Üdvözöljük!

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. február 13-i üléséről

2020 április 02. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 9 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2.) Csömöri Mátyás Király Általános Iskola felvételi körzetének véleményezése

Tormay-Lesták Mária alpolgármester javasolta, hogy az elmúlt években kialakult gyakorlatnak megfelelően az általános iskola felvételi körzetének Csömör nagyközség közigazgatási területét jelöljék ki. A képviselők egyöntetűen elfogadták a javaslatot.

 

3.) Csömör Nagyközség Önkormányzata 2019. évi Költségvetési rendeletének módosítása

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető ismertette, hogy az előző évi költségvetés 5., egyben utolsó módosítása került napirendre a költségvetésben decemberben bekövetkezett változások alapján. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a módosítást.

 

4.) Csömör Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetése

Fábri István polgármester elmondta, hogy a bizottságok sokat dolgoztak a testület elé került költségvetésen. Kiemelte az erdőterületek önkormányzati felvásárlását, ami ökológiai szempontok figyelembevételével történik. Megemlítette továbbá a szociális területet, ahol immáron 0–120 éves korig számos pénzügyi támogatás áll a csömöri lakosok rendelkezésére. Jelezte, hogy a 2020-as év nehezebb lesz pénzügyileg, mint az előző kettő, mivel szorosabb költségvetésből kell gazdálkodni, de így sincs ok panaszra, mivel a stabil működés mellett számos fejlesztés valósulhat meg.Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke konkrét adatokkal szolgált. Mint elmondta, ez évi költségvetésben 2 milliárd 690 millió forinttal terveznek. A költségvetésben új elemként jelenik meg egy új intézmény, az egészségház, ahol önkormányzati alkalmazású orvosok is dolgoznak. Az intézmény 93 millió forintos költségvetéséből az önkormányzat 18 millió forintot biztosít. Ez egyben jó példa arra is, hogy minden új intézmény hosszú távon is anyagi terheket ró az önkormányzatra, hiszen a beruházást követően működtetni is szükséges azt. Marosi Éva pénzügyi osztályvezető tájékoztatta a testületet, hogy a költségvetés tervezésébe minden intézményt bevontak. Tormay-Lesták Mária kiemelte, hogy az önkormányzat továbbra sem tervez hitelfelvételt. A jelenlegi költségvetési rendelet fenntartható, ám további átgondolásra is kész az önkormányzat a felmerülő igények tükrében.

A képviselők megvitatás után egyhangúlag fogadták el a költségvetési rendeletet.

 

5.) Közösségi tér- és közterület-fejlesztési program 2017-2021. Útépítések – fejlesztendő településrészek – Emlékmű köz aszfaltozása – kivitelező kiválasztása

Eigler Tamás beruházási tanácsnok felidézte, hogy az Emlékmű köz aszfaltozása az előző évi költségvetésben is szerepelt, de a templomépítési munkák elhúzódása  miatt nem valósulhatott meg. A templom várhatóan tavasszal készül el, és a használatbavételi engedélyhez szükséges a telken belül találhatón felül 13 új parkolóhely kialakítása. Az önkormányzathoz beérkezett négy  árajánlat közül a legkedvezőbbet az Úttengely Kft. adta bruttó 11 799 761 Ft értékben. Az eredeti elképzelések szerint a korábbi gyakorlatnak megfelelően a parkolók építésének finanszírozását a református egyház és az önkormányzat közösen végezte volna oly módon, hogy az anyagköltséget az egyház, míg a munkadíjat az önkormányzat finanszírozná, Deák Ferenc, a gyülekezet főgondnoka azonban méltányosabb elbírálást kért. Pásztor Sándor javasolta, hogy 7 parkolóhely anyagköltségét finanszírozza csak a református gyülekezet, míg a többi parkolóhely anyagköltségét és munkadíját az önkormányzat állja. Fábri István polgármester azt javasolta, hogy a teljes összeget vállalja át az önkormányzat, és a gyülekezet az útépítés és a parkolóépítés utáni további közterületi fejlesztésekhez járuljon hozzá, ami a kandelábereket, a vízelvezetést, az Ulicska területátadását jelenti, később pontosítandó feltételekkel. Sipos Tamás képviselő javasolta, hogy a gyülekezet dönthessen arról, hogy melyik opciót választja a felmerültek közül, és a polgármester eszerint állapodjon meg velük. A képviselő-testület elfogadta a javaslatot.

 

6.) Az általános iskola, illetve a települési sportolási lehetőségek fejlesztése érdekében történő területrendezés előkészítése

Fábri István polgármester ismertette, hogy a kormány döntése értelmében 16 tantermes új iskola létesülne Csömörön. Mivel módosultak a szabályok, ezért az önkormányzat rendelkezésére álló, mintegy 5000 m2 terület nem elegendő, ezért szükséges a szomszédos mezőgazdasági területekből továbbiakat vásárolni. Erre a tulajdonosok nyitottak. A lovasturisztikai fejlesztés vonatkozásában a polgármester elmondta, hogy a korábban kiszemelt terület a közművek hiányában nem bizonyult alkalmasnak, ezért a gazdaszövetkezet területén helyeznék el azt. Ehhez minden infrastruktúra rendelkezésre áll, és az iskola sportolási lehetőségei is bővülhetnének. A polgármester elmondta, hogy bár több évszázados múlttal rendelkezik a területen a lótartás, jelenleg GKSZ övezet, ezért  át kell átminősíteni rekreációs övezetté. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta mindkét terület kiemelt fejlesztési területté való nyilvánítását.

7.) Intézmény- és közösségi tér fejlesztéshez szükséges ingatlanvásárlási koncepció megtárgyalása

Fábri István polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a fenti indokok miatt  az önkormányzat  két mezőgazdasági területet vásárol, amelyekről értékbecslés készült.A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy megvásárolja a Csömör 0184/30 hrsz.-ú, 5.316 négyzetméter területű szántó besorolású ingatlant Gubek István Zoltán tulajdonostól, 15 948 000 Ft-os áron, továbbá a 0184/29 hrsz.-ú, 5416 négyzetméter területű szántó besorolású ingatlant Gubek György és Papp Zsolt Csabáné tulajdonosoktól 16 248 000 Ft-os áron.

 

8.) Közösségi tér- és közterület-fejlesztési program 2017–2021. – Új iskola építése

A képviselő-testület jóváhagyta, hogy az új, 16 tantermes iskola a sportpálya mögötti 0182/9 és 0182/10 hrsz.-ú ingatlanokon valósuljon meg.

 

9.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Fábri István polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az iskola kivitelezésével megbízott ügynökséggel folytatott egyeztetések során sikerült elérni, hogy a helyi adottságokra való tekintettel sporttagozatos intézményben gondolkodva, magasabb színvonalú tornatermet építsenek az új  iskolához. Emellett felmerült annak a lehetősége is, hogy ne csak tálaló-, hanem főzőkonyhát alakítsanak ki. Az előzetes egyeztetések alapján a két konyhatípus kivitelezése  közötti  árkülönbözetet az önkormányzat vállalná magára.

 

ZÁRT ÜLÉS 

1.) Csömör Díszpolgára cím és Csömör Községért Emlékérem adományozása

A képviselő-testület úgy határozott, hogy Mandur Lászlónak, valamint Valter Tibornak Csömör Díszpolgára  címet adományoz a 2020. évben. 

Megszakítás