Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. december 13-i üléséről

2023 január 16. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 8 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

A képviselő-testület napirenden kívül köszöntötte Madarasné dr. Hülitzer Katinka háziorvost abból az alkalomból, hogy 23 év után visszavonul praxisából, és máshol folytatja tovább hivatását. A doktornő felidézte pályája állomásait és elmondta, hogy az őt helyettesként váltó dr. Fodor Annával hosszabb ideje együtt dolgozik, így volt ideje átadni a praxist. A Népjóléti Bizottság tagjaként pedig a jövőben is részt kíván venni Csömör életében.

 

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2.) A 0147/114 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó településrendezési szerződés módosítása

Fábri István polgármester ismertette, hogy az eljárás elhúzódása, valamint jogszabályi változások miatt szükséges a településrendezési szerződés módosítása, valamint határidejének meghosszabbítása. A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Felfedezések Nevelési és Mentálfejlesztési Alapítvánnyal 2022. február 22-én kötött településrendezési szerződés módosítását a következő képviselő-testületi ülésen tárgyalja.

 

3.) Helyi közlekedésről és a közterületek rendjéről és használatáról szóló rendelettervezet megvitatása – korábbi döntések beillesztése egységes rendeleti szerkezetbe

Vadász László igazgatási ügyintéző ismertette, hogy a képviselő-testület által korábban meghozott döntéseket szerkesztették a rendeletbe, így egységes szerkezetet létrehozva. Új elem, hogy lehetővé kívánják tenni, hogy a helyi lakosok az ingatlanuk előtti területet parkolás céljára kizárólagos használatra díj ellenében igénybe vehessék.

Fábri István polgármester javasolta, hogy a parkolási szabályok módosításáról készüljön hatástanulmány, további egyeztetésig arról ne döntsenek. A javasolt módosítással a képviselő-testület egyhangúlag fogadta el a javaslatot.

 

4.) Forgalomlassító útkiemelés építésére vonatkozó javaslattétel

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság elnöke ismertette, hogy egy Szőlő utcai lakos panaszt tett, mely szerint a Szőlő köz és Mogyoródi utca közötti szakaszon elhelyezett forgalomlassító virágláda akadályozza őt az ingatlanára való be- és az onnan történő kihajtásban. A bizottság tagjai megvizsgálták és jogosnak ítélték a panaszt. Megállapították, hogy a virágládát arrébb húzták, így nem látja el forgalomlassító funkcióját, ugyanakkor a forgalomlassítás szükséges ezen a szakaszon, ezért javasolják fekvőrendőr kialakítását.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot és felkérte a Községgondnokságot a munka elvégzésére. 

 

5.) Világversenyen részt vevő csömöri sportolók támogatása

Tihanyi Ferenc, a Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság elnöke felidézte, hogy az önkormányzat minden évben támogatja a világversenyeken induló sportolókat. Tóth Krisztián olimpiai bronzérmes, világ és európa-bajnoki ezüstérmes cselgáncsozó felkészülését az önkormányzat az előző évben is támogatta. A Csömör KSK Atlétikai Szakosztályába igazolt atléta, Erdélyi Zsófia hosszútávfutó ugyancsak kérelmet nyújtott be az atlétikai világbajnokságra való felkészüléséhez. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta, hogy a két sportoló 250-250 ezer forintos támogatásban részesüljön.

 

6.) Intézmények teremhasználati díjai a központi rezsiemelésekre tekintettel

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy a megnövekedett rezsidíjak miatt az önkormányzati tulajdonú intézmények termeinek kiadása veszteségessé vált, így elengedhetetlen a díjak emelése. A képviselő-testület egyhangúlag döntött a könyvtár, valamint az óvoda terembérleti díjainak módosításáról. A művelődési ház esetében a képviselők úgy határoztak, hogy eltérő mértékben határozzák meg a hétköznapi, illetve a hétvégi bérleti díjakat, valamint a helyi hagyományőrző tánccsoportok számára jelentős kedvezményt nyújtanak a bérleti díjakból. A képviselők 5 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett fogadták el a művelődési ház új bérleti díjait.

Fábri István polgármester tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a vendégház rezsidíja a téli időszakra többszörösére nőtt. Mivel ebben az időszakban a csömöri intézmények jellemzően nem fogadnak vendégeket, ezért javasolják, hogy a vendégházat zárják be és végezzenek el néhány fontos épületenergetikai felújítást. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

7.) Pályázati támogatással megvalósuló beruházások befejezéséhez szükséges szerződésmódosítások

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy a kivitelező összeírta a körforgalommal kapcsolatos pótmunkákat, melyek egy részét a rendelkezésre álló forrás fedezi. Többletköltséget jelent, hogy az útbaigazító táblákat nem lehet újrafóliázni, teljesen újakat kell gyártani helyettük. Jelentős többletköltséget okozna az, hogy a tervekhez képest az új szabályozás szerint háromszor annyi lámpatest elhelyezését írták el. Fábri István polgármester javasolta, hogy kérvényezzék az eredeti tervek szerinti megvalósítást. A képviselők 7 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett 5 millió forint összeget szavaztak meg a pótmunkákra.

Benkó Gábor műszaki osztályvezető elmondta továbbá, hogy a Szabadság úti kerékpársávok esetében helyre kell állítani a szintkülönbségeket annak érdekében, hogy az ingatlantulajdonosok meg tudják közelíteni ingatlanukat. A képviselők egyhangúlag támogatták a pótmunkák fedezetének biztosítását.

 

8.) Csömör Nagyközség Önkormányzata 2023. évi Költségvetési Rendeletének elfogadása

Fábri István polgármester röviden összefoglalta a többször tárgyalt költségvetési rendelet főbb jellemzőit. Mint elmondta, a megnövekedett rezsiköltségek és a szolidaritási adó elviszik az önkormányzat minden megtakarítását, így minden területen spórolni szükséges.

Tótpál Szabolcs pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy a költségvetés igen szoros, jelentős spórolásra már nincs lehetőség az eddig meghozott döntéseken kívül.

A képviselők egyhangúlag fogadták el a költségvetési rendeletet.

 

9.) A Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírása

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy a SZAK intézményvezetőjének megbízatása lejár, ezért a törvényi előírásoknak megfelelően szükséges meghirdetni a pályázatot. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

10.) Pályázati kiírás főépítészi munkakör betöltésére

Fábri István polgármester elmondta, hogy Károlyfi Levente főépítész jelezte, hogy a vissza kíván vonulni pozíciójából. ám amíg nem sikerül az utódját megtalálni, addig is a legsürgősebb feladatokat el tudja látni. A képviselők egyhangúlag támogatták a pályázat kiírását.

 

11.) Csömör Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi munkaterve

Fábri István polgármester ismertette az önkormányzat munkatervét, mely szerint 2023 első testületi ülése január 25-én lesz majd és ekkor adják át a Csömör Kincse díjakat is.

 

12.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Pásztor Sándor képviselő javasolta, hogy az ülésterem rosszul záródó ablakait javíttassák meg. Benkó Gábor műszaki osztályvezető válaszában jelezte, hogy a felmérés már megtörént.

 

Megszakítás