Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május 19-i üléséről

2022 június 27. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 7 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

Napirenden kívül az önkormányzat köszöntötte a szlovák és a német nemzetiségi Önkormányzatok képviselőit abból az alkalomból, hogy a járványidőszakot követően rendezvényeikkel újraindították a település közösségi életét. Tormay-Lesták Mária alpolgármester asszony elmondta, hogy mindkét nagy majális rendezvény üde színfoltja volt a település életének.

 

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2.) Tájékoztató az orosz katonai agresszió által sújtott Ukrajna háborús károsultjainak megsegítéséről – önkormányzati és     lakossági támogatások

 

Fábri István polgármester tájékoztatta a testületet, hogy az önkormányzat által kiegészített lakossági felajánlásokat a képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően a Máltai Szeretetszolgálat részére eljuttatták.

A polgármester ismertette továbbá, hogy a Csömöri Vendégházba immáron nem érkeznek ukrajnai menekültek, ezért a szobákat újra piaci alapon adják ki.

 

3.) Gödöllői Rendőrkapitányság 2021 évi beszámolója

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság elnöke ismertette, hogy a Gödöllői Rendőrkapitányság megküldte beszámolóját. Eszerint a közlekedési szabálysértések száma nőtt. 

Miklós Levente főhadnagy, a Kistarcsai Rendőrőrs képviseletében arról számolt be, hogy Csömörön igen hatékony a bűnmegelőzés. A rendőrség igyekszik hozzájárulni, hogy a lehető legalacsonyabban tartsák a bűnözést. Mint elmondta, a más településeken elharapózó online bűnözés szerencsére Csömörön nem jellemző.

Eigler Tamás képviselő nehezményezte, hogy a 2019-ben az M0 bekötő kereszteződésében történt halálos közúti baleset a rendőrségi statisztikákban azóta sem jelent meg. A rendőrség tájékoztatása szerint ott csak a lezárt ügyeket tüntetik fel. Rajnai Henrik képviselő szóvá tette, hogy így nehéz indokolni a közlekedési hatóság felé a körforgalom létjogosultságát. A rendőrség ígéretet tett arra, hogy más formában készül hivatalos jelzés a kereszteződés veszélyes voltáról.

A képviselők egyhangúlag elfogadták a beszámolót.

 

4.) Egészségház szabad rendelőinek bérbeadása

Varga Virág igazgatási osztályvezető ismertette, hogy az önkormányzat először 2020 decemberében írt ki pályázatot az egészségház rendelőinek bérbeadására, akkor sikertelenül. A második kiírásra egy pályázat érkezett. Előd-Szini Emese Hajnalka pályázó magán vérvételi pontot szeretne működtetni az egészségházban.

Tormay-Lesták Mária alpolgármester ismertette, hogy a pályázatot elbíráló szakbizottság számos kérdés tisztázása után támogatja a pályázatot. Pásztor Sándor képviselő jelezte, hogy indokoltnak tartja a szolgáltatást és javasolta, hogy próbálják ki fél évre a bérleti konstrukciót, utána mindkét fél felülvizsgálhatja azt. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot és bérleti szerződést kötöttek a pályázóval 2022. szeptember 1-től 6 hónap határozott időre.

Onhausz Erzsébet, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnökhelyettese ismertette, hogy a helyben praktizáló fogorvosok magánpraxist is szeretnének folytatni a településen és ehhez rendelési időn túl kibérelnék a rendelőiket.

A képviselő-testület úgy határozott, hogy további egyeztetésig elnapolja a döntést, mivel egyeztetni kell a rendelők felszerelésének használatát.

5.) Szociális Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása és szakmai programok dokumentálása

Onhausz Erzsébet, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnökhelyettese ismertette, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal ellenőrzést végzett a SZAK-nál és néhány módosítást javasoltak.

Hegyesiné Nagy Ibolya, a Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője elmondta, hogy az évek során az intézmény nyitvatartási ideje módosult, valamint finomítani kellett a programon az előírt protokoll alapján. Szükségessé vált egy interjúszoba és egy csoportszoba kialakítása is, ami folyamatban van.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a módosítást.

 

6.) Önkormányzati tulajdonú Kft.-k 2021. évi beszámolója

Pásztor Sándor képviselő ismertette, hogy a Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolója a törvényi előírásoknak megfelelően elkészült. A képviselők egyöntetűen támogatták annak elfogadását.

Ugyancsak Pásztor Sándor képviselő javasolta a könyvvizsgáló cég szerződésének meghosszabbítását. Fábri István polgármester felidézte, hogy a testület korábban tárgyalta a kérdést, azóta új körülmény nem merült fel. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

Eigler Tamás képviselő ismertette, hogy a Csömöri Sport- és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolója a törvényi előírásoknak megfelelően elkészült. A képviselők egyöntetűen támogatták annak elfogadását.

Válé Flórián, a sport Kft. ügyvezetője ugyanakkor elmondta, hogy a nagyobb beruházások nem a sport Kft. költségvetésében szerepelnek. Eigler Tamás jelezte, hogy a felügyelőbizottság felhívta a figyelmet arra, hogy a tulajdonos önkormányzat és a Kft. között szükséges aktualizálni a szerződéseket.

 

7.) Természetismereti park – tanösvény kialakítására beérkezett kivitelezői árajánlatok elbírálása 

Epres Csilla, a Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője ismertette, hogy régi terv a Strand térnél egy tanösvény kialakítása, amely a víz tematikájára épül. Olyan információs táblákat szeretnének készíteni, amelyek inkább informatívak és érdekesek, illetve  kevésbé tudományosak, mivel főleg alsó tagozatos diákok számára tartalmaznak információkat.

A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Strand téri tanösvény kialakítására a beérkezett ajánlatok közül az asztalos munkák kivitelezésére a Baczkó és Társa Bt. árajánlatát fogadja el bruttó 7.773.150.- Ft összegben, a föld- és alapozási munkákra Smirer Péter egyéni vállalkozó árajánlatát fogadja el bruttó 2.247.000.- Ft összegben.

 

8.) Döntés vízgazdálkodási pályázaton való részvételről

Onhausz Erzsébet környezetvédelmi tanácsnok ismertette, hogy a LIVE-program keretében vízgazdálkodási pályázatot írtak ki. Az önkormányzat tervei közül néhány alkalmas a pályázatra, ezek közül kettőt választottak ki: a Strand téren egy rönkgát átfolyós víztározó kialakítását, valamint a horgásztó partrendezését és ökológiai feltételeinek javítását. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a pályázaton való indulást.

 

9.) Környezetvédelmi alap 2022 évi felhasználásának megvitatása

Onhausz Erzsébet környezetvédelmi tanácsnok ismertette, hogy a környezetvédelmi alapból a patak lápi szakaszának rehabilitációját javasolt megvalósítani. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

10.) Beszámoló és értékelés a 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Varga Virág igazgatási osztályvezető felidézte, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően minden évben szükséges elkészíteni a gyermekvédelmi beszámolót. Az osztályvezető ismertette a beszámoló főbb pontjait, kitért a gyermekvédelmi jelzőrendszer működésére és az intézmények gyermekvédelmi tevékenységének bemutatására.

Tormay-Lesták Mária alpolgármester elmondta, hogy bár az elmúlt években, évtizedekben a gyermeklétszám a településen nőtt, ez a növekedés mára már lassuló tendenciát mutat. Erre utal az is, hogy az idei évben már csak három első osztály indul az általános iskolában, a korábbi négy helyett.

 

11.) Bölcsődei szolgáltatásról ellátási szerződések megkötése

Onhausz Erzsébet, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnökhelyettese ismertette, hogy az önkormányzattal ellátási szerződéssel rendelkező magánbölcsődék közül kettő további egy-egy főre kapott engedélyt, így a támogatott helyek számát 61-ről 63-ra lehet emelni. A képviselők egyhangúlag támogatták a szerződések megkötését a megemelt létszámmal.

 

12.) Bölcsőde létrehozása Csömörön a VEKOP-6.1.1-21 pályázati forrás felhasználásával – közbeszerzési eljárás közbenső döntés

Eigler Tamás közbeszerzési tanácsnok ismertette, hogy a közbeszerzési eljárás ajánlattételi összefoglaló elkészült. A költségek előreláthatólag 50 millió forinttal túllépik a tervezettet, így szükséges vagy plusz forrás biztosítása, vagy bizonyos részekre más műszaki megoldásokat kell találni a tervezetthez képest. Kérdés továbbá, hogy szükséges-e további tárgyalás az ajánlattevőkkel, vagy tud dönteni a képviselő-testület a beérkezett ajánlatok alapján.

Benkó Gábor műszaki osztályvezető elmondta, hogy a további tárgyalások jelentősen meghosszabbítanák a közbeszerzési eljárást és a korábbi pályázat tapasztalata azt mutatja, hogy nem lehet vele költségcsökkentést elérni, sőt, akár még a költségek növekedése is várható. Annak ellenére, hogy az új pályázat csak a szükséges minimumot tartalmazza, még tovább nőtt az ár az előző pályázat ajánlati áraihoz képest. A műszaki tartalom az osztályvezető szerint tovább már nem csökkenthető, és minden késlekedés azt eredményezheti, hogy a határidőbe nem férnének bele.

A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a „Laky-kúria bölcsődévé alakítása II.” tárgyú kivitelezési munkákra a közbeszerzési eljárást lezárja és a beérkezett ajánlatok alapján hoz döntést, továbbá a 2023-as költségvetésben további 60.000.000.- Ft-ot, biztosít a projektre.

 

13.) Tinódi utca – településrendezési szerződés módosítása

Tihanyi Ferenc, a Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság elnöke felidézte, hogy a testület immáron több alkalommal tárgyalta a kérdést, mely szerint az ingatlantulajdonos a telkéből hosszú ideje közterületként használt részt átadja az önkormányzat számára, ennek fejében pedig az önkormányzat módosítja a HÉSZ oldalkertre vonatkozó előírásait az adott ingatlanra vonatkozóan. A képviselők 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett fogadták el a javaslatot.

 

14.) Csömör Nagyközség Önkormányzata 2021. évi zárszámadási rendelete

Tótpál Szabolcs pénzügyi osztályvezető ismertette, hogy az elmúlt évben a település bevétele jelentősen nőtt, ám ennek nagy része célzott pályázati forrás volt. Ugyanakkor a tervezetthez képest több adóbevétel is érkezett be, így az évet az önkormányzat pozitív eredménnyel zárta.

A képviselő-testület egyhangúlag fogadta el a rendeletet.

 

15.) Névhasználati kérelem elbírálása

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság elnöke ismertette, hogy a Csömöri Csokibolt név használatára kérelem érkezett be. A bizottság a vonatkozó rendeletben rögzített feltételek mellett támogatja a névhasználatot. A képviselők egyhangúlag elfogadták a javaslatot.

 

16.) Móricz Zsigmond utca véderdő kialakítása érdekében       állami tulajdonban lévő telek megvásárlása

Dr. Nagy Attila aljegyző felidézte, hogy az önkormányzat vételi ajánlatot kíván benyújtani a Nemzeti Földügyi Központ felé a 0216/26 hrsz, 0,2102 ha területű, az M0-ás gyorsforgalmi út és a Móricz Zsigmond utca közötti ingatlanra környezetvédelmi célú véderdőt telepítése céljából. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

17.) Tájékoztatás a Vágóhíd utcai önkormányzati ingatlan rendezésével kapcsolatban

Fábri István polgármester ismertette, hogy egy, az önkormányzati tulajdonon álló régi épület elbontásával és a patakhíd felújításával lehetővé válna egy gyalogos és kerékpáros ösvény kialakítása a Körmendi utca és az iskola között, melyen a gyerekek teljesen biztonságosan tudnák az iskolát gyalog vagy kerékpárral megközelíteni. Ezen a területen az önkormányzat egy gyakorlati tankert kialakítását is tervezi.

 

18.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Pásztor Sándor képviselő jelezte, hogy az egészségház környékén több gazos terület található.

Fábri István polgármester ismertette a Béke tér rendezésének és parkosításának terveit.

Eigler Tamás felhívta a figyelmet arra, hogy a Mókus-árok magánszemély által elkerített szakaszának visszarendezésére vonatkozó határidő letelt.

Z Á R T  Ü L É S 

 

Javaslat az év pedagógusa díjakra 

A képviselő-testület úgy döntött, hogy év pedagógusa díjat adományoz Balázs Mihai Zoltánnénak, a Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda pedagógusának, valamint Pillis Cecíliának, a Csömöri Mátyás Király Általános Iskola pedagógusának.

Megszakítás