Üdvözöljük!

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. november 14-i ülésről

2019 december 02. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 9 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

  1. ) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

 

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

  1. ) Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotása

Fábri István polgármester tájékoztatta a testületet, hogy az SZMSZ módosítására az új bizottsági struktúra miatt van szükség, illetve az SZMSZ tartalmazza a bizottsági ülésekre tanácskozási jogkörrel állandó jelleggel meghívandók körét is. Emellett az új szabályzatban 16 óráról 15 órára módosult a képviselő-testületi ülések kezdő időpontja. A testület egyhangúlag támogatta az SZMSZ módosítását.

 

  1. ) Csömör Nagyközség Önkormányzatának bizottságaiba külső tagok megválasztása

A bizottsági elnökök javaslatot tettek a bizottságaikba megválasztandó külső tagok személyére vonatkozóan.

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke Kadók Ferencnét javasolta külső tagként, aki nagy önkormányzati pénzügyi tapasztalata mellett az előző ciklusban képviselőként vett részt a testület munkájában. A testület egyöntetűen támogatta a javaslatot. A második külső bizottsági tag személyére a bizottsági elnök egyelőre nem tett konkrét javaslatot, ugyanakkor kiemelte, hogy főként vállalkozói tapasztalattal rendelkező személlyel kívánják betölteni a pozíciót, mivel a pénzügyi terület a bizottságban már igen erős.

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság elnöke Perlaki Attilát javasolta külső bizottsági tagként, aki az előző ciklusban már részt vett a bizottság munkájában. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot. További külső tagra a bizottsági elnök nem tett javaslatot.

Tihanyi Ferenc, a Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság elnöke dr. Gubek Nórát javasolta, aki az előző ciklusban már részt vett a bizottság munkájában. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot. További külső tagra a bizottsági elnök nem tett javaslatot.

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke külső bizottsági tagnak javasolta Madarasné dr. Hülitzer Katinka korábbi képviselőt az egészségügyi terület, valamint Takács Lászlót a kulturális terület erősítésére. A testület mindkét külső tag személyét egyhangúlag támogatta.

(9. oldal)

 

  1. ) Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulásba delegált tagok meghatalmazása 

Dr. Katona Péter jegyző ismertette, hogy kizárólag formális döntésről van szó, mivel  új önkormányzatok alakultak, így a társulásba delegált tagok meghatalmazását is meg kell újítani. A jegyző a korábbiakhoz hasonlóan Fábri István polgármestert, Tormay-Lesták Mária alpolgármestert, valamint Tihanyi Ferencet, a Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság elnökét javasolta delegálni. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

  1. ) Táncegyesület támogatói szerződésének adatmódosítása

Tormay-Lesták Mária alpolgármester felidézte, hogy a képviselő-testület korábban százezer forint támogatás ítélt meg a CitCar Táncegyesület részére, ám a versenyeztetést ugyanezen csoport egy másik egyesülete, a DanceNet Sportegyesület számára szükséges kiutalni, ezért szükséges a támogatási szerződés módosítása. A képviselők egyhangúlag támogatták a módosítást.

 

  1. ) Közösségi tér-és közterület-fejlesztési program 2017-2021.I.1. Intézmények Művelődési ház bővítése, 640 és 641 hrsz. ingatlanok összevonása

Benkó Gábor műszaki osztályvezető felidézte, hogy az önkormányzat korábban már döntött a művelődési ház és a mellette található, az önkormányzat által megvásárolt ingatlan közös hasznosításáról, amely a művelődési ház bővítéséhez szükséges. Ennek a feltétele azonban a telekegyesítés. A képviselők egyöntetűen támogatták a javaslatot.

 

  1. ) Külső bizottsági tagok eskütétele

A  3.  napirendi pontban megnevezett külső bizottsági tagok ünnepélyes keretek között letették esküjüket.

 

  1. ) Villamos áram szolgáltató kiválasztása 2020/2021. évre

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető ismertette, hogy a közvilágításra és az önkormányzati intézmények áramellátására vonatkozóan rendszeresen árajánlatot kérnek be a szolgáltatóktól. Az elmúlt két évben az MVM Partner Zrt. nyújtott szolgáltatást. A többkörös ajánlatkérés során ezúttal az ELMŰ-ÉMÁSZ nyújtotta be a legkedvezőbb ajánlatot két éves szerződésre. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a szerződés megkötését.

 

  1. ) Többletforrás biztosítása községgondnoksági feladatokra

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy a Községgondnokságnál az év közi többletfeladatok ellátása miatt 7,4 millió forint forráshiány keletkezett. A bizottság megvitatta a kérelmeket és javasolja, hogy az idei évben kötelezettségvállalással nem terhelt fejlesztési kiadások terhére biztosítsák a szükséges forrást. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 10.) Közösségi tér-és közterület-fejlesztési program 2017-2021.II.2. Útépítések-fejlesztendő településrészek – Knipfer Tibor utca aszfaltozása- kivitelező kiválasztása

Benkó Gábor műszaki osztályvezető felidézte, hogy a Knipfer Tibor utca meredek, kanyarban található szakaszának aszfaltozására, valamint a gyalogos közlekedés biztonságossá tételére többféle konstrukciót is megvizsgáltak és végül sikerült kiválasztani a legkedvezőbb ajánlatot, mely szerint a járda alá beton sávalapokat építenek. A munkálatok elvégzésére a testület egyhangúlag a legkedvezőbb árat adó Aszfalt és Bontás Kft.-t választotta ki bruttó 17.581.234 Ft-os áron.

 

 11.) Közösségi tér-és közterület-fejlesztési program 2017-2021.II.6. Közterületi fejlesztésekhez kapcsolódó közműfejlesztések – Vízműsor, Szedervölgyi és Tinódi utca csatornázása

Eigler Tamás beruházási tanácsnok felidézte, hogy az önkormányzat és a DMRV Zrt. megállapodást kötött az önkormányzat tulajdonában lévő szennyvíz közműhálózat elszámolásáról, felhasználásáról. Ennek keretében a DMRV Zrt. vállalta a Vízműsor utca, Szedervölgyi utca és Tinódi utca szennyvízcsatornázásának kivitelezésének elvégzését összesen mintegy bruttó 94 millió forint értékben. A munkálatokat a DMRV  Zrt. a társaság ütemezésének függvényében végzi el. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

 12.) Közösségi tér-és közterület-fejlesztési program 2017-2021.II.1. Főutak, településközponti utak felújítása – Széchenyi út felújítása – Aszfalt és Bontás Kft.-vel kötött szerződés módosítása

Benkó Gábor műszaki osztályvezető felidézte, hogy a Széchenyi utca útfelújítására közbeszerzési eljárásban választottak kivitelezőt és kötöttek vele szerződést. Az építés során, az aszfalt felmarása után vált láthatóvá, hogy az útalap bizonyos helyeken nem megfelelő minőségű, így az eredetileg tervezetthez képest nagyobb mértékben vált szükségessé a teljes pályaszerkezet cseréje. Ez a szükséges változás nettó 4.980.326 Ft többletköltséget jelent. A másik lényeges változás, hogy mivel a felújítás teljes hosszában nyomvonaljellegű víznyomócső fektetésre került sor, a várható süllyedéses miatt a második, 4 cm vastagságú kopó aszfaltréteget csak tavasszal, a várható konszolidációt követően lehet kivitelezni, ezért szükséges a befejezési határidőt módosítani. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatokat.

 

 13.) Közösségi tér-és közterület-fejlesztési program 2017-2021.II.2. Útépítések – fejlesztendő településrészek – Középhegy utca mart aszfaltozásának befejező szakasza

Fábri István polgármester ismertette, hogy döntés született a Középhegy II. ütem mart aszfaltozásáról és a kivitelező kiválasztásáról, ám a tényleges felmérésnél kiderült, hogy az aszfaltozandó szakasz 40 m-rel hosszabb a tervezettnél. Erre az eredeti költségvetési szerződés áraival egészítik ki  a szerződést nettó 518.952 Ft összegben. A testület egyöntetűen támogatta a javaslatot.

 

14.) Közösségi tér-és közterület-fejlesztési program 2017-2021.I. Közösségi terek fejlesztése, 1. Intézmények – Kivitelező  kiválasztása Csömöri tűzoltó telephely kialakítására, I. ütem

Eigler Tamás beruházási tanácsnok tájékoztatta a testületet, hogy a HÉV Állomás utcában lévő raktárépületet a helyi önkéntes tűzoltó egyesület fogja használni a tűzoltóautó és egyéb eszközök tárolására, valamint bázisként. Ehhez néhány átalakítás szükséges. Az átalakítás több ütemben valósul meg. az I. ütem fejlesztéseit éppúgy, mint a mostanit, önkormányzati önerőből finanszírozták. A mostani beruházásban a mosdók kialakítását, a fűtés kiépítését, valamint a bejárati nagy ajtó teljes felújítását végzik el. A testület a legkedvezőbb árat adó Jelszer Kft. ajánlatát fogadta el egyhangúlag, bruttó 6.945.860 Ft értékben.

 

15.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Szántóné Hermányos Mária az Egészségház mögött található kis köz megközelíthetőségének javításáról érdeklődött. Fábri István polgármester válaszában jelezte, hogy a munkálatokat már beütemezte a Községgondnokság.

Ugyancsak Szántóné Hermányos Mária arról érdeklődött, hogyan kívánják megóvni a művelődési ház bővítési terveinek elkészültéig a Vörösmarty u. 3. szám alatt található épületet. Fábri István polgármester javasolta, hogy a Népjóléti és Kulturális Bizottság fogalmazzon meg javaslatokat.

Sipos Tamás arról érdeklődött, hogy hová tűnt az önkormányzat épületénél található OTP bankjegykiadó automata. Fábri István válaszában jelezte, hogy az automatát cserélik, hamarosan új készülék kerül kihelyezésre a bank tájékoztatás szerint.

Pásztor Sándor a Kinizsi utca közvilágításával kapcsolatban jelzett problémákat. Benkó Gábor műszaki osztályvezető ígéretet tett a helyzet orvoslására. 

Fábri István polgármester és Benkó Gábor műszaki osztályvezető bemutatták a Laky-kúria felújításával kapcsolatos elképzeléseket. Mint elmondták, az eredeti elképzelés részben a HÉSZ hatálybalépése miatt, részben az épület felmérése során feltárt nehézségek következtében módosulhat. Felmerült annak a lehetősége, hogy csak az épület fő homlokzatát és oszlopsorát tartsák meg, a többi részt pedig teljesen építsék újra, mivel ez lényegesen kiszámíthatóbb és ezáltal gazdaságosabb és biztonságosabb lenne.

Megvitatták továbbá a Vörösmarty u. 2. szám alatt található, az önkormányzat által megvásárolt ingatlan hasznosítási lehetőségeit is.

 

Megszakítás