Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. február 27-i üléséről

2020 április 02. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 9 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2.) Beszámoló a Közbiztonsági és Biztonsági Szolgáltató Nonprofit Kft. 2019. évi tevékenységéről 

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet, hogy a bizottság megvitatta a kft. beszámolóját. Nagy Gábor, a kft. ügyvezetője elmondta, hogy a cég a vállalásait teljesítette: a szerződésnek megfelelően biztosították a HÉV-átjáróban a gyalogos forgalmat, nyitották és zárták a játszótereket, valamint esténként járőröztek a településen. Képviselői kérdésre az ügyvezető elmondta, hogy a XVI. kerülethez képest, ahol szintén járőröznek, Csömörön jobb a közbiztonság. Szintén képviselői kérdésre tájékoztatta a testületet, hogy a játszóterek zárását illetően rugalmasak, nem zavarnak el senkit, aki rendeltetésszerűen használja az eszközöket. Ugyanakkor a csömöriek megszokták, hogy a játszóterek sötétedéskor zárnak. Pásztor Sándor emlékeztette a testületet, hogy a cég akkor is rugalmasságról tett tanúbizonyságot, amikor az iskola kérésére módosították a zebraőrzés időpontjait. 

 

3.) Közlekedésfejlesztési koncepció részleges megvalósíthatósági ütemterve

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság elnöke ismertette, hogy a bizottság megtárgyalta a közlekedésbiztonsági koncepciót és elkészítette annak ütemtervét.A képviselők egyhangúlag támogatták az elhangzottakat.

 

4.) Tájékoztató az önkormányzati tulajdonú és önkormányzati gazdálkodású erdőterületekről

Fábri István polgármester felidézte, hogy az önkormányzat a tarvágások megakadályozása érdekében minél több erdőben igyekszik többségi tulajdont és erdőgazdálkodási jogot szerezni. A zöldfelületek növelését célozzák emellett az önkormányzati és civil faültetési akciók, valamint a belterületi fakivágás és faültetés szabályozása is. Kulich Gábor, a Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.ügyvezetője elmondta, hogy az erdészeti törvény értelmében háromféle használati mód létezik: gazdasági, védelmi és rekreációs. Csömör erdeire túlnyomórészt az első két mód vonatkozik, ám sajnos nagyon nagy az invazív akác és a gyomfák aránya az erdőkben. Településképi szempontból nem tartja jó megoldásnak a tarvágás utáni pótlást új fafajokkal. Ehelyett az ún. lékes felújítást alkalmazzák, amely amellett, hogy megújítja a területet a zöldfelület nagy részének megtartása mellett, még gazdasági hasznot is hoz; valamint az ún. száradó vágást alkalmazzák, amikor csak a problémás fákat vágják ki. Jelenleg közjóléti erdő (parkerdő) egyáltalán nincs Csömörön, de tervben van a kialakítása. Kulich Gábor elmondta, hogy a klímaváltozás miatt már más fafajtákat érdemes telepíteni, mint korábban, figyelembe véve a kártevőket is. 

 

5.) A Csömöri Községgondnokság intézményvezetői álláshelyére jelentkező pályázók meghallgatása

Fábri István polgármester ismertette, hogy a beérkezett pályázatokról általános értékelés készült. A jelentkezők közül ketten feleltek meg a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek, Lukács Gábor azonban előző nap visszavonta pályázatát.Sinkó Péter, aki jelenleg az önkormányzat műszaki osztályának beruházási ügyintézője szerkezetépítő mérnöki végzettséggel rendelkezik. Vezetői programjából kiemelte az együttműködést az önkormányzattal, társintézményekkel, valamint természetesen a lakossággal. Prioritás számára a közterületek rendezettsége és tisztasága.

 

6.) A Csömöri Kulturális Közalapítvány alapító okiratának módosítása – Új kuratóriumi tag delegálása

Tormay-Lesták Mária alpolgármester jelezte, hogy az önkormányzat által delegált tagok közül többen már nem tagjai a testületnek. Kósa István  korábbi lemondását és Szántóné Hermányos Mária delegálását a cégbíróság nem vezette át, ezért ezt szükséges pótolni. Dr. Szarka Zsuzsanna helyére az alpolgármester Onhausz Erzsébetet javasolta, amit a képviselő-testület elfogadott, és jóváhagyta az alapító okirat módosítását. 

7) Hiányzó utcanevek meghatározása

Tihanyi Ferenc, a Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság elnöke ismertette, hogy a Panoráma utca Vízműsor utca felőli végéről több kérelem érkezett az utca házszámozására. A bizottsági elnök elmondta, hogy ez vagy az egész utca újraszámozásával, vagy számos a/b/c típusú házszám kiosztásával járna. Mindezek miatt a bizottság javasolta, hogy a Vízműsor utca folytatásaként nevezzék meg az utcát, és eszerint osszanak ki házszámokat. Mivel ez  a tájékozódást jelentősen megnehezítené, további egyeztetésig a döntést elnapolták. Ugyancsak kérelem érkezett be a Laky sarok előtt a Széchenyi utcáról nyíló ingatlanok utcanévadására is. A bizottság javasolta, hogy Krammer Terézről nevezzék el az utcát, aki sok időt töltött a közeli Laky-villában. A testület 7 igen, 1 nem szavazattal, egy tartózkodás mellett támogatta az elnevezést.

 

8.) A Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola félévi beszámolója a 2019/2020. tanévre vonatkozóan

Tormay-Lesták Mária alpolgármester elmondta, hogy bár a zeneiskolának már nem kötelezettsége beszámolni, az intézmény vezetője minden évben elkészíti azt. Ráduly Ildikó, az intézmény igazgatója ismertette, hogy jelenleg minden státusz betöltött az intézményben, sőt, a népzenei tanszak megnövekedett igényei miatt egy fél státusszal túl is lépték az engedélyezett keretet. Igényként merült fel a népzenei fúvós tanszak létrehozása is, ami a zeneiskola meglévő fúvós kínálatára épülhetne. A képviselők egyhangúlag elfogadták a beszámolót.

 

ZÁRT ÜLÉS

1.) A Csömöri Községgondnokság intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Sinkó Pétert nevezte ki a Csömöri Községgondnokság intézményvezetőjének 2020. április 1-től 2022. március 31-ig, bruttó 535 000 Ft/hó bérrel, amely tartalmazza a vezetői pótlék összegét is.

 

9.) Az általános iskola és a helyi közétkeztetés fejlesztésével kapcsolatos önkormányzati költségigények megvitatása

Tormay-Lesták Mária felidézte, hogy az előző képviselő-testületi ülésen megfogalmazódott az igény, hogy az épülő új általános iskolában tálalókonyha helyett főzőkonyha legyen, a különbözetet pedig az önkormányzat vállalja magára. Ám ennek költségvonzata egyelőre nem ismeretes, így az önkormányzat egy elvi nyilatkozatot fogalmazott meg a vállalásra vonatkozóan, a költségek függvényében. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.Tormay-Lesták Mária ismertette, hogy a jelenlegi étkeztetés tálcás rendszerrel folyik,, ami gyorsabbá teszi az ebédeltetést. Azonban a  tapasztalatok alapján  szükséges egy plusz munkaerő foglalkoztatása  azu ebédidőben, aminek a költségét az önkormányzat magára vállalja. A képviselő-testület egyhangúlag úgy határozott, hogy 2020. március 01-től 2020. június 30-ig tartó időszakra bruttó 452 000 forintot különít el megbízási díjra és annak közterhére, a Mátyás Király Általános Iskola közétkeztetésében szükséges plusz humánerőforrás biztosítására.

 

10.) Megállapodás Budapest XVI. Kerületének Önkormányzatával az Asztag utca fenntartásáról

Fábri István polgármester ismertette, hogy a XVI. kerületi önkormányzat vissza nem térítendő támogatást nyert el az Asztag utca szilárd burkolattal történő ellátására. Az utca részben a csömöri önkormányzat tulajdona, ám a XVI. kerület ezt a felét is leaszfaltozná, és határozatlan időre kezelésbe venné, fenntartását ellátná. Ez a tulajdonviszonyt nem érinti. A képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta a javaslatot.

 

11.) A 2020. évi közbeszerzési terv elfogadása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy a jogszabályoknak megfelelően az önkormányzatnak közbeszerzési tervet kell készíteni. A terv a Közbeszerzési Tanács és az önkormányzat honlapján megtekinthető. A képviselők egyhangúlag elfogadták a közbeszerzési tervet.

 

12.) Végre nem hajtott (folyamatban lévő) képviselő-testületi határozatok elfogadása

Dr. Katona Péter jegyző felidézte, hogy a napirendi pont formális, jogszabályi kötelezettség, amely folyamatban lévő ügyeket érint. A képviselők egyöntetűen elfogadták a tájékoztatást.

 

13.) Csömör név használatára vonatkozó engedélyek megtárgyalása

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság elnöke ismertette, hogy Sipos Zita egyéni vállalkozó névhasználati kérelmet nyújtott be a „csomoriingatlan.hu” domain név használatára vonatkozóan. A képviselők egyhangúlag támogatták a kérelmet. Pásztor Sándor bizottsági elnök felidézte, hogy a Csömöri Sváb Hagyományőrző Egyesület 2018-ban névhasználati engedélyt kapott azzal a feltétellel, hogy a bejegyzésről szóló dokumentációt az önkormányzathoz benyújtja. Mivel ez nem történt meg, ezért a bizottság javasolta a névhasználati engedély visszavonását. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

4.) Közösségi tér és közterület-fejlesztési program 2017–2021. – Kiegészítés a 2020. évi fejlesztésekhez és beruházásokhoz

Tormay-Lesták Mária alpolgármester tájékoztatta a testületet, hogy javaslat készült a fejlesztési tartalék felhasználására vonatkozóan. Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke részletesen ismertette a javaslatot, mely szerint az Ady Endre utcai vendégház eszközbeszerzésére (kerékpárok, televíziók stb.), valamint a pincében étkező kialakítására különítenének el 13 millió forintos keretösszeget. A további felmerülő költségekről való döntést a testület a bizottság hatáskörébe utalta. Emellett a régi strand területrendezésére 1,3 millió forintot, a baptista gyülekezeti ház felújítására pedig 6 millió forintot különítettek el. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

15.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Pásztor Sándor képviselő javasolta, hogy az önkormányzat tájékozódjon arról, hogy milyen feladatai lehetnek a koronavírus terjedésével kapcsolatban, valamint hogyan érintené egy esetleges karantén az önkormányzatot. Szántóné Hermányos Mária arról érdeklődött, hogy van-e már megállapított óradíj az egészségház szakrendelőinek bérbeadására vonatkozóan.

 

Megszakítás