Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. június 25-i üléséről

2020 augusztus 24. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 8 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

Az ülés kezdetén a képviselő-testület megemlékezett a nemrégiben elhunyt Mervald Mihályné Csömörért Emlékérem kitüntetettről.

 

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2.) Beszámoló a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott rendeletekről és határozatokról

Fábri István polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszakban meghozott rendeletekről és határozatokról. Mint ismeretes, a kormány a veszélyhelyzet idejére – képviselő-testületi ülések hiányában – a polgármestereket hatalmazta fel arra, hogy a települési ügyekben egy személyben döntsenek és hozzanak rendeleteket, illetve határozatokat. Fábri István polgármester hangsúlyozta, hogy a meghozott intézkedések mindegyikében egyeztetett a képviselő-testület tagjaival, és konszenzusos döntések születtek. A veszélyhelyzettel összefüggésben felülvizsgálták az önkormányzat beszerzési szabályzatát, amire a védőeszközök minél gyorsabb beszerzése miatt volt szükség. Mivel a népjóléti bizottság nem ülésezett, ezért a szociális ügyekben is a polgármester hozott döntéseket. Ez a munkájukat vesztett személyek esetében különösen sürgető volt, így hamar gyorssegélyhez juthattak. 

Dr. Katona Péter jegyző ismertette, hogy a veszélyhelyzet elrendelésekor már több rendeletet, illetve határozatot megfelelően előkészítettek, amelyek a teljes képviselő-testület álláspontját tükrözték, ám az elfogadásuk még nem történt meg, ezért ezek polgármesteri határozatok formájában váltak hatályossá. Emellett a közterületek rendjéről született több határozat a kormány felhatalmazása alapján. 

A képviselő-testület a tájékoztatást követően egyhangúlag támogatta az elhangzottakat, ezzel utólag megerősítve a polgármesteri határozatokat és rendeleteket.

Tormay-Lesták Mária alpolgármester asszony ismertette, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt sok szülő szabadsága elfogyott, ezért fokozott igény mutatkozik az önkormányzat által szervezett nyári gyermekfelügyeletre. Az igényfelmérés során 10 család jelezte, hogy igénybe vennék a gyermekfelügyeletet, de várható, hogy ennél magasabb létszámban lesznek jelentkezők. Rövid idő állt rendelkezésre a szervezésre, ám 8 hétre sikerült gyermekfelügyeletet szervezni az iskola konténerépületében, 2 felügyelővel. A nyári gyermekfelügyeletet a veszélyhelyzetre elkülönített költségkeretből kívánják finanszírozni. A képviselő-testület egyöntetűen támogatta a javaslatot.

 

3.) Környezetvédelmi Alap felhasználásának megvitatása 

Tihanyi Ferenc, a Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság elnöke ismertette, hogy a bizottság évente rendelkezik a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról. 2019. december 31-én 1 millió 600 ezer forint állt rendelkezésre az alapban. A bizottság javasolta, hogy 2020-ban a következő célokra használják fel az összeget:

– A településen meglévő 6 db ásott kút vizének bakteriológiai és kémiai vizsgálata. Ezeket a kutakat a talajszinthez közeli rétegvíz táplálja, vízminőségükből következtetni lehet a település vízminőségére.

– Fakataszter készítése az önkormányzati tulajdonban lévő közterületeken. A digitális adatbázis tartalmazná a közterületi fák minden adatát (fajta, méret, állapot, beavatkozások, azok költsége stb.).

– Közterületi faápolás. Számos közterületen található fa rossz állapotban van.

– LIFE pályázathoz szükséges szakmai tervek, koncepciók elkészítése. Ez egy, a klímaváltozással kapcsolatos nemzetközi projekt, amelyre az önkormányzat a patak vízszintjének megemelését, az ősláp ökoszisztémájának helyreállítását célzó projekttel kíván pályázni.

Tihanyi Ferenc elmondta, hogy a rendelkezésre álló összeg csak a fenti célok megvalósításának elindítására elegendőek.

A képviselők egyhangúlag támogatták az elhangzott javaslatot.

 

4.) Javaslat a Csömöri Horgásztó bérleti szerződésének meghosszabbítására 

Fábri István polgármester felidézte, hogy a Csömöri Horgásztó bérleti szerződése ez év június 30-án lejárt, ám a veszélyhelyzetre való tekintettel nem volt lehetőség új pályázatot kiírni, ezért javasolja a jelenlegi szerződés meghosszabbítását, és az új pályázatot 2021 első felében írnák ki.

Dr. Katona Péter jegyző hangsúlyozta, hogy a jogszabályok alapján a horgásztó nem maradhat egyetlen napig sem kezelő nélkül.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett támogatta a szerződés meghosszabbítását.

 

5.) Bölcsődei szolgáltatásra ellátási szerződés megkötése             

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke felidézte, hogy az önkormányzat immáron négy éve a bölcsődékkel kötött szerződések alapján biztosítja a bölcsődei férőhelyeket, amelyek így a szülők számára kedvezményesen vehetőek igénybe. Ez a konstrukció évek óta jól működik, ezért szeptembertől is az előző évekkel azonos módon tervezik megkötni az ellátási szerződéseket. Az igényfelmérés alapján a korábbi évekhez hasonlóan alakul az igénylők létszáma is, így a férőhelyek elegendőek lesznek.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

6.) Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. támogatási kérelme

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke felidézte, hogy Kistarcsa, Kerepes, Csömör és Nagytarcsa orvosi ügyeletét az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. látja el. A feladatellátási szerződést pályázati úton nyerték el 5 év időtartamra. Az ügyeleti ellátást 100%-ban a NEAK finanszírozza a szerződés szerint. A szolgáltató azonban egy év szerződés után a NEAK-finanszírozáson felül további támogatást igényel, mivel véleményük szerint a NEAK-finanszírozás nem fedezi az ügyeleti ellátás költségeit. A településektől lakosságuk létszáma alapján 20 Ft/fő/hó támogatást igényelnének, ami Csömör esetében éves szinten 2 342 160 Ft-ot jelentene. Előzetes tájékoztatás alapján Kistarcsa és Kerepes önkormányzata nem kívánja a szerződéstől eltérően támogatni a szolgáltatót. A képviselő-testület további tájékozódás céljából a napirendi pontot a következő ülésig elnapolta.

 

7.) Csömör, Rákóczi u. 4. szám alatti szolgálati lakásra vonatkozó kérelmek elbírálása

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke ismertette Balázs Mihai Zoltánné szlovák nemzetiségi óvónő kérelmét. Az óvónő a Rákóczi u. 4. szám alatt kialakított egyik szolgálati lakást bérli, szerződése június 30-án lejárt. Munkájával kapcsolatban pozitív visszajelzések érkeztek. A képviselők egyöntetűen támogatták a bérleti szerződés meghosszabbítását.

 

8.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok    igénybevételéről szóló 16/2019. (VII.8.) önkormányzati rendelet módosítása – térítési díjak változása 

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke felidézte, hogy a képviselő-testület korábban már megvitatta a TS Gastro Kft. díjemelésre vonatkozó javaslatát annak érdekében, hogy továbbra is jó minőségű, egészséges étkezést tudjanak biztosítani a közétkeztetés keretében. A díjemelés magával vonja a rendelet módosítását a módosított díjakkal. A lakosság felé 10%-os áremelkedést jelent a változás. A képviselők egyhangúlag támogatták a rendelet módosítását. 

 

9.) Közlekedési tárgyú képviselő-testületi határozatok, rendelet visszavonása és hatályon kívül helyezése

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság elnöke felidézte, hogy a képviselő-testület korábban döntött a Rozmaring utca egyirányúsításáról, valamint a Szabadság úton az Erzsébet utca és Kossuth Lajos utca közötti részen a parkolási rend megváltozatásáról. Ezek a döntések azonban nem valósultak meg a megadott határidőig. 

Fábri István polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a Szabadság út vonatkozásában egy teljesen új tervezet készült el a Szent István-szoborral összefüggésben. Ez a tervezet a parkolás tiltása mellett magában foglalja új parkolóhelyek kialakítását is.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a határozatok visszavonását.

10.) A közterületek használatáról és rendjéről szóló 9/2011.(IV.29.) rendelet módosítása – a Kistarcsai út kivezető szakasza

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság elnöke felidézte, hogy a Kistarcsai út végén található műanyagüzemre vonatkozóan 2017 óta van érvényben az a behajtási rend, amely szerint az üzem a földút irányából, a Kistarcsai út települési szakaszát nem érintve közelíthető meg. A behajtási díjakat az utak karbantartására tudják fordítani.

A képviselők arról érdeklődtek, hogy mennyire tartják be a behajtási rendet a tehergépjárművek. Marosi Éva pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy az elmúlt években a behajtási engedélykérelmek száma jelentősen nőtt.

Dr. Katona Péter jegyző tájékoztatta a testületet, hogy a korábban kiszabott bírságok hatására egyre kevesebb a szabályszegés, ugyanakkor az ellenőrzésen lehet még javítani.

A képviselő-testület nem hozott döntést a napirendi ponttal kapcsolatban.

 

11.) Közösségi tér és közterület-fejlesztési program 2017–2021.  II.2. Útépítések – fejlesztendő településrészek – Kálvária utca aszfaltozása – kivitelező kiválasztása 

Eigler Tamás beruházási tanácsnok ismertette, hogy a műszaki osztály ajánlatkérésére négy versenyképes ajánlat érkezett be. Ugyanakkor a beruházás megkezdése előtt szükséges tisztázni a tulajdonviszonyokat egy szakaszon, ezért a szerződést csak több részben tudják megkötni. Sipos Tamás képviselő felvetette, hogy az ajánlatadók eltérő időtartamú garanciát adtak meg, ami az ár mellett szintén befolyásoló tényező lehet. A képviselő-testület a döntés elnapolása mellett határozott.

 

12.) Szent István-szobor terve

Szántóné Hermányos Mária képviselő bemutatta a készülő szobrot, valamint a szobor elhelyezésére vonatkozó területrendezési tervet.

 

13.) Csömör Nagyközség Önkormányzata 2019. évi zárszámadási rendeletének megvitatása 

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető ismertette a zárszámadási rendeletet. Fábri István polgármester hozzátette, hogy az idei évre vonatkozóan a kormány számos adónem elvonását tervezi, ami hátrányosan érinti az önkormányzatot, és megnehezíti a költségvetés tervezését. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a zárszámadási rendelet elfogadását.

 

14.) A Csömöri Sport- és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. Kézilabda Szakosztályának támogatása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt az önkormányzati intézmények költségvetése nem módosult, kivéve a sport kft.-t, ahol a bajnokságok szüneteltetése miatt a versenysportra fordítható kiadásokból 5 millió forint összegben elvonás történt. Ugyanakkor a járvány kitörése előtt figyelemre méltó eredmények születtek. A férfi kézilabda-szakosztály az idei bajnokságban veretlen maradt, ezért javasolták, hogy egy jelképes, fejenként 30 ezer forint összegű jutalommal ismerjék el a csapat eddigi munkáját. Ez a járulékokkal együtt 830 000 Ft kiadást jelent. A képviselők 7 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett támogatták a javaslatot.

 

15.) A Csömöri Vendégház automata tűzjelző rendszerének kiépítése – kivitelező kiválasztása

Eigler Tamás beruházási tanácsnok ismertette, hogy a 20 fő feletti szállások esetében hatóságilag kötelező az automata tűzjelző rendszer kiépítése. A rendszert az önkormányzat megterveztette, és a kivitelezésre ajánlatokat kért be. A három beérkezett ajánlat közül a legkedvezőbbnek a SMARTme Kft. ajánlata bizonyult bruttó 3 148 660 Ft összeggel. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a cég megbízását a kivitelezéssel.

 

16.) Javaslat a Csömöri Vendégház működtetésére          

Fábri István polgármester ismertette, hogy az önkormányzat korábbi döntésének érdekében a fejlesztés elsősorban azért készült, hogy a Csömörre látogatók (testvértelepülési kapcsolatok, sport- és kulturális rendezvények, egyházi kapcsolatok keretében) számára szálláshelyet tudjanak kínálni, valamint a szabad kapacitásokat piaci alapon értékesítsék a helyi idegenforgalom fellendítése érdekében. A kivitelezés az utolsó fázisban van, ezért időszerűvé vált a működési keretek meghatározása. Számos lehetőség merült fel. A legtöbb érv amellett szólt, hogy a CSÖTESZ vagy a sport kft. vállalja fel az üzemeltetési feladatokat. A képviselők megvitatták a javaslatot, ám a döntést elnapolták.

 

17.) Vörösmarty u. 2. szám alatti ingatlanra kiírt pályázat lezárása, új pályázat kiírása          

Fábri István polgármester ismertette, hogy az önkormányzat az általa megvásárolt ingatlan működtetésére pályázatot írt ki, ám ez eredménytelennek bizonyult, annak ellenére, hogy több érdeklődő is akadt. A polgármester javasolta, hogy az előző pályázatot nyilvánítsák eredménytelennek, és írjanak ki új pályázatot, amely kevesebb korlátozást határoz meg a hasznosításra vonatkozóan. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

18.) Lovas oktató központ kialakítása a Csömöri Sport- és Szabadidő Központ területén         

Fábri István polgármester tájékoztatta a testületet, hogy az elmúlt időszakban több egyeztetés történt a Magyar Lovas Turisztikai Szövetséggel. A számos egyeztetés ellenére a tervezett lovas megállóhely nem valósult meg, ám felmerült egy újabb lehetőség egy fedett lovarda kialakítására, ahol az általános iskolások számára egy országosan akkreditált rendszerben valósulhatna meg lovas oktatás. A helyi közreműködő fél a Midnight Lovassport Egyesület lenne, a beruházás állami támogatásból valósulna meg, amihez az önkormányzat elvi engedélye szükséges. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

19.) Az új iskolaépület terveinek ismertetése

Fábri István polgármester prezentációban mutatta be az állami támogatással, önkormányzati telken megvalósítandó új, 16 tantermes általános iskola előzetes terveit.

 

20.) Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulás Alapszabálya, módosításának megvitatása 

Fábri István polgármester tolmácsolta a társulás kérését, mely szerint a tagoknak támogatni kell az alapszabály módosítását új tagok csatlakozása, valamint kisebb formai módosítások miatt. A képviselők egyöntetűen támogatták a javaslatot.

 

21.) Köztisztviselők napjának munkaszüneti nappá való nyilvánítása

Dr. Katona Péter jegyző felidézte, hogy korábban július 1-je munkaszüneti nap volt a köztisztviselők számára, ám ezt a törvény immáron a képviselő-testület hatáskörébe helyezte. A képviselők egyhangúlag támogatták július 1-jére az igazgatási szünet elrendelését.

 

22.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései    

Szántóné Hermányos Mária a Kossuth utcai szociális bérlakás rendkívül rossz állapotára hívta fel a figyelmet. A polgármester és az alpolgármester biztosították a képviselőt, hogy folyamatosan keresik a megoldást a problémára.

Rajnai Henrik a Csokonai utca sarkánál a Péceli járat számára kialakítandó megállóval kapcsolatban érdeklődött. Fábri István polgármester felidézte, hogy a településrésszel kapcsolatban jelzett problémák közül az egyiket – a korlát kivitelezését – már elvégezték, a buszmegálló kérdésével pedig a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság foglalkozik. 

 

Megszakítás