Üdvözöljük!

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. július 12-i rendkívüli üléséről

2022 augusztus 19. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 6 fő részvételével tartotta meg rendkívüli ülését.

 

1.) Ukrajnai háborús károsultak megsegítésére elkülönített támogatási keret felhasználása

Fábri István polgármester felidézte, hogy korábban az önkormányzat bankszámlát nyitott az ukrajnai háborús károsultak megsegítésére, amelyre a lakossági felajánlások mellett az önkormányzat is többször utalt támogatást. Javasolta, hogy a még fel nem használt 310.018.- forintot a korábbiakhoz hasonlóan a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére továbbítsák, azzal a céllal, hogy az összeget kizárólag az ukrajnai országon belüli menekültek ellátására fordíthatja. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

2.) Konzorciumi megállapodás megkötése a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel körforgalom építésére

Fábri István polgármester felidézte, hogy a testület közbeszerzésen kiválasztotta a körforgalom kivitelezőjét. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ezt követően jelezte, hogy az út tulajdonosaként mindenképpen részt kívánnak venni a szerződésben. 

Dr. Katona Péter jegyző ismertette, hogy minden kérdéses pontot sikerült tisztázni, a szerződés elkészült. A képviselők egyhangúlag támogatták annak aláírását.

 

3.) Új iskola építésével kapcsolatos szerződés módosítása – ingatlanok helyrajzi számának módosulása

Dr. Nagy Attila aljegyző ismertette, hogy kisebb formai változások miatt szükséges új szerződést kötni: az összevonások miatt megváltozott az ingatlanok helyrajzi száma, továbbá változott a BMSK vezetőinek titulusa és a cég jogi képviselőjének személye. Tartalmi változás az előző szerződéshez képest nem történt. A képviselők egyhangúlag támogatták a módosítást.

 

4.) Csömöri Községgondnokság vezetői álláshelyére pályázat kiírása

Fábri István polgármester  ismertette, hogy Sinkó Péter, a Községgondnokság vezetője jelezte, hogy egészségügyi problémák miatt szeptember 1-től nem tudja ellátni munkáját, ezért szükségessé vált új pályázat kiírása.

Dr. Katona Péter jegyző ismertette, hogy a pályázatot az önkormányzat a korábbi feltételekkel szándékozik kiírni. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

A képviselő-testület napirenden kívül köszöntötte Erdei Zsófiát, a Csömör KSK sportolóját, aki történelmi bronzéremmel zárta a 127. Atlétikai országos bajnokságot és a következő olimpiára is készül.

 

5.) Műszaki ellenőrök kiválasztása nagyberuházásoknál: Laky bekötőút –M0-s szervizút kereszteződésében körforgalom építése, bölcsőde építése

Eigler Tamás beruházási tanácsnok ismertette, hogy a két nagyberuházás műszaki ellenőri feladatainak ellátására ajánlatokat kértek be. Javasolta, hogy a legkedvezőbb ajánlatot válasszák ki. A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Laky út csomópont körforgalommá átépítése műszaki ellenőri feladataira Garbacz Ádámot bízza meg bruttó 1.180.000.-Ft-os forintos áron; a Laky kúria 2 csoportszobás bölcsődévé átalakítása műszaki ellenőri feladataira pedig a Multiterv Kft-t bízza meg bruttó 7.874.000.- forintos áron.

 

6.) A Csömöri Horgásztó jövőbeni hasznosítása

Fábri István polgármester felidézte, hogy az önkormányzat felajánlotta a Csömöri Horgász Egyesületnek annak a horgásztó mellett található ingatlanainak megvásárlását és az üzemeltetési szerződés újbóli megkötését. Az értékbecsléshez képest azonban az egyesület lényegesen magasabb vételi árat határozott meg.

Megvitatás után a képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy amennyiben a Csömöri Horgász Egyesület az értékbecslés alapján meghatározott áron értékesíti az ingatlanokat az önkormányzatnak, úgy 2023. december 31-ig terjedő határozott időre, (amely pályázati kiírás nélkül meghosszabbítható) a horgásztó vízfelületét haszonbérleti szerződés keretében bérbe adja. Amennyiben ezekkel a feltételekkel nem vállalja a szerződés megkötését, a jelenleg hatályban lévő szerződést felmondják és a szeptemberi testületi ülésre megvizsgálják a lehetőségét a horgásztó önkormányzat általi hasznosításának.

 

7.) Kormányzati intézkedésekkel összefüggő települési díjszabályozások változása

Tótpál Szabolcs pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy a községgondokság telephelyén fizetendő díjak esetében a kerekítések miatt egységesen 30% emelés javasolt. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

Fábri István polgármester javasolta, hogy az előző testületi ülésen a házasságkötésre meghatározott díjakat növeljék meg, ugyanakkor, ha az egyik házasulandó fél csömöri lakcímkártyával rendelkezik, akkor nyújtsanak jelentős kedvezményt. Javasolta, hogy munkaidőben a házasságkötés továbbra is maradjon ingyenes, ám a hivatal zavartalan munkájának biztosítása érdekében erre a külső tárgyaló álljon rendelkezésre a közvetlen hozzátartozók jelenlétében, különszolgáltatások nélkül. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

A képviselők egyhangúlag módosították a közterületek használatáról szóló rendelet díjait is. A lakossági építkezéseket segítő szolgáltatások díjai 15%-kal emelkednek, ám a csömöri lakosok jelentős kedvezményeket kapnak.

A piaci árusok – mivel jelenlétük a lakosság érdekeit szolgálja – bérleti díja csupán 15%-kal módosult, de akik áramot is használnak, azoknak áramhasználati díjat kell fizetniük.

A bérleti díjak szempontjából a képviselő-testület döntése értelmében a Tófesztivál is nagyrendezvénynek számít majd.

 

8.) Középhegy utca tereprendezése a Levendula utca – Pipacs utca közötti szakaszon

Fábri István polgármester ismertette, hogy az útépítés során egy magáningatlant érintettek néhány méteren, ezért szükségessé válik a terület tulajdonviszonyainak rendezése, amelyben további potenciál (pl. kút létesítése) is lehetséges. A képviselő-testület a tulajdonossal való egyeztetésig elnapolta a döntést a kérdésben.

 

9.) Majorszegi-liget játszótér melletti ingatlanokra vonatkozó településrendezési szerződés módosítása

Fábri István polgármester felidézte, hogy a korábban megkötött településrendezési szerződéstől, melynek a révén az önkormányzat a játszóteret kívánta bővíteni, a másik szerződő fél el kívánt állni. Többszöri egyeztetést követően olyan megállapodás született, hogy a szerződésben szereplő terület egy részét adja át a tulajdonos, ugyanakkor az önkormányzatnak nincs HÉSZ-módosítási kötelezettsége az ingatlan fennmaradó részére vonatkozóan. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a módosítást.

 

10.) Vörösmarty u. 2. sz. ingatlan hasznosítása – pályázati felhívás meghosszabbítása 

Fábri István polgármester felidézte, hogy a járványhelyzet előtt írták ki a pályázatot az ingatlan hasznosítására. Bár volt egy komoly érdeklődő, az ingatlan felújítását kérte a bérlés előtt. A tárgyalások a covid miatt elakadtak, ám időközben az önkormányzat több, alapszintű felújítást végzett el az épületen, így jobban hasznosítható. A polgármester javasolta, hogy az előző pályázatot nyilvánítsák érvénytelennek és írjanak ki újat. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

11.) Költségvetési keretösszegek meghatározása mellékutcák aszfaltozására

Fábri István polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az önkormányzat kompenzációként megkapta a korábban elvont iparűzési adó egy részét. Ezt az összeget a tervezett beruházásokra, útépítésekre javasolt fordítani, ám a korábbiakhoz képest a kalkulált árak jelentősen megemelkedtek. A képviselő-testület egyhangú döntéssel 54,5 millió forint keretösszeget határozott meg a mellékutcák aszfaltozására.

 

12.) Csömöri pataksétány Szabadság úti lejárójának cseréjére keretösszeg meghatározása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy a felújítás során kiderült, hogy a szerkezet sokkal jobban károsodott, mint az kívülről látszott, mivel hangyák fúrtak bele járatokat. A fő tartógerendákat teljesen cserélni kell, emiatt a tervezett költségek megnövekedtek. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta, hogy a kivitelezőnek további 1.137.539 Ft-ot fizessenek ki a felújításra.

Fábri István polgármester jelezte, hogy a szabadtéri sportközpont lelátója esetében is hasonló problémák merültek fel. Képviselő kérdésre Eigler Tamás elmondta, hogy a faszerkezetek más anyagra való kiváltása sokkal nagyobb költséggel járna, mivel tervezni, engedélyezni szükséges, ugyanakkor tanulságként levonható, hogy a jövőben ne építsenek faszerkezetű építményeket szabadtéren.

Megszakítás