Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. szeptember 30-i rendkívüli üléséről

2021 október 25. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 7 fő részvételével tartotta meg rendkívüli ülését.

1.) A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola felvételi körzetének véleményezése

A képviselő-testület egyhangúlag úgy határozott, hogy Csömör nagyközség közigazgatási területére kiterjedő felvételi körzetével egyetért, és a Dunakeszi Tankerületi Központ által meghatározott módon elfogadja azt.

2.) Új iskola beruházásához ingatlan belterületbe vonása

Benkó Gábor műszaki osztályvezető felidézte, hogy az előző képviselő-testületi ülésen az önkormányzat háromoldalú együttműködési megállapodást kötött a BMSK Zrt.-vel és a Dunakeszi Tankerületi Központtal, amelyben az új iskola tervezéséhez szükséges előkészítéseket részletezték. Ebben a megállapodásban az önkormányzat vállalta az iskola építésére korábban kialakított ingatlanok belterületbe vonását. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a belterületbe vonást, valamint az azzal összefüggő költségek biztosítását.

 

3.) Új bölcsőde előkészítésével összefüggő kérdések megvitatása  

Eigler Tamás beruházási tanácsnok felidézte, hogy az önkormányzat elnyert egy, a korábbinál lényegesen kedvezőbb pályázati támogatást a bölcsőde építésére.

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy a magasabb összeghatár, valamint egyéb tényezők miatt szükséges új közbeszerzési eljárást indítani. 

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a tárgyalásos közbeszerzési eljárás elindítását. 

Tótpál Szabolcs pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy a beruházás olyan jelentős összeg, amilyenre az utóbbi években nem volt példa, a hivatal saját apparátusával a napi szintű projektmenedzsmentet nem tudja ellátni. A projektmenedzsment ellátására három árajánlatot kértek be. A legkedvezőbb ajánlatot a Rolima Bt. adta. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta az ehhez szükséges forrás biztosítását, valamint Fábri István polgármester azon javaslatát, hogy a szerződés részleteit a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság dolgozza ki.

 

4.) Kivitelező kiválasztása a Csömöri Horgásztó vízminőségét és vízügyi fenntarthatóságát vizsgáló szakértői munkákra

 

Tormay-Lesták Mária alpolgármester felidézte, hogy az előző képviselő-testületi ülésen döntés született a vizsgálat elvégzéséről, és az önkormányzat elkülönítette az ehhez szükséges keretet a költségvetésben.

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy 3 árajánlatot kértek be azonos tartalommal az összehasonlíthatóság érdekében.

Onhausz Erzsébet környezetvédelmi tanácsnok felhívta a figyelmet arra, hogy a vizsgálatnak célszerű kiterjednie a tó lápra gyakorolt hatásaira is. 

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Csömöri Horgásztó vízügyi szakvéleményének elkészítésével a SMARAGD-GSH Kft.-t bízza meg bruttó 1 397 000 Ft-os áron.

 

5.) A Mályi Madármentő Állomás egyszeri támogatása

Sipos Tamás képviselő ismertette, hogy a Mályi Természetvédelmi Egyesület támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz. A Mályi Madármentő Állomás sérült madarakat és kisemlősöket részesít megfelelő orvosi ellátásban, majd megfelelő rehabilitációban a teljes felépülésig és szabadon engedésig, az év minden napján. A 2020-as évben összesen több mint 2400 állatot láttak el, illetve végezték el a szükséges rehabilitációt, Csömör területéről is több madarat mentettek. A költöző madarak vonulási időszakában különösen nagy terhek hárulnak az egyesületre, ezért a képviselő javasolta az egyesület támogatását 150 000 forinttal, amelyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.

 

Zárt ülés

A Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyre kiírt pályázatok elbírálása

 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a kft. megnövekedett feladatai miatt két ügyvezetőt választ önálló cégjegyzési joggal. Ennek értelmében a korábbi ügyvezető, Válé Flórián mellett Solti László pályázót is megválasztották 5 évre.

Az ügyvezetők nettó 1 millió Ft feletti szerződéseket és kifizetéseket oly módon írhatnak alá, hogy az a másik ügyvezető ellenjegyzését is tartalmazza. A képviselők emellett megbízták a polgármestert, hogy készítsen javaslatot az ügyvezetők munkaköri megosztására vonatkozóan, és ennek megfelelően készítse elő a kft. ügyvezetőinek munkaköri leírásait és a kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.

 

Megszakítás