Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember 3-i üléséről

2020 október 22. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület a járványhelyzet miatt szabadtéren, a régi strand területén található ökoparkban, 7 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2.) Csömör Nagyközség Településrendezési Eszközeinek (TRE) módosítása az iskola- és uszodafejlesztés érdekében a 0184/29-31., 0182/9-10. és a 892. hrsz. részterületre című tervmódosítás – Partnerségi és lakossági egyeztetésének lezárása 

Fábri István polgármester felidézte, hogy az iskolabővítés érdekében az önkormányzat megvásárolt három, a tervezett beruházás helyszínével szomszédos mezőgazdasági ingatlant. Benkó Gábor műszaki osztályvezető kifejtette, hogy a HÉSZ módosításának partnerségi egyeztetése során nem érkezett észrevétel, így a tárgyalásos eljárás megindítható. Hozzátette, hogy az ingatlant olyan övezetbe kívánják átsorolni, ahol megengedett a sport- és oktatási célú lótartás is, mivel a lovasoktatás megvalósítása is szerepel a  tervek között. A képviselők egyhangúlag támogatták a HÉSZ módosítási eljárásának megindítását.

 

3.) Csömör Nagyközség Településrendezési Eszközeinek (TRE) módosítása – HÉSZ módosítás – részfeladatokra állami főépítészi egyeztetési eljárással című tervmódosítás – Partnerségi és lakossági egyeztetésének lezárása 

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy a fenti eljárással egyidejűleg további kisebb módosításokat is szeretnének végezni a HÉSZ-ben. Ezeket a formai módosításokat, egyértelműsítéseket a képviselő-testület korábban egyeztette. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

4.) Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulásba ki- és belépő tagokról való döntés és az ezzel kapcsolatos társulási megállapodás módosítása 

Dr. Katona Péter jegyző  ismertette, hogy a társulás alapszabálya szerint a tagok hozzájárulása szükséges a ki- és belépéshez. Budakeszi kilépési szándékát jelezte a társulásból, míg Pomáz, Vecsés, Szentendre települések csatlakozni kívánnak ahhoz.  Emellett egy eljárásjogi kérdésben is szükséges nyilatkoznia a testületnek, mivel a társulás korábban két alelnököt választott, ám a kormányhivatal álláspontja szerint csak egyet lehet. Az önkormányzatnak nyilatkoznia kell arról, hogy tudomásul veszi a módosítást. A képviselők az elhangzottakat egyhangúlag támogatták.

 

5.) A veszélyhelyzettel összefüggő módosítások a 2020. évi költségvetésben szereplő rendezvényekre  vonatkozóan 

Fábri István polgármester ismertette, hogy a járványügyi intézkedések jelentős többletterheket róttak az önkormányzatra, ugyanakkor több nagy rendezvény elmaradt, vagy elmarad a közeljövőben, ezért lehetővé válik az azokra szánt összegek átcsoportosítása. A Csömöri Napokra és a kórustalálkozóra fordítandó összegek jelentős része felszabadult. A német nemzetiségi önkormányzat önként ajánlotta fel költségvetésének 25%-át. Fábri István felvetette, hogy a szlovák nemzetiségi önkormányzat esetében is 25%-kal csökkentsék a költségvetést. Bár esetükben az elmaradt rendezvények nagyobb megtakarítást jelent, ám intézményt tartanak fenn, aminek a költségei a járvány idején is fennálltak.

A képviselő-testület úgy határozott, hogy további egyeztetésig elnapolja a döntést.

 

6.) Szociális Alapszolgáltatási Központ – létszámbővítési kérelem megvitatása 

Onhausz Erzsébet, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnökhelyettese ismertette, hogy a járvány tavaszi hullámának idején a SZAK teendői jelentősen megszaporodtak és ez azóta sem csökkent, hiszen olyanok kezdték el igénybe venni a SZAK szolgáltatásait, akik egyébként is jogosultak lettek volna rá, ám korábban nem éltek ezzel a lehetőséggel. A lazításokat követően a többség továbbra is igénybe veszi a szolgáltatásokat, így a SZAK teendői tartósan növekedtek, amit már nem tudnak ellátni a meglévő létszámkapacitással. Különösen a rakodás, bevásárlás, ételkiszállítás terén van munkaerőhiány, amit a nyár folyamán átcsoportosítással és diákmunkával oldottak meg, ám szeptembertől erre már nem lesz lehetőség. A SZAK intézményvezetője ezért egy gépkocsivezetőt kíván alkalmazni. Az intézményben egyébként is van bérmegtakarítás, ezért a létszámbővítés egyelőre nem terhelné a költségvetést. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a létszámbővítést, valamint 4 igen, 3 nem szavazattal döntöttek arról, hogy az új munkaerőt közalkalmazotti státuszban alkalmazzák.

 

7.) Csömör, Géza fejedelem u. 3. sz. alatti ingatlan bérbeadása 

Onhausz Erzsébet, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnökhelyettese felidézte, hogy a Kossuth utca 73. szám alatti önkormányzati ingatlan állapota már régóta problémás, így az ott szociális alapon bérlő lakók elhelyezését mielőbb meg kell oldani. Az egyik lakás lakója jelezte, hogy családtagokhoz költözik, ugyanakkor a másik lakás lakóinak elhelyezéséről gondoskodni szükséges. Átmeneti megoldásként a Géza fejedelem utcában az önkormányzat által megvásárolt, a későbbiekben a bölcsődeépítés érdekében bontásra szánt ingatlant kínálták fel a lakóknak, amely minimális felújítást követően az ősz folyamán beköltözhetővé válik. A lakók elfogadták a felajánlott ingatlant, amelyet piaci alapon bérelnek az önkormányzattól 1 év határozott idejű szerződéssel.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

8.) Észak – Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás üzletrészének felosztására vonatkozó javaslat megvitatása 

Fábri István polgármester ismertette, hogy tárgyalások folynak a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. tulajdonrészének elidegenítésével kapcsolatban. A kft. már hosszú ideje veszteségesen működik, ezért az új vezetés a tulajdonrész 49%-ának eladásában látja a megoldást, ezt azonban a társulás tagjai a lakosságszám-arányos szavazáson nem támogatták. Fábri István polgármester ismertette a tervezett eladás részleteit, amit a képviselők több szempontból is aggályosnak tartanak. Különösen problémásnak tekintik, hogy nem mérték fel az eladni kívánt kft. tényleges vagyoni értékét, ami jogi aggályokat is felvet. A polgármester a képviselő-testület álláspontját és felhatalmazását kérte annak érdekében, hogy a társulás következő ülésén Csömör érdekeit képviselve szavazhasson a témában.

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a társulási ülésen Fábri István a következő álláspontot képviselje:

  1. Csömör Nagyközség Önkormányzatának javaslata, hogy a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. vagyoni értékét a Társulás független könyvvizsgálói szakértővel mérje fel és mutassa ki.
  2. Csömör Nagyközség Önkormányzata javasolja, hogy a polgármester a Társulási ülésen elsősorban azt az álláspontot képviselje, hogy a kft. pénzügyi hiányát a tagönkormányzatok pótolják ki, és amennyiben a tagok ezt nem tartják megfelelőnek, úgy részletes szakmai indokok alapján vizsgálják meg a tulajdonrész értékesítésének lehetőségét és feltételeit. 

A fenti álláspontot a képviselő-testület egyhangúlag támogatta.

 

9.) Egészségház fejlesztési lehetősége

Fábri István polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság korábban tárgyalta Csömör egészségügyi helyzetének fejlesztési lehetőségeit és felkérték Dr. Balázs Pétert egészségügyi szakértőt, hogy vizsgálja meg a kérdéskört és fogalmazzon meg javaslatokat.

Dr. Balázs Péter elmondta, hogy az új egészségház kiváló, minden igényt kielégít az alapellátás terén. Ugyanakkor célszerű az üres helyiségeket bérbeadni, ezzel is színesítve a szolgáltatási palettát és bevételt teremteni a település számára. Írásos anyagában javaslatokat tett arra vonatkozóan is, hogy milyen tevékenységeket tekint megvalósíthatónak, mivel álláspontja szerint főként azokra az egészségügyi szolgáltatásokra célszerű fókuszálni, amelyek nem igényelnek nagy eszközberuházást. Különböző szakrendelésekre, szűrővizsgálatok lebonyolítására azonban alkalmasnak tartja az egyelőre üresen álló helyiségeket.

Csömör egészségügyében a szakértő problémásnak látja a háziorvosok egyenlőtlen terhelését, valamint azt, hogy sok Csömörön élő lakos nem a helyi háziorvosokhoz adta le a kártyáját. Véleménye szerint érthető, ha néhányan ragaszkodnak a máshol dolgozó háziorvosukhoz, ám sokan valószínűleg egyszerűen nemtörődömségből nem hozták át a kártyájukat Csömörre, így az egészségügyi finanszírozás is máshol jelenik meg. Dr. Balázs Péter javasolta, hogy az önkormányzat folytasson figyelemfelhívó kampányt, amelyben felkérik a lakosokat, hogy lehetőleg a helyi háziorvosokat válasszák.

A szakértő emellett kitért a koronavírus-járvány elleni védekezés lehetőségeire is. Kifejtette, hogy a tavaszi hullám idején a csömöri önkormányzat példaértékű módon reagált, ennek köszönhetően a településen a járvány szinte egyáltalán nem jelent meg. Képviselői kérdésre kifejtette, hogy Csömörnek lehetősége van annak a vizsgálatára, hogy a szennyvízben milyen mértékben van jelen a vírus, hiszen saját szennyvíztisztítóval rendelkezik, a mintavételezés lehetősége is adott, a minták bevizsgálásához azonban speciális laborkapacitás szükséges. 

 

 

Megszakítás