Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. július 20-i rendkívüli üléséről

2022 augusztus 19. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 7 fő részvételével tartotta meg rendkívüli ülését.

1.) Pályázat kiírása a 4. számú körzet védőnői állására

Tormay-Lesták Mária alpolgármester asszony elmondta, hogy Török Mónika védőnő élethelyzetében történt változás miatt máshol folytatja munkáját, ezért szükségessé vált a pályázat kiírása. Az új védőnő munkába állásáig helyettesítéssel tudják megoldani a hiányt. A képviselők egyhangúlag támogatták a pályázat kiírását.

 

2.) A Petőfi Sándor Művelődési Ház megrongálódása közterületi víz főnyomócső sérülése következtében – azonnali helyreállítási munkákra költségkeret meghatározása

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy a művelődési ház előtt történt csőtörést követően a színpad alatti alagsorban jelentős repedés keletkezett. A kárt statikus megvizsgálta és javaslatára az alátámasztása megtörtént, így a közvetlen vészhelyzetet elhárították. A nagyteremben a parketta egy helyen megsüllyedt. A helyreállításra az önkormányzat árajánlatokat kért be. A további károsodás megakadályozása érdekében azonnali beavatkozás szükséges. A kárt a biztosító és a DMRV felé is jelezték. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta, hogy a helyreállításra 8,5 millió forint keretet különítsenek el abban a reményben, hogy a későbbiekben a biztosítások fedezni fogják a javítás költségeit..

 

3.) Mellékutcák aszfaltozására kivitelező kiválasztása: Nap utca, Cinke utca, Boglárka utca

Eigler Tamás beruházási tanácsnok felidézte, hogy a korábbi képviselő-testületi ülésen költségkeretet határoztak meg a Nap, Cinke és Boglárka utcák aszfaltozására. Több értékelhető árajánlat is érkezett be, a legkedvezőbbet minden esetben az Aszfalt és Bontás Kft. adta. A képviselők egyhangúlag úgy határoztak, hogy a céggel szerződést kötnek a kivitelezésre.

Emellett felmerült, hogy az utóbbi időben tapasztalható számos csőtörés miatt az aszfaltozás előtt célszerű lenne megvizsgálni az aszfaltozandó utak alatt található vízközmű (csövek, bekötések) állapotát, hogy a későbbiekben ne kelljen meghibásodások miatt felbontani az új utakat. A DMRV tájékoztatása alapján a csövek  ezekben sz utcákban is régiek, de felújításukra nincs költségkeretük. A képviselők javasolták, hogy a munkálatok megkezdése előtt minden esetben jelezzenek a DMRV felé, hogy lehetőségük legyen beavatkozásra, vagy vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy meghibásodás esetén az aszfaltcsík melletti zöldsávban fektessenek le új csöveket, amint arra volt már példa a településen.

 

4.) Akácos utca mart aszfaltozása – kivitelező kiválasztása

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy az Akácos utca már részben burkolt, ám rossz állapotú. Javítására jó minőségű mart aszfalt borítást javasolnak, ami a tapasztalatok alapján közel egyenértékű az aszfaltozással. A munkára több cég adott árajánlatot, a legkedvezőbbnek ezúttal is az Aszfalt és Bontás ajánlata bizonyult. A képviselők egyhangúlag támogatták a szerződéskötést a céggel.

 

5.) Szabadság úti kerékpárút, pótmunkák kifizetése

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy a beruházás 75%-os készültségnél esedékes kifizetése megtörtént, a kivitelező azonban jelezte, hogy korábban nem látott munkálatok merültek fel. Ezen munkálatok egy részét az önkormányzat kérte (parkolásgátló oszlopok kihelyezése, földcsere cserjesor kialakításához, annak érdekében, hogy ne tudjanak a kerékpárútra parkolni az autósok). A cég ugyanakkor olyan többletmunkálatok költségeit is érvényesíteni kívánja, amelyeket nem az önkormányzat rendelt meg és a helyszín felmérésekor tervezhetőek lettek volna. Emellett a kivitelező vis majorként hivatkozik az üzemanyag árának jelentős emelkedésére, amit szintén érvényesíteni kíván. 

Benkó Gábor műszaki osztályvezető elmondta, hogy a szerződés szerint minden olyan igényt a kivitelezőnek kell vállalnia, ami előre látható lett volna, ha munkálatok megkezdése előtt alaposabban mérik fel a helyszínt. Az üzemanyagárak emelkedése valóban tekinthető vis major helyzetnek, ám a felhasználás költségeit tételesen igazolnia kell a műszaki ellenőr felé. Ennek hiányában a képviselő-testület nem tud dönteni a többletköltségekről sem. A képviselők az elnapolás mellett döntöttek.

Onhausz Erzsébet képviselő jelezte, hogy a kivitelezés befejezésével egyidejűleg célszerű lenne fásítani a Szabadság úton. 

Pásztor Sándor képviselő kérte, hogy a Csokonai utca végén a kerékpárút és az úttest közötti járdaszakaszt a kivitelező mindenképpen állítsa helyre.

 

6.) HÉSZ-módosítás elindítása napelemparkok létesítése céljából

Fábri István polgármester ismertette, hogy több cég kereste meg az önkormányzatot különböző típusú megújuló energiaforrások létesítésére, melyek lakossági, intézményi, önkormányzati és céges igényeket is ki tudnának elégíteni. Több cég jelezte azt is, hogy csak abban az esetben tud a jövőben a településen gazdasági tevékenységet folytatni, ha rendelkezésre állnak megújuló energiaforrások, ez pedig az iparűzési adóbevétel szempontjából is egy fontos, mérlegelendő tényező. Az utóbbi időben tapasztalható energetikai kihívások egyre inkább sürgetővé teszik olyan övezetek kijelölést, ahol a lakott övezettől távol, a településképi szempontokat is figyelembe véve napelemparkot lehet létesíteni. A polgármester javasolta, hogy másra nem használható régi bányaterületeket és hulladéklerakókat jelöljenek ki erre a célra. Fábri István elmondta, hogy a részleteket a HÉSZ-módosításához a későbbiekben dolgoznák ki, ez csak egy szándéknyilatkozat az önkormányzat részéről. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

6.) Alpolgármesteri tisztség társadalmi megbízatásúvá változtatása

Tormay-Lesták Mária alpolgármester elmondta, hogy élethelyzetének változása miatt szeptembertől nem tudja főállásban ellátni az alpolgármesteri tisztséget. Felidézte, hogy 2020 előtt hosszú ideig társadalmi megbízatású (mellékállású) alpolgármesterként tevékenykedett és működőképesnek bizonyult ez a modell.

Fábri István polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a korábbi tapasztalatok alapján elfogadhatónak tartja a javaslatot. A képviselők egyhangúlag támogatták a módosítást.

Megszakítás