Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. szeptember 1-i üléséről

2022 szeptember 26. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 7 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2.) Központi kormányzati megszorítások – a közüzemi (rezsi-) díjak növekedésével összefüggő intézményi intézkedések

Fábri István polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a közüzemi díjak növekedése miatt az elmúlt évek intézményi működése nem tartható fenn, mert az mintegy 70-80 millió forintos pluszkiadást jelentene, ami nem áll rendelkezésre a költségvetésben. Az intézményvezetőket felkérték arra, hogy vizsgálják meg, milyen takarékossági, racionalizálási lehetőségeik vannak, amelyeket az energiaválságtól függetlenül is be lehetne vezetni. Megvizsgálják továbbá, hogy milyen sürgős energetikai fejlesztési lehetőségek állnak rendelkezésre (pl. kazáncsere), amelyek gyors eredményt hozhatnak. Az önkormányzat már korábban is eldöntötte, hogy elvégzi az épületeinek energetikai tervezését, sőt, néhány helyen már történtek jelentős beruházások (pl. nyílászárók cseréje és hőszigetelés az iskolában, sportcsarnok energetikai felújítása). A kisebb beruházások akár önerőből is elvégezhetőek lehetnek, emellett pedig folyamatosan figyelik a pályázati lehetőségeket.

Felmerült továbbá annak a lehetősége is, hogy egyes intézmények rövidített nyitvatartással működjenek, de nem szeretnének teljesen bezárni intézményeket. Részletes döntés a következő képviselő-testületi ülésen várható a kérdésben.

(A témában készült polgármesteri interjú  a Csömöri Hírmondó szeptember végén megjelenő számában olvasható.

 

3.) Központi kormányzati megszorítások – a közüzemi (rezsi-) díjak növekedésével összefüggő szociális intézkedések

Szántó Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke elmondta, hogy már érzékelhető a rezsidíj-emelkedés hatása, különösen veszélyeztetettek az egyedül élő idős emberek. A központilag meghatározott rendszeres támogatások összegét nem tudják emelni, mert azok összegét a nyugdíjminimumhoz kötik, ami hosszú ideje nem emelkedett. Az önkormányzatnak ugyanakkor lehetősége van bővíteni a rendkívüli szociális támogatás és a tűzifa-támogatás mértékét. A CSÖTESZ az elmúlt évekhez hasonlóan rendelkezik tűzifával, amelyet a rászorulóknak ki tudnak szállítani. Fontos felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy semmiképpen ne illegális hulladékégetéssel oldják meg a problémát. A bizottság javasolta, hogy biztosítsanak egy szociális készenléti alapot, amelyből a rászorulókat támogatni tudják. A bizottság emellett azt is felvetette, hogy az önkormányzat biztosítson energetikai szaktanácsadást azok számára, akik racionalizálni szeretnék háztartásukat. Eigler Tamás felhívta a figyelmet, hogy a jelenlegi helyzetben az utóbbi javaslat megvalósíthatósága kérdéses, mivel az energetikai szakembereknek már nincs szabad kapacitása belátható időn belül.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta, hogy az idei évre ötmillió forint szociális készenléti keretet biztosítson a rászoruló lakosság fűtési és megélhetési gondjainak enyhítésére, amellyel összesen 25 millió forintra növelték az éves szociális készenléti keretet.

 

 

4.) Központi kormányzati megszorítások – az önkormányzati intézményekkel kötött KATA-s vállalkozási szerződések megszüntetése és azok költségvetési kihatásai

Fábri István polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az önkormányzat sok volt KATA-s vállalkozóval állt szerződéses jogviszonyban, és folyamatosan dolgoznak azon, hogy a törvényes keretek között rendezzék a jogviszonyokat. Ugyanakkor a vállalkozók jelezték, hogy 25-30%-os díjemelés mellett jutnának a korábbihoz hasonló bevételhez. Fábri István javasolta, hogy a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság határozzon meg egy álláspontot arra, hogy az önkormányzat mennyit tud átvállalni a vállalkozások veszteségéből.

 

5.) Közösségi célú erdővásárlások

Fábri István polgármester felidézte, hogy a képviselő-testület korábbi döntése nyomán az önkormányzat a CSÖTESZ Kft. bevonásával megkezdte az osztatlan közös tulajdonú erdőterületeiben a közös tulajdon megszüntetését erdővásárlásokkal, továbbá ingyenes felajánlások is érkeztek.

Epres Csilla, a Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, hogy két időpontot hirdettek meg, amelyekre a tulajdonosok többsége el is ment, illetve további szerződéskötések is folyamatban vannak. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a szerződések megkötését.

 

6.) Ingyenes ingatlanbérleti szerződés meghosszabbítása a Csömör KSK Kerékpár Szakosztálya ifjúsági sportolóinak támogatása céljából

Fábri István polgármester felidézte, hogy a Kossuth Lajos utca 25. szám alatti szolgálati lakást a Csömöri Kerékpár Szakosztály használja térítésmenetesen edzőtáborozásra. Válé Flórián, a Csömöri Sport- és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a versenyzők a területet rendben tartják, a kertet művelik, magukénak érzik. A képviselők egyhangúlag támogatták az ingyenes használati szerződés meghosszabbítását.

 

7.) Tájékoztatás az épületenergetikai felújítási tervekről 

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy két intézményre készült energetikai pályázat, amelynek megvalósulása esetén teljes rezsimegtakarítás érhető el. A tűzoltószertár és a Laky utcai óvoda együttesen kimeríti a 250 millió forintos pályázati keretet. Fábri István polgármester és Eigler Tamás beruházási tanácsnok hangsúlyozták, hogy európai uniós támogatás nélkül a projekt a település teljes éves fejlesztési keretét kimerítené egy olyan beruházásra, amelynek megtérülési ideje 10 év, ezért a pályázati támogatás elengedhetetlen.

 

 

8.) Szerződéskötés a Csömöri Horgász-tavon folyó horgászati tevékenységre

Dr. Katona Péter jegyző ismertette, hogy megszületett a megállapodás a Csömöri Horgász Egyesülettel, amelynek keretében az önkormányzat megvásárolja a tó körüli ingatlanokat, és haszonbérleti szerződést köt az egyesülettel a horgásztó működtetésére 2 év határozott időtartamra, amely további 8 évre meghosszabbítható.

A képviselők egyhangúlag támogatták a szerződés megkötését.

 

9.) Közbeszerzés kiírása a Szabadság úti kerékpárút építésére a Béke tér — Nagy Sándor utca közti szakaszon

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy a „Kerékpársávok építése Csömör, Szabadság úton” tárgyú pályázat részeként, az újonnan megépített kerékpárút folytatásként a Nagy Sándor utca és a Béke tér között kb. 300 méter hosszan az út két oldalán irányhelyes, enyhén kiemelt kerékpársávot alakítanak ki, amellyel a pályázat lezárható. A közbeszerzési eljárásra ugyanazt a 8 céget tervezik meghívni, amelyeket a pályázat előző körében is.

A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

10.) Szabadság úti kerékpárút építésének pénzügyi elszámolása és pótmunkák véglegesítése

 

Eigler Tamás beruházási tanácsnok felidézte, hogy a beruházás kivitelezője pótmunkákat és többletköltségeket kíván elszámolni. Ezek egy részét az önkormányzat kérte, ezek a beruházás tartalékkeretéből finanszírozhatóak. A képviselők egyhangúlag támogatták a 2.317.746,- Ft-os összeg kifizetését.

Felmerültek azonban olyan további költségek, amelyek a közbeszerzési szakértő álláspontja szerint a projekten belül nem finanszírozhatóak, mivel ezek előre láthatóak voltak és a vállalási összegnek tartalmazni kell azokat. Az üzemanyagárak extrém, előre nem kalkulálható mértékű emelkedése miatt felmerült többletköltségekre vonatkozóan megállapodás született, hogy az önkormányzat a felmerült és a kivitelező által igazolt többletköltségek felét vállalja át, bruttó 4.720.000.- Ft összegben. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

11.) Móricz Zsigmond utca alatti véderdő kialakítása érdekében állami tulajdonban lévő telek megvásárlása – állami eladási ajánlat véleményezése

Fábri István polgármester felidézte, hogy az önkormányzat régi terve a Móricz Zsigmond utca alatti területen véderdő kialakítása. Az állami tulajdonban lévő területre vonatkozóan az önkormányzat jelezte vételi szándékát a Nemzeti Földügyi Központnak és értékbecslést készíttetett.

Dr. Nagy Atilla aljegyző ismertette, hogy az önkormányzat az értékbecslésnek megfelelően 7,5 millió forint összegű vételi ajánlatot tett, a Nemzeti Földügyi Központ azonban egy másik értékbecslés alapján 27.598.000.-Ft-os eladási ajánlatot tett.

A képviselő-testület megvitatás alapján úgy döntött, hogy nem fogadja el az ajánlatot és felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan jelenlegi tulajdono  sával, a magyar állammal kezdeményezzen egyeztetéseket a képviselő-testület által a csömöri jelenlegi ingatlanpiaci viszonyokat figyelembe véve rendkívül irreálisnak tűnő állami értékbecslés felülvizsgálatára.

 

12.) Alpolgármesteri jogállás változása miatt SZMSZ módosítása és alpolgármesteri tiszteletdíj megállapítása

Fábri István polgármester felidézte, hogy Tormay-Lesták Mária alpolgármester kérte főállású alpolgármesteri jogállásából társadalmi megbízatású jogállásba történő áthelyezését. A képviselők megvitatták tiszteletdíját, amelyet a törvényi előírásoknak megfelelően 380.250.-Ft/hó összegben állapítottak meg, valamint bruttó 57.038.-Ft/hó költségtérítést állapítottak meg számára.

 

13.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Fábri István polgármester javasolta, hogy Sinkó Péter, a Csömöri Községgondnokság intézményvezetője számára a rendelkezésre álló jutalomkeretből nyugdíjba vonulása alkalmából időarányosan határozzanak meg jutalmat.

A képviselők ezt követően megvitatták az önkormányzati intézmények energiaracionalizálási lehetőségeit, amelyről a következő képviselő-testületi ülésen hoznak végleges döntést.

 

Megszakítás