöri lakosok számára a tüdőszűrést, hogy azt ők is ingyenesen vehessék igénybe. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot és 3 millió forintot különített el erre a célra.

Felmerült ugyanakkor, hogy a következő évtől célszerű más módon szervezni a tüdőszűrést. A mobil állomás a lakosság számára kényelmes ugyan, de orvosi szempontból hátrányos, mivel túl nagy az átfutási idő a törökbálinti állomás és a területileg illetékes tüdőgondozó között, ami komoly késedelmet okoz. Célszerű lenne inkább a nehezen közlekedő betegek eljutását biztosítani a XVI. kerületi tüdőgondozóba, vagy a Kistarcsai Kórházba, ahol szakorvos is azonnal látja a leletet.

 

 

  1. ) Helyi esélyegyenlőségi program lezárása

Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető felidézte, hogy a HEP-hez tartozó intézkedési tervet a képviselő-testület 2016 szeptemberében, valamint 2018 júniusában áttekintette és változatlan formában elfogadta. Az intézkedési terv jelentős része megvalósult, 4 pont azonban objektív okokból (pl. törvényi változás, érdektelenség, stb. miatt) nem valósulhatott meg. Ezek részletes indoklása a dokumentációban szerepel. A képviselő-testület egyhangúlag úgy határozott, hogy a Helyi esélyegyenlőségi programot lezárja és az új HEP elkészültéig hatályban tartja.

 

  1. ) A szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2015. (III.13.) számú önkormányzati rendelet módosítása –

térítési díjak változása

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnökhelyettese ismertette, hogy a jogszabályok alapján a térítési díjakat minden évben április 1-ig felül kell vizsgálni. A pénzügyi osztály számításai alapján a bizottság új térítési díjakat határozott meg, amelyek az előző évitől alig térnek el.

Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető hangsúlyozta, hogy az időkorúak nappali ellátásáért az igénybevevőknek nem kell fizetniük, de a rendeletben rögzíteni kell az összeget.

A képviselők egyhangúlag támogatták a bizottság által javasolt térítési díjak meghatározását.

 

  1. ) Regionális célú alapítványok támogatási kérelmeinek elbírálása

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnökhelyettese felidézte, hogy az önkormányzat minden évben támogat olyan civil szervezeteket, amelyek tevékenysége a csömöri lakosok hasznát is szolgálja. Az idei évben a bizottság javasolta az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület, a Medicopter Alapítvány, valamint Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány részére 50-50 ezer forintos támogatás nyújtását. A képviselők egyöntetűen támogatták a javaslatot.

 10.) Közösségi tér- és közterület-fejlesztési program 2017–2021. – II.2. Útépítések, fejlesztendő településrészek: Középhegyi utca II. szakasz – közbeszerzés elindítása 

 

A napirendi pont részeként a képviselők elfogadták az önkormányzat 2019-es közbeszerzési tervét, amely tartalmazza az adott évre tervezett közbeszerzéseket.

Ezt követően Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy a tervezett beruházásra, amely tartalmazza a Meredek utca és Harangláb utca közötti szakasz útépítését, valamint a Harangláb utcai szakasz mart aszfalttal történő borítását, egybeszámítás miatt közbeszerzést kell kiírni, majd ismertette a műszaki tartalmat, valamint a meghívandó cégek listáját. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

A műszaki osztályvezető elmondta, hogy a Panoráma utca mart aszfalttal történt borítása pályázati forrásból valósult meg, az Aszfalt és Bontás Kft. végezte a munkálatokat. Az eleinte jó minőségűnek tűnő út időközben megsüllyedt, ezért garanciális javítást kértek. Ezzel egyidejűleg az önkormányzat meg kívánja rendelni az utca további 150 m-ének azonos kivitelű martaszfaltozását, amelyre lakossági igény merült fel. A beszerzési szabályzat lehetővé teszi, hogy 2 millió forintos összeghatár alatt a korábbi áron további munka rendelhető meg a vállalkozótól. A képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta a Panoráma u. 150 m-es szakaszának aszfaltozását és azzal az Aszfalt és Bontás Kft.-t bízta meg.

 11.) Közösségi tér- és közterület-fejlesztési program 2017–2021.– II.2. Útépítések, fejlesztendő településrészek: Könyves Kálmán utca aszfaltozása – kivitelező kiválasztása

Eigler Tamás beruházási tanácsnok tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az árajánlatok beérkeztek. Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette a beruházás műszaki tartalmát, valamint azt, hogy arra csak a TIGÁZ áprilisi gázcsőfektetési munkálatai után kerülhet sor.

A képviselőtestület egyhangúlag úgy határozott, hogy a beruházás elvégzésével a legkedvezőbb árajánlatot adó Komjáti-Design Kft.-t bízza meg bruttó 7.612.917 Ft-os áron.

 12. ) Közösségi tér- és közterület-fejlesztési program 2017–2021. – II.4. Járda- és kerékpárút építési program: Csalogány utcai járdaépítés, Zrínyi utcai járdafelújítás– kivitelező kiválasztása

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy a Csalogány utca végén, a játszótér melletti járdaszakasz megépítése, valamint a Zrínyi utcai járdafelújítás is szerepel a költségvetésben. Az ajánlatadásra felkért négy cég közül csupán kettő nyújtott be ajánlatot. A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Csalogány és Zrínyi utca járda építés munkálataira a Komjáti Design Kft-t. bízza meg, a Csalogány utcai járda építésére 2.500.000.- Ft-os, a Zrínyi utca járdafelújítására 4.400.000.- Ft-os bruttó áron.

 13.) Zajcsökkentési intézkedési terv megvitatása 

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke felidézte, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően a főváros vonzáskörzetéhez tartozó településeknek zajcsökkentési intézkedési tervet kell készíteni. Ehhez az Agrárminisztérium közel 2,4 millió forintos támogatást biztosított. Az önkormányzat a Vibracomp Kft.-t bízta meg a terv elkészítésével, amely határidőre elkészült.

Vadász László igazgatási előadó kifejtette, hogy a terv kimondottan a közlekedésből eredő zajokra vonatkozik.

A képviselők megvitatták az intézkedési tervet és úgy vélték, hogy az pontatlan, hiányos (pl. a légi forgalomból eredő zaj egyáltalán nem szerepel benne), nem veszi figyelembe a település sajátosságait, továbbá a megállapításokat nem támasztják alá mérési adatok.

A képviselő-testület egyhangúlag úgy határozott, hogy a Vibracomp Kft. által készített zajcsökkentési tervet nem fogadja el, annak további kidolgozását és szakmai alátámasztását kéri.

 14.) Csömör névhasználati kérelem elbírálása 

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, hogy a Krám Autófényező Kft. névhasználati kérelmet nyújtott be. A Csömör nevet az interneten kívánja használni, domain névben.

A képviselők megvitatták a kérelmet, melynek során felmerült, hogy a kft. rendszeresen tárol közterületen javításra váró járműveket, rontva ezzel a településképet. Mivel a rendelet előírja, hogy csak olyan vállalkozás, illetve szervezet kaphat névhasználati engedélyt, amely nem rontja a település jó hírét, ezért a képviselők úgy határoztak, hogy a névhasználatot a telephely működési körülményeinek ellenőrzéséig nem engedélyezik. Javasolják továbbá a kft.-nek, hogy kezdeményezzen egyeztetéseket a polgármesteri hivatallal a településképi és parkolási problémák megoldására.

 15.) Tájékoztató az Állomás utcában található HÉV-ingatlanok hasznosítási terveiről 

Fábri István polgármester beszámolt arról, hogy a MÁV-HÉV Zrt.-vel egyeztetések zajlanak a HÉV-állomás épületének és környékének hasznosításáról. A MÁV-HÉV Zrt. vállalta, hogy a településképet romboló épületeket lebontja és tiszta területet ad át, amely parkosítható. Emellett egyeztetések zajlanak az állomásépület alsó, üresen álló szintjének bérbeadásáról, ahol a tervek szerint kávézó-reggeliző valósul majd meg.

 16.) Csömör Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019.(II.18.) rendelet módosítása 

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető ismertette a költségvetés változásait, amely részben az új képviselő-testületi határozatok beemeléséből, részben formai módosításokból ered. Emellett az önkormányzatnak többletbevétele keletkezett a bányaművelésből, valamint az útépítési beruházásokból származó megtakarításokból.

Eigler Tamás beruházási tanácsnok beszámolt arról, hogy amint az Egészségházat elkezdték használni, fokozatosan derültek ki kisebb hiányosságok, amelyeket pótolni szükséges. Fábri István polgármester jelezte, hogy közbeszerzés lévén minden apró módosítás szerződésmódosítást igényel.

A képviselők egyöntetűen támogatták mint a közbeszerzési szerződés, mind a költségvetés módosítását.

 17.) Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet pontosítása 

Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető elmondta, hogy pusztán formai módosításról van szó, a két gyermekorvosi körzet más számot kapott, mint amelyikre az új gyermekorvosokat kinevezték, ezért szükséges a számokat megcserélni. A képviselő-testület egyöntetűen támogatta a módosítást.

 18.) Csömöri patak karbantartásával kapcsolatban felmerült kérdések megvitatása

Dr. Katona Péter jegyző ismertette, hogy az elmúlt képviselő-testületi ülésen meghozott határozatok pontatlannak bizonyultak (kimaradtak résztulajdonosok), illetve az egyik tulajdonos időközben módosította elképzeléseit: nem eladni, hanem cserélni szeretné az ingatlanrészt. Mivel a földhivatali bejegyzéshez be kell nyújtani a képviselő-testületi határozatot, ezért a határozatokat módosítani szükséges. A képviselők egyhangúlag támogatták a módosításokat.

 19.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Pásztor Sándor tájékoztatta a testületet, hogy felmérések zajlanak a Majorszegi településrész térfigyelő kamerával való ellátására. A képviselő elmondta, hogy a településrész  nem köthető be a már meglévő hálózatba, azt önálló egységként lehetne csak működtetni.

A képviselő emellett érdeklődött a szabadnapos rendőrök alkalmazásának állásáról.

Dr. Katona Péter jegyző elmondta, hogy folyamatban van a szerződéskötés, ám minden egyes rendőrrel egyenként kell megkötni.

Fábri István elmondta, hogy lakossági igény merült fel az Árpádföldi út egy szakaszának aszfaltozására, ám mivel itt csak az út egyik oldalán találhatók lakóingatlanok, ez aránytalanul nagy terheket róna az egyes tulajdonosokra. Ezért a polgármester jelezte, javasolni fogja, hogy az ilyen típusú utcák esetében a lakosok részéről elegendő legyen az 50%-os költségvállalás, míg a másik 50%-ot az önkormányzat állná.

 

 

 

 

 

 

 

Megszakítás